Թափուր աշխատատեղեր
     .Net  ծրագրավորող
Վերջնաժամկետ՝ 18.10.2018թթ
  .Net  ծրագրավորող
Դիմել
Note
Մինչև՝ 18.10.2018թթ(ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
.Net  ծրագրավորող  
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն, /ՏՏ ոլորտի մասնագիտացմամբ/  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
.Net Framework և C#
ASP.NET;  ASP.NET MVC
HTML, CSS, JavaScript
MS SQL
Անգլերեն լեզվի իմացություն /լավ/
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:
Դիմել
Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի ստաժոր/փորձնակ/ Քարտերով կատարվող գործառնությունների մոնիտորինգի համար /գիշերային, ժամը՝ 18:00-09:00/
Վերջնաժամկետ՝ 27.10.2018թթ
 Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի ստաժոր/փորձնակ/ Քարտերով կատարվող գործառնությունների մոնիտորինգի համար /գիշերային, ժամը՝ 18:00-09:00/
Դիմել
Note
Մինչև՝ 27.10.2018թթ(ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի ստաժոր/փորձնակ/  
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  
Լեզվի իմացություն
Հայերեն-գերազանց Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն  
Տեխնիկական հմտություններ
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
​ Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
o    վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
o    թիմում աշխատելու հմտություն
o    համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
o    նախաձեռնողականություն
o    աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
o    լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:
Դիմել
Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի ստաժոր/փորձնակ/
Վերջնաժամկետ՝ 04.11.2018թթ
Մանրածախ վարկավորման վարչության սպառողական վարկերի տրամադրման բաժնի մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 04.11.2018թթ(ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Մանրածախ վարկավորման վարչության սպառողական վարկերի տրամադրման բաժնի մասնագետ  
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն  կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձ պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
 վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
 թիմում աշխատելու հմտություն
 համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
 նախաձեռնողականություն
 աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
 լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
  Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն-գերազանց ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն  
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)    
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 09/10/2018 15:05