Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
300.000-3.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը և ժամկետը
 
Վարկի գումարը Վարկի ժամկետ (ամիս) Տարեկան տոկոսադրույք Կոմիսիոն վճար /միանվագ/ Ամսական սպասարկման վճար /պայմանագրային գումարի նկատմամբ/
ՄՊ* գումար 12-36 10% - 0.3%
Մինչև ՄՊ-ն* բազմապատկած 1.5 գործակցով 12-48 11% 1% 0.3%
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ վարկերը Սքորինգային համակարգով տրամադրվում են առանց երաշխավորի պարտադիր պահանջի
Մինչև 2.000.000 ՀՀ դրամը գումարով վարկերի դեպքում առնվազն 1 ֆիզիկական անձի երաշխավորություն
2.000.001-3.000.000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում առնվազն 1 ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, ով չպետք է հանդիսանա Վարկառուի ընտանիքի անդամ*
  *Ընտանիքի անդամ են հանդիսանում՝ հայր, մայր, քույր եղբայր, ամուսին, երեխաներ:  
Տրամադրման եղանակը
ՄՊ գումարի չափով վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ՝ ուղղվելով այլ ֆինանսաբանկային կազմակերպությունում գործող վարկային պարտավորությունների մարմանը
ՄՊ գումարը գերազանցող մասը կարող է տրամադրվել կանխիկ կան անկանխիկ եղանակով
 
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ մասնաճյուղերի կողմից
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
1 աշխատանքային օր
Թարմացվել է` 05/04/2019 17:47