Թափուր աշխատատեղի անվանում
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղի կառավարիչ
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական
Աշխատանքային փորձը պարտադիր է
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հմտություններ՝
Հաղորդակցվելու կարողություն
Սպասարկման հմտություն
Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Վճռականություն
Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
Նախաձեռնողականություն
Ճկունություն
Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Word, MS Excel ծրագրերի իմացություն
Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց
Անգլերեն՝ գերազանց
Ռուսերեն՝ գերազանց
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
15.08.2017-31.10.2017թթ. Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:
Թափուր աշխատատեղի անվանում
Վարկերի մոնիտորինգի բաժնի մասնագետ
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն տնտեսագիտական
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հմտություններ՝
Պարտաճանաչություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Նախաձեռնողականություն
Աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
Կարգապահություն
Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Word, MS Excel ծրագրերի լավ իմացություն
Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց
Անգլերեն՝ ցանկալի
Ռուսերեն՝ ցանկալի
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
15.08.2017-31.10.2017թթ. Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:
Թափուր աշխատատեղի անվանում
Երևան քաղաքի մասնաճյուղերում ստաժավորում անցնելու համար
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հմտություններ՝
Հաղորդակցվելու կարողություն
Սպասարկման հմտություն
Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Վճռականություն
Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
Նախաձեռնողականություն
Ճկունություն
Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Word, MS Excel ծրագրերի լավ իմացություն
Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն
Անգլերեն
Ռուսերեն
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
01.08.2017-31.10.2017թ.
Թափուր աշխատատեղի անվանում
Զանգերի կենտրոնի մասնգետ
Աշխատանքի վայր
ք. Երևան, Գլխավոր գրասենյակ
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն կրթություն
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հմտություններ՝
Սպասարկման հմտություններ
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
Կարգապահություն
Նախաձեռնողականություն
Պարտաճանաչություն
Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Word, MS Excel ծրագրերի իմացություն
Լեզուների իմացություն`
Հայերեն՝ գերազանց
Անգլերեն՝ վարժ
Ռուսերեն՝ վարժ
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
Մինչև` 30.09.2017թ. (ներառյալ):