Հավասարաչափ մարումներով
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Հավասարաչափ մարումներով
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով