Թափուր աշխատատեղի անվանում
Ստաժոր Գավառ քաղաքի մասնաճյուղում
Նվազագույն պահանջներ
Պահանջվող կրթությունը՝ բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն Պահանջվող աշխատանքային փորձը փորձը պարտադիր չէ Տեխնիկական հմտություններ - MS Word, MS Excel, ծրագրերի իմացություն Լեզվի իմացություն - հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
• հաղորդակցվելու կարողություն • սպասարկման հմտություն • աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն • վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն • թիմում աշխատելու հմտություն • համագործակցելու և բանակցելու ունակություն • վճռականություն • աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն • նախաձեռնողականություն • ճկունություն
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց դիմում-հայտերն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտերն ուղարկելիս պարտադիր կցել լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները Հետադարձ կապ` Հեռախոսª 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին))
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
15.06.2017-15.07.2017թթ.
Թափուր աշխատատեղի անվանում
Մասնաճյուղերում ռեժիմի ապահովման մասնագետ
Նվազագույն պահանջներ
Տեխնիկական հմտություններ- պարտադիր չէ, լեզվի իմացություն - հայերեն /այլ լեզուները ցանկալի են/ զինվորական ծառայություն-պարտադիր է Աշխատանքային փորձը ցանկալի է
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ Հմտություններ • վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն • թիմում աշխատելու հմտություն • համագործակցելու և բանակցելու ունակություն • նախաձեռնողականություն • լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն • գաղտնապահություն և պատասխանատվության զգացում
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները: Հետադարձ կապ` Հեռախոսª 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
19.06.2017-19.07.2017թթ.
Թափուր աշխատատեղի անվանում
Ռիսկերի կառավարման բաժնի պետ
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն տնտեսագիտական, մաթեմատիկական (ցանկալի է տնտեսամաթեմատիկական մասնագիտացմամբ)
Աշխատանքային պարտականություններ
Ռիսկերի գնահատման և կառավարման մոդելների պարբերական հաշվարկների իրականացում և հաշվետվությունների պատրաստում,
Բանկի միջանկյալ (եռամսյակային) և տարեկան հրապարակվող ծանոթագրությունների համապատասխան մասի կազմում,
Բանկի վարկային և ավանդային պորտֆելների դիվերսիֆիկացիայի վերլուծություն և ռիսկայնության գնահատում,
Բանկի կրած կորուստների տվյալների պատճառահետևանքային վերլուծություն և անհրաժեշտ կանխարգելման միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,
Բանկի համախառն ռիսկի գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալների բազաների հիման վրա համապատասխան հաշվարկների իրականացում,
Բանկային գործառնությունների նոր տեխնոլոգիաների ուսումնասիրում:
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հավանականությունների տեսություն,
Էկոնոմետրիկա,
Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում:
Հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն.
Ֆինանսներ և բանկային գործ,
Ռիսկերի կառավարում,
Բանկային օրենսդրություն,
Մակրոտնտեսագիտություն,
Միկրոտնտեսագիտություն
MS Excel,
MS Word,
Հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն.
Տվյալների բազաների հետ աշխատանք, օր՝. Access:
Վիճակագրական վերլուծությունների և մաթեմատիկական կիրառական ծրագրային փաթեթներ, օր՝. EViews, SPSS, MatLab:
VBA Ծրագրավորման լեզու:
Լեզուների իմացություն
Հայերեն - գերազանց
անգլերեն – լավ (գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ),
ռուսերեն – լավ (գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ):
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
22.05.2017-22.06.2017թթ.
Թափուր աշխատատեղի անվանում
Ռիսկերի կառավարման բաժնի մասնագետ
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն տնտեսագիտական, մաթեմատիկական (ցանկալի է տնտեսամաթեմատիկական մասնագիտացմամբ)
Աշխատանքային պարտականություններ
Ռիսկերի գնահատման և կառավարման մոդելների պարբերական հաշվարկների իրականացում և հաշվետվությունների պատրաստում,
Բանկի միջանկյալ (եռամսյակային) և տարեկան հրապարակվող ծանոթագրությունների համապատասխան մասի կազմում,
Բանկի վարկային և ավանդային պորտֆելների դիվերսիֆիկացիայի վերլուծություն և ռիսկայնության գնահատում,
Բանկի կրած կորուստների տվյալների պատճառահետևանքային վերլուծություն և անհրաժեշտ կանխարգելման միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,
Բանկի համախառն ռիսկի գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալների բազաների հիման վրա համապատասխան հաշվարկների իրականացում,
Բանկային գործառնությունների նոր տեխնոլոգիաների ուսումնասիրում:
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հավանականությունների տեսություն,
Էկոնոմետրիկա,
Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում:
Հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն.
Ֆինանսներ և բանկային գործ,
Ռիսկերի կառավարում,
Բանկային օրենսդրություն,
Մակրոտնտեսագիտություն,
Միկրոտնտեսագիտություն
MS Excel,
MS Word,
Հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն.
Տվյալների բազաների հետ աշխատանք, օր՝. Access:
Վիճակագրական վերլուծությունների և մաթեմատիկական կիրառական ծրագրային փաթեթներ, օր՝. EViews, SPSS, MatLab:
VBA Ծրագրավորման լեզու:
Լեզուների իմացություն
Հայերեն - գերազանց
անգլերեն – լավ (գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ),
ռուսերեն – լավ (գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ):
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
22.05.2017-22.06.2017թթ.