Ընդհանուր տեղեկատվություն
Քարտի արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, Ռուբլի
Քարտերի գործողության ժամկետ 5 տարի
Տարեկան սպասարկման վարձ  2 000 ՀՀ դրամ
Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal) ՀՀ դրամով 0.3% Արտարժույթով 0,5% ,արտարժութային հաշվով քարտերից ,min 1000 դրամ
Կանխիկի տրամադրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal) 1%, բացառությամբ՛՛Արմենիան Քարդ՛՛ անդամ չհանդիսացող բանկերի,  որոնց կանխիկացման կետերից գանձվում է 1% min 1000 ՀՀ դրամ սակագին: 
 
Կանխիկի տրամադրում  արտասահմանում  2%, min 3 000 դրամ

 

Տվյալ քարտատեսակը ներկայումս Բանկի կողմից չի տրամադրվում:

Visa տեսակի պլաստիկ քարտերի տրամադրման և  սպասարկման պայմաններն առավել մանրամասն 

 

Թարմացվել է` 09/01/2019 16:05