Վարչակազմակերպչական կառուցվածք

Հաստատված է

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի թիվ 33/14-30.06.2017թ. Որոշմամբ

Ուժի մեջ է մտնում 08.07.2017թ.

Խորհրդի նախագահ

Թարմացվել է` 21 Նոյեմբեր 2017 | 12:34