Պայմաններ

"Faster" միջազգային վճարային համակարգը գործում է  Ղազախստան, Ուզբեկստան, Ղրղստան, Բելառուս, Տաջիկստան, Ռուսաստան, Հայաստան և այլ երկրներում:

 

Մեկ գործարքի առավելագույն չափ

10,000 ԱՄՆ դոլար

 

10,000 Եվրո

500,000 ՌԴ ռուբլի

Սպասարկվող արժույթ

ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի

 Փոխանցման արագություն

10 րոպե

Փոխանցման վաղեմության ժամկետ

180 օր

 

 

Փոխանցումների միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով՝ ՀՀ ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքով:

Լրացուցիչ տեղեկությունների, սպասարկման կետերի և սակագների ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար այցելեք`  http://ru.kkb.kz/retail/page/FASTER :

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն
 Դրամական միջոցների փոխանցման համար անհրաժեշտ տվյալներ
    Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է,
Punct Փոխանցողի անձնագրային տվյալներ, գրանցման հասցե, 
Punct Փոխանցվող գումարը և արժույթը,
 
Punct Փոխանցման քաղաքը և պետությունը,
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է:
Դրամական միջոցների ստացման համար անհրաժեշտ տվյալներ
  Դրամական միջոցների ստացումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն(եթե անձնագրում այն նշված է),
Punct Ստացողի անձնագրային տվյալներ և գրանցման հասցե,
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն,
Punct Գումարի չափը և արժույթը,
Punct Այն երկրի և քաղաքի անունը, որտեղից կատարվել է փոխանցումը,
Punct Փոխանցման ունիկալ կոդը:
Թարմացվել է` 18/12/2017 07:57