Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Վարկային գիծ
Վարկի նվազագույն գումարը
10.000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ 
Վարկի ժամկետը 
1-36 ամիս, ընդ որում՝ • Մինչև 6 ամիս մարման ժամկետով, առավելագույնը գրավի արժեքի 90%-ի չափով, կամ 95%-ի չափով, եթե առկա է առնվազն մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, • 200,000 ՀՀ դրամ և ավել վարկերը կարող են տրամադրվել 36 ամիս մարման ժամկետով առավելագույնը գրավի արժեքի 90%-ի չափով, սահմանելով վարկի ամսական հավասարաչափ /անուիտետային/ կամ ոչ հավասարաչափ /դիֆերենցված/ մարման գրաֆիկ, կամ առավելագույնը 95%-ի չափով, եթե առկա է առնվազն մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորություն:
Վարկի արժույթը
ԱՄՆ դոլար Եվրո
 
Տարեկան տոկոսադրույքը
ԱՄՆ դոլար 14% Եվրո 12%
 
Մարումների հաճախականությունը
Վարկի գումարը կարող է մարվել ժամկետի վերջում կամ գրաֆիկ սահմանելու դեպքում ամսական: Օգտագործված վարկի դիմաց հաշվարկված տոկոսն ենթակա է ամբողջությամբ վճարման հաշվարկման օրվանից սկսած մինչև 90-րդ օրը
Ապահովվածությունը
Ոսկլյա իրեր
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Միանվագ վճար` ելնելով վարկի գումարից
Մինչև 90,000 ՀՀ դրամ 900 ՀՀ դրամ 90,001-180.000 ՀՀ դրամ 1,400 ՀՀ դրամ 180,001-360,000 ՀՀ դրամ 2,300 ՀՀ դրամ 360,001 ՀՀ դրամ և ավելի 0.7 %
 
Սակագները ըստ հարգի
500-578 հարգի 1գր 9.800 ՀՀ դրամ 579-745 հարգի 1գր 11.500 ՀՀ դրամ 746-830 հարգի 1գր 14.800 ՀՀ դրամ 831-895 հարգի 1գր 16.400 ՀՀ դրամ 896-950 հարգի 1գր 17.700 ՀՀ դրամ 951-999 հարգի 1գր 18.900 ՀՀ դրամ   Սպիտակ ոսկի 500-578 հարգի 1գր. 7.800 ՀՀ դրամ 579-745 հարգի 1 գր. 9.200 ՀՀ դրամ 746-830 հարգի 1 գր 11.700 ՀՀ դրամ  
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից: 
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 1 բանկային օր 
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախոդի բացասական վարկային պատմությունը Գրավի անհամապատասխանությունը պահանջվող չափանիշներին
Տույժերը
Ժամկետանց Վարկ Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.2% Ժամկետանց տոկոս Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.4%
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԱնձնագրերի պատճեններ,
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ:
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Թարմացվել է` 09/02/2018 10:51