Հայտարարություն
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Թողարկողի անվանումը` «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն: «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի
կողմից թողարկվող պարտատոմսերի հիմնական պայմանները
Արժեթղթերի դասը Անվանական արժեկտրոնային
Արժեթղթերի ձևը  Ոչ փաստաթղթային
Մեկ արժեթղթերի անվանական արժեքը 100 ԱՄՆ դոլար
Արժեթղթերի քանակը 21 000 հատ
Մեկ թողարկման ընդհանուր ծավալ 2 100 000 ԱՄՆ դոլար
Արժեկտրոնային եկամուտ (պարտատոմսերի
անվանական տոկոսադրույք ) 
Տարեկան 5.25%
Արժեկտրոնային եկամուտների վճարում Եռամսյակային վճարումների
պարբերականությամբ
Շրջանառության ժամկետ 36 ամիս
Երկրորդային շուկա ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա 
Թողարկման ամսաթիվ 29.01.2019թ.
Տեղաբաշխման ժամկետ 29.01.2019թ.-22.02.2019թ.
Տեղաբաշխող «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ ներկայացնեն Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ/հայտեր:Պարտատոմսերը կարող են ձեռք բերել ֆիզիկական և իրավաբանակն անձիք՝ դիմելով <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ:
Տեղաբաշխման ավարտից հետո պարտատոմսերը ցուցակվելու են <<Նասդաք ՕԷմԷքս Արմենիա>> ֆոնդային բորսայում և ունենալու են շուկա ստեղծող: 
Բանկին վերապահված է պարտատոմսերի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը:
<<Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն Բանկի կողմից թողարկված անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերով ներգրավված դրամական միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են <<Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի>> կողմից:
Պարտատոմսերի մարման ամսաթիվը 29/01/2022թ
   
ԲԲԸ թողարկման պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և
պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով.
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում` 29/04/2019 թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում` 29/07/2019 թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում`  29/10/2019 թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում`  29/01/2020 թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում` 29/04/2020 թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում`  29/07/2020 թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների յոթերորդ վճարում`  29/10/2020 թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների ութերորդ վճարում`  29/01/2021 թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների իններորդ վճարում`  29/04/2021 թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների տասներորդ վճարում`  29/07/2021 թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների տասնմեկերորդ վճարում`  29/10/2021 թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների տասներկուերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարում`  29/01/2022 թ.
   
   
   
Թողարկողի և թողարկվող արժեթղթերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է համատեղ դիտարկել ծրագրային ազդագիրը (գրանցված է 23.02.2018թ. թիվ 1/125 Ա որոշմամբ), դրա լրացումները և Թողարկման Վերջնական պայմանները:
Ծրագրային Ազդագրի, դրա լրացումների և թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները կարելի է ներբեռնել www.aeb.am կայքի «Բաժնետերեր և ներդրողներ» բաժնի «Ազդագիր» ենթաբաժնից, իսկ թղթային տարբերակը հնարավոր է ձեռք բերել՝ այցելելով <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակ, հասցե՝ ք. Երևան, Ամիրյան 23/1:
Թարմացվել է` 2018-10-04 09:30:00
Տվյալների մշակման պահուստային կենտրոնի հետևյալ ենթակառուցվածքների նախագծման մրցույթ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն նախատեսում է կառուցել տվյալների մշակման պահուստային կենտրոն, որը կշահագործվի հիմնական տվյալների մշակման կենտրոնի անհասանելիության / խափանման դեպքում: Տվյալ հայտարարությամբ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ տվյալների մշակման պահուստային կենտրոնի հետևյալ ենթակառուցվածքների նախագծման համար`

 • Սերվերային ենթակառուցվածք
 • Տվյալների պահպանման ենթակառուցվածք
 • Ցանցային ենթակառուցվածք
 • Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման ենթակառուցվածք
 • Սերվերների վիրտուալիզացման ենթակառուցվածք

 

Որակավորում

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին`

Փորձ և տեխնիկական կարողություն

Հայտատուն պետք է ներկայացնի փաստաթղթային վկայություն առ այն, որ նա բավարարում է հետևյալ պահանջներին.

 • նմանատիպ ծառայությունների իրականացման նվազագույնը հինգ (5) տարվա փորձ: 
 • Վերջին հինգ (5) տարվա ընթացքում (2013-2018թթ.) համանման արժեքի և բնույթի առնվազն մեկ (1) հաջողությամբ իրականացված պայմանագիր:
 • Ունենալ առնվազն հինգ (5) տարվա փորձ ՀՀ-ում ՏՏ ենթակառուցվածքների նախագծման, կազմակերպման և սպասարկման ոլորտում:
 • Ունենալ սերվերների ոլորտի միջազգային առաջատար ընկերությունների կողմից ինդուստրիալ սերտիֆիկացում անցած մասնագետներ, ովքեր կարող են նախագծել, տեղադրել և սպասարկել համակարգերը և ունեն առնվազն մեկ (1) տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում:
 • Ունենալ տվյալների պահպանման համակարգերի ոլորտի միջազգային առաջատար ընկերությունների կողմից ինդուստրիալ սերտիֆիկացում անցած մասնագետներ, ովքեր կարող են նախագծել, տեղադրել և սպասարկել համակարգերը և ունեն առնվազն մեկ (1) տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում:
 • Ունենալ Cisco CCNP և CCDA կամ CCDP սերտիֆիկացված մասնագետներ, ովքեր ունեն առնվազն մեկ (1) տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում:
 • Ունենալ ՏՏ անվտանգության ոլորտի միջազգային առաջատար ընկերությունների կողմից ինդուստրիալ սերտիֆիկացում անցած մասնագետներ, ովքեր ունեն առնվազն մեկ (1) տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում:
 • Ունենալ սերվերային վիրտուալիզացիաի ոլորտի միջազգային առաջատար ընկերությունների կողմից ինդուստրիալ սերտիֆիկացում անցած մասնագետներ, ովքեր ունեն առնվազն մեկ (1) տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում:

Առաջարկների համար խնդրում ենք գրել it@aeb.am և itdep@aeb.am էլ. փոստային հասցեներով:

Թարմացվել է` 2018-09-26 10:06:57