Պայմաններ

1940 թվականին ստեղծված ամերիկյան "MoneyGram Payment Systems, Inc." ընկերության և նրա բազմաթիվ արտասահմանյան գործընկերների կողմից ներդրված "MONEYGRAM" դրամական փոխանցումների միջազգային համակարգը գործում է ավելի քան 200 երկրներում և ներառում է շուրջ 350,000 սպասարկման կետեր: Համակարգն ապահովված է տեղեկատվության մշակման և կապի ժամանակակից միջոցներով, որոնց շնորհիվ յուրաքանչյուր փոխանցում կատարվում է անվտանգության համաշխարհային չափանիշներին համապատասխան հուսալի համակարգով: «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ հանդես է գալիս, որպես գործակալ, և ունի մի շարք ենթագործակալ բանկեր:

Մեկ գործարքի առավելագույն չափ

9,999.9 ԱՄՆ դոլար կամ 7,000 Եվրո

Սպասարկվող արժույթ

Դրամական միջոցների փոխանցումները կատարվում են միայն ԱՄՆ դոլարով, իսկ վճարումները՝ նաև Եվրոյով:

Փոխանցման արագություն

10 րոպե

Փոխանցման համար գանձվող միջնորդավճար

ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐ

ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՃԱՐ (ԱՄՆդոլար)

1-100

12

100.01-250

20

250.01-400

24

400.01-600

32

600.01-800

40

800.01-1,000

50

1,000.01-1,200

60

1,200.01-1,800

75

1,800.01-2,500

100

2,500.01-5,000

150

5,000.01-7,500

225

7,500.01-10,000

300

Փոխանցման համար գանձվող միջնորդավճար (դեպի ԱՊՀ երկրներ)

ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐ

ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՃԱՐ (ԱՄՆդոլար)

1-100

2

100.01-200

4

200.01-300

6

300.01-400

8

400.01-500

10

500.01-750

14

750.01-1,000

19

1,000.01-1,500

28

1,500.01-2,000

37

2,000.01-2,500

46

2,500.01-3,000

55

3,000.01-3,500

64

3,500.01-4,000

73

4,000.01-4,500

83

4,500.01-5,000

92

5,000.01-5,500

95

5,500.01-6,000

99

6,000.01-6,500

109

6,500.01-7,000

119

7,000.01-10,000

139

Փոխանցման վաղեմության ժամկետ

45 օր

 

Փոխանցումների համար միջնորդավճարները գանձվում են փոխանցողից ՀՀ դրամով ՝ փոխանցման պահին գործող ՀՀ ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքով:

Լրացուցիչ տեղեկությունների, սպասարկման կետերի և սակագների ցանկին ծանոթանալու համար այցելեք` www.moneygram.com:

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն
 Դրամական միջոցների փոխանցման համար անհրաժեշտ տվյալներ
    Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է,
Punct Փոխանցողի անձնագրային տվյալներ, գրանցման հասցե, 
Punct Փոխանցվող գումարը և արժույթը,
 
Punct Փոխանցման քաղաքը և պետությունը,
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է:
Դրամական միջոցների ստացման համար անհրաժեշտ տվյալներ
  Դրամական միջոցների ստացումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն(եթե անձնագրում այն նշված է),
Punct Ստացողի անձնագրային տվյալներ և գրանցման հասցե,
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն,
Punct Գումարի չափը և արժույթը,
Punct Այն երկրի և քաղաքի անունը, որտեղից կատարվել է փոխանցումը,
Punct Փոխանցման ունիկալ կոդը:
Թարմացվել է` 27/09/2018 15:25