13
Հուն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 

բաժնետոմսերի հրապարակային առաջարկի վերաբերյալ

1. Թողարկողի անվանումը՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

2. Առաջարկվող արժեթղթերի դասը, ծավալը (հրապարակման պահին առկա տեղեկատվության սահմաններում)՝ Սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ), 342,466 հատ յուրաքանչյուրը 2500 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով (14,600 ՀՀ դրամ շուկայական գնով), արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (անվանական արժեքով)՝ 856,165,000 ՀՀ դրամ, արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (շուկայական արժեքով)՝ 5,000,003,600 ՀՀ դրամ

3. Հրապարակային առաջարկի նախատեսվող ժամանակահատվածը` 17/06/2016թ. ժ. 09:00-30/09/2016թ. ժ. 16:00

4. Դրույթ, որ ազդագիրը հրապարակվել է` Ազդագիրը հրապարակվել է 13/06/2016թ.

5. Այն հասցեները, որտեղից կարելի է ձեռք բերել ազդագիրը էլեկտրոնային տարբերակով, թղթային տարբերակով հրապարակման դեպքում նաև՝ թղթային տարբերակով ձեռքբերման աղբյուրները` www.aeb.am կայքի «Բաժնետերեր և ներդրողներե բաժնի «Ազդագիր» ենթաբաժնում (www.aeb.am/am/հաշվետվություններ/ազդագիր), ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1: