Թափուր աշխատատեղեր
  Մասնաճյուղերում առևտրային վարկերի գծով մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 18.03.2019թթ
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում առևտրային վարկերի գծով մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 18.02.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
առևտրային վարկերի գծով մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-  Բանկի կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցյալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում
-  Նոր հաճախորդների ակտիվ ներգրավման աշխատանքների իրականացում
-  Նոր և ընթացիկ հաճախորդների հետ մշտական աշխատանքի իրականացում
-  Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, այցելություններ հաճախորդների գործունեության վայր և նրանց ֆինանսատնտեսակամ վիճակի վերլուծություն
-  Վարկային ռիսկերի գնահատում, վարկունակության և վճարունակության գնահատում
-  Վարկային գործերի ներկայացում վարկային կոմիտե
-  Վարկային փաթեթի ձևաորում, վարկերի տրամադրում, տրամադրված վարկերի պարբերական մոնիտորինգի իրականացնում:
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
  Վարկերի մոնիտորինգի բաժնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 21.02.2019թթ
Վարկերի մոնիտորինգի բաժնի մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 21.02.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Վարկերի մոնիտորինգի բաժնի մասնագետ 
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- Հաղորդակցվելու կարողություն
-  Սպասարկման հմտություն
-  Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
-  Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-  Թիմում աշխատելու հմտություն
-  Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  Վճռականություն
-  Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
-  Նախաձեռնողական
-  ճկունություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Ստաժոր/փորձնակ/ /հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Վերջնաժամկետ՝ 25.02.2019
 Երևան քաղաքի  մասնաճյուղերում ստաժոր/փորձնակ/ /հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/ 
Դիմել
Note
Մինչև՝ 25.02.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
 Ստաժոր/փորձնակ/ /հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/ 
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- Հաղորդակցվելու կարողություն
- Սպասարկման հմտություն
- Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
- Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
- Թիմում աշխատելու հմտություն
- Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
- Վճռականություն
- Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
- Նախաձեռնողական
- ճկունություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
  .Net  ծրագրավորող
Վերջնաժամկետ՝ 25.02.2019թթ
   .Net  ծրագրավորող 
Դիմել
Note
Մինչև՝ 25.02.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
 .Net  ծրագրավորող
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն, /ՏՏ ոլորտի մասնագիտացմամբ/  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
- .Net Framework և C#
- ASP.NET;  ASP.NET MVC
- HTML, CSS, JavaScript
- MS SQL
  Լեզուների իմացություն՝
Անգլերեն լեզվի լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Ուղեկցման բաժնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 23.02.2019թթ
Ուղեկցման բաժնի մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 23.02.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Ուղեկցման բաժնի մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  (Տնտեսագիտական, տեխնիկական կամ իրավաբանական կրթություն)  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձը ֆինանսաբանկային համակարգում /ցանկալի է/  
 Աշխատանքային պարտականությունները 
-  վարկերի տրամադրման գործընթացի օժանդակում (պայմանագրերի, կարգադրությունների կազմում, հսկողության իրականացում, նոտարական վավերացում)
-  վարկավորման գործընթացի փաստաթղթաշրջանառության ապահովում
-  վարկային պորտֆելի վերլուծության իրականացում
-  հաշվետվությունների պատրաստում և տվյալների ամփոփում
-  Անմիջական ղեկավարի այլ հանձնարարությունների կատարում
 
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-  վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-   թիմում աշխատելու հմտություն
-  համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  նախաձեռնողականություն
-  աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
 - լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 .Database Developer
Վերջնաժամկետ՝ 25.02.2019 
 .Database Developer
Դիմել
Note
 25.02.2019թթ :
Job Title՝
  .Database Developer
Job responsibilities
-  Develops database functions, scripts, stored procedures and triggers
-  Writes optimized T-SQL queries
-  Participates in SQL server design, data modeling, development, debugging and optimization.
-  Evaluates the existing databases and recommend improvements for performance efficiency.
 
Required qualifications
  - Comprehensive understanding of SQL Server 2008 and upper versions design and development
  - Understanding of database architecture 
  - Excellent problem-solving and analytical skills
Desired qualifications 
  -  Knowledge of C# and .NET.
- Complex database design and modeling
- Best practices for database design and development activities.
[header]  Application procedure
Contact us`  
Tel: 010 510 910 (internal: 9605, 9606 (Personnel Management and  Training Programs Division
CV
Application procedure
All the candidates shall send their CVs to hrm@aeb.am e-mail address.  The subject field of the message should be filled with name, surname of the applicant and with the vacancy name. Only short-listed candidates will be interviewed
Դիմել
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 11.03.2019թթ
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 11.03.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- Հաղորդակցվելու կարողություն
- Սպասարկման հմտություն
- Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
- Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
- Թիմում աշխատելու հմտություն
- Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
- Վճռականություն
- Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
- Նախաձեռնողական
- Ճկունություն
- Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/ 
Վերջնաժամկետ՝ 11.03.2019թթ
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/
Դիմել
Note
Մինչև՝ 11.03.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- Հաղորդակցվելու կարողություն
- Սպասարկման հմտություն
- Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
- Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
- Թիմում աշխատելու հմտություն
- Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
- Վճռականություն
- Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
- Նախաձեռնողական
- Ճկունություն
- Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ POS ՏԵՐՄԻՆԱԼՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԲԱԺՆՈՒՄ ՍՏԱԺՈՐ /ՓՈՐՁՆԱԿ/ 
Վերջնաժամկետ՝ 13.03.2019թթ
  ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ POS ՏԵՐՄԻՆԱԼՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԲԱԺՆՈՒՄ ՍՏԱԺՈՐ /ՓՈՐՁՆԱԿ/ 
Դիմել
Note
Մինչև՝ 13.03.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
  ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ POS ՏԵՐՄԻՆԱԼՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԲԱԺՆՈՒՄ ՍՏԱԺՈՐ /ՓՈՐՁՆԱԿ/ 
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն - թիմում աշխատելու հմտություն - համագործակցելու և բանակցելու ունակություն - նախաձեռնողականություն - աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն - լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 19/02/2019 15:41