Հ.Տ.Հ.

Ոչ, դեռևս հնարավոր չէ: «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն տրամադրում է հետևյալ բանկային չեկերը:

Տույժերի կիրառությունը հնարավոր է որոշ վարկատեսակների դեպքում: Ծանոթացեք «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի վարկերին և պայմաններին:

Այո, հնարավոր է: Ծանոթացեք «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի առաջնային և երկրորդային շուկաների ավտովարկերին:

Ոչ, հնարավոր չէ: Ծանոթացեք «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկին:

Որոշ դեպքերում հնարավոր է: Ծանոթացեք «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի վարկերին և պայմաններին:

Այո, հնարավոր է: Ծանոթացեք «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկին:

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ից կարող եք ձեռք բերել ոսկու ստանդարտացված ձուլակտոր՝ ապառիկ եղանակով: 

Մանկական ավանդի դեպքում՝ այո, ժամկետային ավանդի դեպքում՝ ոչ:

Ժամկետային ավանդների դեպքում՝ ոչ, ցպահանջ ավանդների դեպքում՝ այո: Ծանոթացեք «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ցպահանջ ավանդային հաշվին և ժամկետային ավանդնին:

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն նման հնարավորություն չի ընձեռում:

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն Ձեզ ընձեռում է հնարավորություն ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսները ստանալ քարտային հաշվով, քարտը տրամադրվում է ԱՆՎՃԱՐ:

Ավանդը 274 օր և ավելի ժամկետում վերադարձնելու պայմանով ներդրվելու կամ այդ ժամկետից ոչ պակաս ժամկետով երկարաձգվելու դեպքերում՝ ավանդատուն կարող է ավելացնել ավանդին լրացուցիչ գումարներ միայն ավանդի վերադարձման (երկարաձգված) ժամկետին նախորդող մինչև 180-րդ օրը և ներդրման (երկարաձգման) պահին ավանդի գումարի մնացորդի չափից որ ավելի գումարով: Ավանդին ավելացվող լրացուցիչ գումարների դիմաց հաշվարկվում են տոկոսներ ավանդի դիմաց հաշվարկվող տոկոսների չափով և պայմաններով: Ավանդը 274 օրից պակաս ժամկետում վերադարձնելու պայմանով ներդրվելու դեպքում՝ ավանդին գումարներ չեն կարող ավելացվել:

Կենսաթոշակային քարտերի դեպքում վարկային գծի տրամադրում հնարավոր չէ:

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն, առավելագույնս կարևորելով Ձեր միջոցների պաշտպանվածությունն ու անվտանգությունը, զերծ է մնում նման հնարավորություն ընձեռելուց:

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն անհրաժեշտության դեպքում, ցուցաբերելով անհատական մոտեցում իր հաճախորդների նկատմամբ, կարող է փոփոխել կանխիկացման սահմանաչափը:

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն նման ծառայություն դեռևս չի մատուցում:

Հնարավոր է Ձեր քարտին կցել քարտ՝ առանձին գաղտնաբառով, որի միջոցով Ձեր ընտանիքի անդամները կարող են օգտվել Ձեր քարտային հաշվից:

Քարտից քարտ փոխանցումները կարելի է կատարել www.arca.am կայքի միջոցով:

Այո, քարտին մուտքագրված գումարը հաշված րոպեների ընթացքում է ակտիվանում:

Այո, հնարավոր է: Ծանոթացեք «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի պլաստիկ քարտերի:

Այո, հնարավոր է:
Արտերկրից անհաշիվ փոխանցումներ կարող եք ստանալ հաշված րոպեների ընթացքում Cash2Card ծառայության օգնությամբ:

Բազմարժույթային պլաստիկ քարտեր առայժմ չեն թողարկվում, սակայն ՀՀ բանկերի կողմից թողարկված տարբեր արժույթներով քարտերի միջև հնարավոր է կատարել փոխանցումներ:

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կանխիկացման կետերում (մասնաճյուղեր և Գլխավոր գրասենյակ) արտարժույթային պլաստիկ քարտերից կանխիկացումը հնարավոր է կատարել արտարժույթով և ՀՀ դրամով, իսկ բանկոմատներից՝ միայն ՀՀ դրամով:
ՀՀ բանկերի կողմից թողարկված քարտերի միջև փոխանցումների և կանխիկացման սակագների մասին կարող եք տեղեկանալ այստեղ.