Պայմաններ

 

"Sigue Money Transfer " միջազգային վճարային համակարգը գործում է աշխարհի մոտ 145 երկրներում:

Մեկ փոխանցման առավելագույն չափ

5,000 ԱՄՆ դոլար և դրան համարժեք Եվրո

Սպասարկվող արժույթ

Դրամական փոխանցումները կատարվում են ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով իսկ վճարումները՝ նաև ՌԴ ռուբլով

Փոխանցման արագություն

10 րոպե

Փոխանցման համար գանձվող միջնորդավճար

Գումարը ԱՄՆ դոլար/Եվրո

Սակագինը ԱՄՆ դոլար/Եվրո

0-100

3

101-200

6

201-300

10

301-400

14

401-500

18

501-750

25

751-1250

30

1251-1750

40

1751-2250

55

2251-2750

75

2751-3000

85

3001-5000

95

Փոխանցումների միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով՝ ՀՀ ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքով:

Լրացուցիչ տեղեկությունների, սպասարկման կետերի և սակագների ամբողջական ցանկին
ծանոթանալու համար այցելեք` www.sigue.ru:

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն
 Դրամական միջոցների փոխանցման համար անհրաժեշտ տվյալներ
    Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է,
Punct Փոխանցողի անձնագրային տվյալներ, գրանցման հասցե, 
Punct Փոխանցվող գումարը և արժույթը,
 
Punct Փոխանցման քաղաքը և պետությունը,
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է:
Դրամական միջոցների ստացման համար անհրաժեշտ տվյալներ
  Դրամական միջոցների ստացումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն(եթե անձնագրում այն նշված է),
Punct Ստացողի անձնագրային տվյալներ և գրանցման հասցե,
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն,
Punct Գումարի չափը և արժույթը,
Punct Այն երկրի և քաղաքի անունը, որտեղից կատարվել է փոխանցումը,
Punct Փոխանցման ունիկալ կոդը:
Թարմացվել է` 05/05/2018 10:14