Վարչակազմակերպչական կառուցվածք

Հաստատված է

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի թիվ 48/05-14.10.2016թ. Որոշմամբ

Ուժի մեջ է մտնում 17.10.2016թ.

Խորհրդի նախագահ

Թարմացվել է` 25 Հոկտեմբեր 2016 | 16:37