Թափուր աշխատատեղի անվանում
Առևտրային վարկերի գծով վարկային մասնագետ Արմավիր, Էջմիածին, Եղեգնաձոր, Գորիս և Երևան քաղաքի մասնաճյուղերում
Աշխատանքի վայր
Արմավիր, Էջմիածին, Եղեգնաձոր, Գորիս և Երևան քաղաքի մասնաճյուղեր
Նվազագույն պահանջներ
Տնտեսագիտական` առնվազն բակալավրիատի 4-րդ կուրսի ուսանող
Աշխատաքային փորձը պարտադիր չէ
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
պարտաճանաչություն
վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
թիմում աշխատելու հմտություն
համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
նախաձեռնողականություն
աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
կարգապահություն
Տեխնիկական հմտություններ
MS Word, MS Excel ծրագրերի իմացություն
Լեզվի իմացություն` Հայերեն-գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտերն ուղարկելիս պարտադիր կցել լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
Մինչև 20.03.2017թ. (ներառյալ) Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները:
Թափուր աշխատատեղի անվանում
Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերում գործող մասնաճյուղերում վարկ-ավանդային բաժնի առևտրային վարկերի գծով առաջատար մասնագետ
Աշխատանքային պարտականություններ
Նոր հաճախորդների ներգրավում
Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, վարկավորվող օբյեկտներ այցելություն, վարկառուների գործունեության վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրում
Վարկառուների գործունեության վերաբերյալ հավաքագրված տվյալների հիման վրա վերլուծությունների իրականացում, ֆինանսական հաշվարկների և եզրակացությունների կազմում
Վարկային փաթեթների ձևավորում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում
Ժամկետանց վարկերի մարման աշխատանքների կազմակերպում
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
պարտաճանաչություն
վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
թիմում աշխատելու հմտություն
համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
նախաձեռնողականություն
աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
կարգապահություն
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
Մինչև` 20.04.2017 (ներառյալ) Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեստին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները::
Թափուր աշխատատեղի անվանում
.Net ծրագրավորող
Աշխատանքի վայր
ՀՀ, ք. Երևան, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գլխավոր գրասենյակ
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն կրթություն, /ՏՏ ոլորտի մասնագիտացմամբ/
Աշխատանքային պարտականություններ
.Net ծրագրավորում
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Աշխատանքային փորձ՝
.Net Framework և C#
ASP.NET; ASP.NET MVC
HTML, CSS, JavaScript
MS SQL server և SQL ծրագրավորման
Վեբ-հիմքով որպես Front-End ծրագրավորողի իմացություն
Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման իմացություն
Անգլերեն լեզվի իմացություն /լավ/
Դիմումների ներկայացման կարգ
Բոլոր դիմողները կարող են լրացնել www.aeb.am կայքում զետեղված դիմում-հայտը և կցելով CV ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել թափուր աշխատատեղի անվանումը: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն առաջին փուլ անցած թեկնածուները:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
27/03-27/04/2017
Թափուր աշխատատեղի անվանում
Ստաժորների ներգրավման մրցույթ
Աշխատանքի վայր
Երևան քաղաքի մասնաճյուղերում ստաժավորում անցնելու համար
Նվազագույն պահանջներ
Բարձրագույն Տեխնիկական կամ Տնտեսագիտական կրթություն
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն,
Թիմում աշխատելու հմտություն,
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն,
Նախաձեռնողականություն,
Աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն,
Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն,
Վճռականություն,
Տեխնիկական հմտություններ
MS Word,
MS Excel.
Լեզվի իմացություն
Հայերեն,
Անգլերեն,
Ռուսերեն:
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտերն ուղարկելիս պարտադիր կցել լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Դիմումների ընդունման սկիզբ և վերջնաժամկետ
Մինչև 20.04.2017թ. (ներառյալ) Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները: