Թափուր աշխատատեղի անվանում
Ռիսկերի կառավարման բաժնի պետ
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն տնտեսագիտական, մաթեմատիկական (ցանկալի է տնտեսամաթեմատիկական մասնագիտացմամբ)
Աշխատանքային պարտականություններ
Ռիսկերի գնահատման և կառավարման մոդելների պարբերական հաշվարկների իրականացում և հաշվետվությունների պատրաստում,
Բանկի միջանկյալ (եռամսյակային) և տարեկան հրապարակվող ծանոթագրությունների համապատասխան մասի կազմում,
Բանկի վարկային և ավանդային պորտֆելների դիվերսիֆիկացիայի վերլուծություն և ռիսկայնության գնահատում,
Բանկի կրած կորուստների տվյալների պատճառահետևանքային վերլուծություն և անհրաժեշտ կանխարգելման միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,
Բանկի համախառն ռիսկի գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալների բազաների հիման վրա համապատասխան հաշվարկների իրականացում,
Բանկային գործառնությունների նոր տեխնոլոգիաների ուսումնասիրում:
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հավանականությունների տեսություն,
Էկոնոմետրիկա,
Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում:
Հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն.
Ֆինանսներ և բանկային գործ,
Ռիսկերի կառավարում,
Բանկային օրենսդրություն,
Մակրոտնտեսագիտություն,
Միկրոտնտեսագիտություն
MS Excel,
MS Word,
Հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն.
Տվյալների բազաների հետ աշխատանք, օր՝. Access:
Վիճակագրական վերլուծությունների և մաթեմատիկական կիրառական ծրագրային փաթեթներ, օր՝. EViews, SPSS, MatLab:
VBA Ծրագրավորման լեզու:
Լեզուների իմացություն
Հայերեն - գերազանց
անգլերեն – լավ (գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ),
ռուսերեն – լավ (գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ):
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
22.05.2017-22.06.2017թթ.
Թափուր աշխատատեղի անվանում
Առևտրային վարկերի գծով վարկային մասնագետ Արմավիր, Էջմիածին, Եղեգնաձոր, Գորիս և Երևան քաղաքի մասնաճյուղերում
Աշխատանքի վայր
Արմավիր, Էջմիածին, Եղեգնաձոր, Գորիս և Երևան քաղաքի մասնաճյուղեր
Նվազագույն պահանջներ
Տնտեսագիտական` առնվազն բակալավրիատի 4-րդ կուրսի ուսանող
Աշխատաքային փորձը պարտադիր չէ
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
պարտաճանաչություն
վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
թիմում աշխատելու հմտություն
համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
նախաձեռնողականություն
աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
կարգապահություն
Տեխնիկական հմտություններ
MS Word, MS Excel ծրագրերի իմացություն
Լեզվի իմացություն` Հայերեն-գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտերն ուղարկելիս պարտադիր կցել լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
Մինչև 15.06.2017թ. (ներառյալ) Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները:
Թափուր աշխատատեղի անվանում
Խոշոր վարկերի տրամադրման բաժին
Աշխատանքի վայր
ք. Երևան, ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ, Գլխամասային գրասենյակ
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
Աշխատաքային փորձը ֆինանսաբանկային ոլորտում պարտադիր է, նվազագույնը 2 տարի
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
թիմում աշխատելու հմտություն
համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
նախաձեռնողականություն
աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
Տեխնիկական հմտություններ
MS Word, MS Excel ծրագրերի իմացություն
Լեզվի իմացություն` Հայերեն-գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
15.05.2017-15.06.2017թթ
Թափուր աշխատատեղի անվանում
Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերում գործող մասնաճյուղերում վարկ-ավանդային բաժնի առևտրային վարկերի գծով առաջատար մասնագետ
Աշխատանքային պարտականություններ
Նոր հաճախորդների ներգրավում
Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, վարկավորվող օբյեկտներ այցելություն, վարկառուների գործունեության վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրում
Վարկառուների գործունեության վերաբերյալ հավաքագրված տվյալների հիման վրա վերլուծությունների իրականացում, ֆինանսական հաշվարկների և եզրակացությունների կազմում
Վարկային փաթեթների ձևավորում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում
Ժամկետանց վարկերի մարման աշխատանքների կազմակերպում
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
պարտաճանաչություն
վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
թիմում աշխատելու հմտություն
համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
նախաձեռնողականություն
աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
կարգապահություն
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
Մինչև` 20.04.2017 (ներառյալ) Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեստին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները::
Թափուր աշխատատեղի անվանում
Կապան քաղաքի մասնաճյուղում
Աշխատանքի վայր
ք. Երևան
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
պարտաճանաչություն
վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
թիմում աշխատելու հմտություն
համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
նախաձեռնողականություն
աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
կարգապահություն
Տեխնիկական հմտություններ
MS Word, MS Excel ծրագրերի իմացություն
Լեզվի իմացություն` Հայերեն-գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնա•իր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
Մինչև` 15.06.2017 (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները:
Թափուր աշխատատեղի անվանում
Պլաստիկ Քարտերի Վարչության Հաշվարկների բաժին
Աշխատանքի վայր
Գլխավոր գրասենյակ
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն կրթություն
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:
Աշխատանքային պարտականություններ
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն ,նախաձեռնողականություն,
աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
MS Office (Excel, PowerPoint` գերազանց),
Առցանց հետազոտություններ կատարելու կարողություն:
Հայերեն (գերազանց),
Անգլերեն (լավ)
Ռուսերեն (լավ):
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց դիմում-հայտերն ուղարկել www.aeb.am կամ hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեներով: Դիմում-հայտերն ուղարկելիս պարտադիր կցել լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
15.05.2016-15.06.2016
Թափուր աշխատատեղի անվանում
.Net ծրագրավորող
Աշխատանքի վայր
ՀՀ, ք. Երևան, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գլխավոր գրասենյակ
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն կրթություն, /ՏՏ ոլորտի մասնագիտացմամբ/
Աշխատանքային պարտականություններ
.Net ծրագրավորում
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Աշխատանքային փորձ՝
.Net Framework և C#
ASP.NET; ASP.NET MVC
HTML, CSS, JavaScript
MS SQL server և SQL ծրագրավորման
Վեբ-հիմքով որպես Front-End ծրագրավորողի իմացություն
Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման իմացություն
Անգլերեն լեզվի իմացություն /լավ/
Դիմումների ներկայացման կարգ
Բոլոր դիմողները կարող են լրացնել www.aeb.am կայքում զետեղված դիմում-հայտը և կցելով CV ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել թափուր աշխատատեղի անվանումը: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն առաջին փուլ անցած թեկնածուները:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
27/03-27/04/2017
Թափուր աշխատատեղի անվանում
Ռիսկերի կառավարման բաժնի մասնագետ
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն տնտեսագիտական, մաթեմատիկական (ցանկալի է տնտեսամաթեմատիկական մասնագիտացմամբ)
Աշխատանքային պարտականություններ
Ռիսկերի գնահատման և կառավարման մոդելների պարբերական հաշվարկների իրականացում և հաշվետվությունների պատրաստում,
Բանկի միջանկյալ (եռամսյակային) և տարեկան հրապարակվող ծանոթագրությունների համապատասխան մասի կազմում,
Բանկի վարկային և ավանդային պորտֆելների դիվերսիֆիկացիայի վերլուծություն և ռիսկայնության գնահատում,
Բանկի կրած կորուստների տվյալների պատճառահետևանքային վերլուծություն և անհրաժեշտ կանխարգելման միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,
Բանկի համախառն ռիսկի գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալների բազաների հիման վրա համապատասխան հաշվարկների իրականացում,
Բանկային գործառնությունների նոր տեխնոլոգիաների ուսումնասիրում:
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հավանականությունների տեսություն,
Էկոնոմետրիկա,
Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում:
Հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն.
Ֆինանսներ և բանկային գործ,
Ռիսկերի կառավարում,
Բանկային օրենսդրություն,
Մակրոտնտեսագիտություն,
Միկրոտնտեսագիտություն
MS Excel,
MS Word,
Հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն.
Տվյալների բազաների հետ աշխատանք, օր՝. Access:
Վիճակագրական վերլուծությունների և մաթեմատիկական կիրառական ծրագրային փաթեթներ, օր՝. EViews, SPSS, MatLab:
VBA Ծրագրավորման լեզու:
Լեզուների իմացություն
Հայերեն - գերազանց
անգլերեն – լավ (գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ),
ռուսերեն – լավ (գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ):
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
22.05.2017-22.06.2017թթ.