Թափուր աշխատատեղի անվանում
.Net ծրագրավորող
Աշխատանքի վայր
Գլխամասային գրասենյակ
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն կրթություն /ՏՏ ոլորտի մասնագիտացմամբ/
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Աշխատանքային փորձ՝
.Net Framework և C#
ASP.NET; ASP.NET MVC
HTML, CSS, JavaScript
MS SQL server և SQL
Վեբ-հիմքով որպես Front- End ծրագրավորողի իմացություն
Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման իմացություն
Անգլերեն լեզվի իմացություն /լավ/
Դիմումների ներկայացման կարգ
Բոլոր դիմողները կարող են լրացնել www.aeb.am կայքում զետեղված դիմում-հայտը և կցելով CV ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
Մինչև՝ 30/11/2017թ. (ներառյալ):
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն առաջին փուլ անցած թեկնածուները:
Թափուր աշխատատեղի անվանում
Առևտրային վարկերի գծով մասնագետ
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
Աշխատանքային պարտականություններ
Նոր հաճախորդների ներգրավում
Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, վարկավորվող օբյեկտներ այցելություն, վարկառուների գործունեության վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրում
Վարկառուների գործունեության վերաբերյալ հավաքագրված տվյալների հիման վրա վերլուծությունների իրականացում, ֆինանսական հաշվարկների և եզրակացությունների կազմում
Վարկային փաթեթների ձևավորում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում
Ժամկետանց վարկերի մարման աշխատանքների կազմակերպում
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հմտություններ՝
Պարտաճանաչություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Նախաձեռնողականություն
Աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
Կարգապահություն
Տեխնիկական հմտություններ`
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
Լեզվի իմացություն`
Հայերեն` գերազանց
Ռուսերեն` ցանկալի
Անգլերեն՝ ցանկալի
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
Մինչև` 30.11.2017թ. (ներառյալ):
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները: