Թափուր աշխատատեղի անվանում
Հրազդան քաղաքի մասնաճյուղերում ստաժավորում անցնելու համար
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
հաղորդակցվելու կարողություն
սպասարկման հմտություն
աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
թիմում աշխատելու հմտություն
համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
վճռականություն
աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
նախաձեռնողականություն
ճկունություն
Տեխնիկական հմտություններ՝ MS Word, MS Excel ծրագրերի իմացություն, Լեզվի իմացություն՝ Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
20.07.2017-15.08.2017թթ.
Թափուր աշխատատեղի անվանում
ՀՀ Մարզերի և Երևան քաղաքի մասնաճյուղերի առևտրային վարկերի գծով մասնագետ
Նվազագույն պահանջներ
Պահանջվող կրթությունը - Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
Աշխատանքային պարտականություններ
• Նոր հաճախորդների ներգրավում • Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, վարկավորվող օբյեկտներ այցելություն, վարկառուների գործունեության վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրում • Վարկառուների գործունեության վերաբերյալ հավաքագրված տվյալների հիման վրա վերլուծությունների իրականացում, ֆինանսական հաշվարկների և եզրակացությունների կազմում • Վարկային փաթեթների ձևավորում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում • Ժամկետանց վարկերի մարման աշխատանքների կազմակերպում
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
• պարտաճանաչություն • վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն • թիմում աշխատելու հմտություն • համագործակցելու և բանակցելու ունակություն • նախաձեռնողականություն •աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն •լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն •կարգապահություն Տեխնիկական հմտություններ MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն Լեզվի իմացություն Հայերեն-գերազանց Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
Մինչև` 12.08.2017 (ներառյալ)
Թափուր աշխատատեղի անվանում
.Net ծրագրավորող
Աշխատանքի վայր
Գլխավոր գրասենյակում
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն կրթություն, /ՏՏ ոլորտի մասնագիտացմամբ/
Աշխատանքային պարտականություններ
.Net ծրագրավորում
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
• Աշխատանքային փորձ՝ o .Net Framework և C# o ASP.NET; ASP.NET MVC o HTML, CSS, JavaScript o MS SQL server և SQL ծրագրավորման: • Վեբ-հիմքով որպես Front- End ծրագրավորողի իմացություն • Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման իմացություն • Անգլերեն լեզվի իմացություն /լավ/
Դիմումների ներկայացման կարգ
Բոլոր դիմողները կարող են լրացնել www.aeb.am կայքում զետեղված դիմում-հայտը և կցելով CV ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել թափուր աշխատատեղի անվանումը: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն առաջին փուլ անցած թեկնածուները:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
03/07/2017-03/08/2017