Պայմաններ

"Faster" միջազգային վճարային համակարգով հնարավոր է կատարել փոխանցումներ դեպի հետևյալ երկրներ՝ Ղազախստան, Ուզբեկստան, Ղրղստան, Բելառուս, Տաջիկստան, Ռուսաստան և այլ երկրներ՝ սկսած 1.3%-ից:

 

Մեկ գործարքի առավելագույն չափ

 10,000 ԱՄՆ դոլար

 

 10,000 Եվրո

 500,000 ՌԴ ռուբլի

Սպասարկվող արժույթ

 ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի

 Փոխանցման արագություն

 10 րոպե

Փոխանցման վաղեմության ժամկետ

 180 օր

 

Փոխանցումների միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով՝ ՀՀ ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքով:

Լրացուցիչ տեղեկությունների, սպասարկման կետերի և սակագների ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար այցելեք հետևյալ հղումով:

 

Փաստաթղթեր

Փոխանցումներ ՌԴ ռուբլիով

Փոխանցումներ դեպի այլ երկրներ
Փոխանցման գումարը Միջնորդավճար
Սկսած Մինչև
0 1000 20
1000,01 3000 60
3000,01 6000 120
6000,01 10000 200
10000,01 15000 300
15000,01 20000 400
20000,01 30000 600
30000,01 40000 800
40000,01 50000 1000
50000,01 65000 1300
65000,01 80000 1600
80000,01 120000 2400
120000,01 160000 3200
160000,01 180000 3600
180000,01 220000 4100
220000,01 240000 4700
240000,01 280000 5000

 

Փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարով

 

Սկսած Մինչև Միջնորդավճար
0 50 1
50,01 100 2
100,01 200 4
200,01 300 6
300,01 400 8
400,01 500 10
500,01 750 15
750,01 1000 20
1000,01 1250 25
1250,01 1500 30
1500,01 1750 35
1750,01 2000 40
2000,01 3000 55
3000,01 4000 75
4000,01 5000 95
5000,01 6000 110
6000,01 7000 130
7000,01 8000 150
8000,01 9000 170
9000,01 10000 180

Փոխանցումներ Եվրոյով

Սկսած Մինչև Միջնորդավճար
0 50 1
50,01 100 2
100,01 200 4
200,01 300 6
300,01 400 8
400,01 500 10
500,01 750 15
750,01 1000 20
1000,01 1250 25
1250,01 1500 30
1500,01 1750 35
1750,01 2000 40
2000,01 3000 55
3000,01 4000 75
4000,01 5000 95
5000,01 6000 110
6000,01 7000 130
7000,01 8000 150
8000,01 9000 170
9000,01 10000 180

Ծանուցում ակնթարթային փոխանցումներ իրականացվող գործարքների վերաբերյալ

Ընդհանուր տեղեկատվություն
 Դրամական միջոցների փոխանցման համար անհրաժեշտ տվյալներ
    Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է,
Punct Փոխանցողի անձնագրային տվյալներ, գրանցման հասցե, 
Punct Փոխանցվող գումարը և արժույթը,
 
Punct Փոխանցման քաղաքը և պետությունը,
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է:
Դրամական միջոցների ստացման համար անհրաժեշտ տվյալներ
  Դրամական միջոցների ստացումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն(եթե անձնագրում այն նշված է),
Punct Ստացողի անձնագրային տվյալներ և գրանցման հասցե,
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն,
Punct Գումարի չափը և արժույթը,
Punct Այն երկրի և քաղաքի անունը, որտեղից կատարվել է փոխանցումը,
Punct Փոխանցման ունիկալ կոդը:
Թարմացվել է` 27/09/2018 15:21