Պայմաններ

MONEYTUN վճարային համակարգով հնարավոր է իրականացնել փոխանցումներ և վճարումներ դեպի ԱՄՆ՝ Կալիֆորնիայի ու Նևադայի նահանգներ և հակառակ ուղղությամբ:  

Մեկ փոխանցման առավելագույն չափը

10,000 ԱՄՆ դոլար

Սպասարկվող արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Փոխանցման համար գանձվող միջնորդավճար

Փոխանցվող գումարի  3%, նվազագույնը` 5 ԱՄՆ դոլար

Փոխանցման արագություն

10 րոպե

Փոխանցման վաղեմության ժամկետ

1 տարի

 

Ինչպես նաև հնարավոր է կատարել փոխանցումներ Հայաստանից դեպի Չինաստան (UnionPayCard համալրում):

Հայաստանից դեպի Չինաստան փոխանցումների սակագներ

Գումար $ Սակագին $ Սակագին %
0-100  5
101-200  3
201-300 9  3
301-400 12  3
401-500 15  3
501-600 18  3
601-700 21  3
701-800 24  3
801-900 27  3
901-1000 25  2.5
1001-2000 50  2.5
2001-3000 75  2.5

Ներկայացնում ենք նաև սպասարկող բանկերի ցանկը.

Բանկեերի անվանումը Դեբետային քարտ Կրեդիտային քարտ
Industrial and Commercial Bank of China

+

+
Bank of China + +
Bank of Communications +  
China construction Bank +  
China Everbright Bank +  
Harbin Bank +  
Bank of Shanghai   +

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների, սպասարկման կետերի և սակագների ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար այցելեք` www.moneytun.com

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն
 Դրամական միջոցների փոխանցման համար անհրաժեշտ տվյալներ
    Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է,
Punct Փոխանցողի անձնագրային տվյալներ, գրանցման հասցե, 
Punct Փոխանցվող գումարը և արժույթը,
 
Punct Փոխանցման քաղաքը և պետությունը,
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է:
Դրամական միջոցների ստացման համար անհրաժեշտ տվյալներ
  Դրամական միջոցների ստացումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն(եթե անձնագրում այն նշված է),
Punct Ստացողի անձնագրային տվյալներ և գրանցման հասցե,
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն,
Punct Գումարի չափը և արժույթը,
Punct Այն երկրի և քաղաքի անունը, որտեղից կատարվել է փոխանցումը,
Punct Փոխանցման ունիկալ կոդը:
Թարմացվել է` 27/09/2018 15:19