Պայմաններ

 

"Sigue Money Transfer " միջազգային վճարային համակարգը գործում է աշխարհի մոտ 145 երկրներում:

Մեկ փոխանցման առավելագույն չափ

 5,000 ԱՄՆ դոլար և դրան համարժեք Եվրո

Սպասարկվող արժույթ

Դրամական փոխանցումները կատարվում են ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով իսկ վճարումները՝ նաև ՌԴ ռուբլով

Փոխանցման արագություն

10 րոպե

Փոխանցման համար գանձվող միջնորդավճար

Գումարը ԱՄՆ դոլար/Եվրո

Սակագինը ԱՄՆ դոլար/Եվրո

0-100

 3

101-200

 6

201-300

 10

301-400

 14

401-500

 18

501-750

 25

751-1250

 30

1251-1750

 40

1751-2250 

 55

2251-2750

 75

2751-3000

 85

3001-5000

 95

Փոխանցումների միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով՝ ՀՀ ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքով:

Լրացուցիչ տեղեկությունների, սպասարկման կետերի և սակագների ամբողջական ցանկին
ծանոթանալու համար այցելեք` www.sigue.ru:

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն
 Դրամական միջոցների փոխանցման համար անհրաժեշտ տվյալներ
    Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է,
Punct Փոխանցողի անձնագրային տվյալներ, գրանցման հասցե, 
Punct Փոխանցվող գումարը և արժույթը,
 
Punct Փոխանցման քաղաքը և պետությունը,
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է:
Դրամական միջոցների ստացման համար անհրաժեշտ տվյալներ
  Դրամական միջոցների ստացումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն(եթե անձնագրում այն նշված է),
Punct Ստացողի անձնագրային տվյալներ և գրանցման հասցե,
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն,
Punct Գումարի չափը և արժույթը,
Punct Այն երկրի և քաղաքի անունը, որտեղից կատարվել է փոխանցումը,
Punct Փոխանցման ունիկալ կոդը:
Թարմացվել է` 27/09/2018 15:25