Պայմաններ

MONEYTUN վճարային համակարգով առայժմ հնարավոր է իրականացնել փոխանցումներ և վճարումներ դեպի ԱՄՆ՝ 

Կալիֆորնիայի ու Նևադայի նահանգներ և հակառակ ուղղությամբ:  

Մեկ փոխանցման առավելագույն չափը

10,000 ԱՄՆ դոլար

Սպասարկվող արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Փոխանցման համար գանձվող միջնորդավճար

Փոխանցվող գումարի  3%, նվազագույնը` 5 ԱՄՆ դոլար

Փոխանցման արագություն

10 րոպե

Փոխանցման վաղեմության ժամկետ

1 տարի

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների, սպասարկման կետերի և սակագների ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար այցելեք` www.moneytun.com

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն
 Դրամական միջոցների փոխանցման համար անհրաժեշտ տվյալներ
    Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է,
Punct Փոխանցողի անձնագրային տվյալներ, գրանցման հասցե, 
Punct Փոխանցվող գումարը և արժույթը,
 
Punct Փոխանցման քաղաքը և պետությունը,
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է:
Դրամական միջոցների ստացման համար անհրաժեշտ տվյալներ
  Դրամական միջոցների ստացումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն(եթե անձնագրում այն նշված է),
Punct Ստացողի անձնագրային տվյալներ և գրանցման հասցե,
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն,
Punct Գումարի չափը և արժույթը,
Punct Այն երկրի և քաղաքի անունը, որտեղից կատարվել է փոխանցումը,
Punct Փոխանցման ունիկալ կոդը:
Թարմացվել է` 18/12/2017 07:41