Պայմաններ

«Converse Transfer» վճարային համակարգը արագ դրամական փոխանցումների համակարգ է, որի միջոցով հնարավոր է առանց հաշվի բացման կատարել փոխանցումներ միայն ՀՀ տարածքում, իսկ վճարումների իրականացումը հնարավոր է  ԱՊՀ տարբեր երկրներից փոխանցված գումարների համար:

Մեկ փոխանցման առավելագույն չափը

20,000 ԱՄՆ դոլար

15,000 Եվրո

600,000 ՌԴ ռուբլի

5,000,000 ՀՀ դրամ

Սպասարկվող արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

ՌԴ ռուբլի

ՀՀ դրամ

Փոխանցման համար գանձվող միջնորդավճար

Փոխանցվող գումարի 0.7%

Փոխանցման վաղեմության ժամկետ

30 օր

Փոխանցումների միջնորդավճարները գանձվում ենՀՀդրամով` ՀՀ ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքով:

Լրացուցիչ տեղեկությունների, սպասարկման կետերի և սակագների ցանկին ծանոթանալու համար այցելեք`

https://www.conversebank.am/hy/converse-transfer/

Ընդհանուր տեղեկատվություն
 Դրամական միջոցների փոխանցման համար անհրաժեշտ տվյալներ
    Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է,
Punct Փոխանցողի անձնագրային տվյալներ, գրանցման հասցե, 
Punct Փոխանցվող գումարը և արժույթը,
 
Punct Փոխանցման քաղաքը և պետությունը,
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է:
Դրամական միջոցների ստացման համար անհրաժեշտ տվյալներ
  Դրամական միջոցների ստացումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն(եթե անձնագրում այն նշված է),
Punct Ստացողի անձնագրային տվյալներ և գրանցման հասցե,
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն,
Punct Գումարի չափը և արժույթը,
Punct Այն երկրի և քաղաքի անունը, որտեղից կատարվել է փոխանցումը,
Punct Փոխանցման ունիկալ կոդը:
Թարմացվել է` 27/09/2018 15:21