Թափուր աշխատատեղեր
  «ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ»,«ԳՈԳԱՎԱՆ»,«ՍԻՍԻԱՆ»,«ԱԳԱՐԱԿ»,«ԲԱՎՐԱ» նոր բացվող մասնաճյուղերում 
Վերջնաժամկետ՝ 24.08.2018
Գլխամասային գրասենյակ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 24.08.2018(ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները.
Մրցութային աշխատատեղ՝
«ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ»,«ԳՈԳԱՎԱՆ»,«ՍԻՍԻԱՆ»,«ԱԳԱՐԱԿ»,«ԲԱՎՐԱ» նոր բացվող մասնաճյուղերում  
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հմտություններ՝
Հաղորդակցվելու կարողություն
Սպասարկման հմտություն
Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Վճռականություն
Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
Նախաձեռնողական
ճկունություն
 
    Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Word, MS Excel, ծրագրերի իմացություն
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ` 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Սպասարկման բաժնի հաշվապահ-գանձապահի և Վարկ-ավանդային բաժնի մասնագետի ստաժոր/փորձնակ/
Վերջնաժամկետ՝ 07.09.2018թթ
Գլխամասային գրասենյակ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 07.09.2018թթ (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները.
Մրցութային աշխատատեղ՝
Սպասարկման բաժնի հաշվապահ-գանձապահի և Վարկ-ավանդային բաժնի մասնագետի ստաժոր/փորձնակ/  
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հմտություններ՝
 Հաղորդակցվելու կարողություն  Սպասարկման հմտություն
 Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
 Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Վճռականություն
Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
Նախաձեռնողական
   ճկունություն
 
    Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն  
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Ուղեկցման բաժնի առաջատար մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 07.09.2018թթ
Գլխամասային գրասենյակ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 07.09.2018թթ (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները.
Մրցութային աշխատատեղ՝
Ուղեկցման բաժնի առաջատար մասնագետ  
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձը ֆինանսաբանկային համակարգում  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հմտություններ՝
Հմտություններ -    վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-    թիմում աշխատելու հմտություն
-    համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-    նախաձեռնողականություն
-    աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-    լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
Աշխատանքային պարտականությունները
-    վարկերի տրամադրման գործընթացի օժանդակում (պայմանագրերի, կարգադրությունների կազմում, հսկողության իրականացում)
-    վարկավորման գործընթացի փաստաթղթաշրջանառության ապահովում,
-    վարկային պորտֆելի վերլուծության իրականացում
-    հաշվետվությունների պատրաստում և տվյալների ամփոփում
-    Անմիջական ղեկավարի այլ հանձնարարությունների կատարում:
 
    Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
    Լեզվի իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն  
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Վարկերի ներգրավման բաժնի պետ
Վերջնաժամկետ՝ 07.09.2018թթ
Գլխամասային գրասենյակ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 07.09.2018թթ (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները.
Մրցութային աշխատատեղ՝
Վարկերի ներգրավման բաժնի պետ  
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձը ֆինանսաբանկային համակարգում  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հմտություններ՝
Հմտություններ - վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-     թիմում աշխատելու հմտություն
-    համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-    նախաձեռնողականություն
-    աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-    լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
-    վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում,
 
  Աշխատանքային պարտականությունները
-    Բաժնի աշխատանքների կազմակերպում, ղեկավարում, հսկում և աշխատակիցների միջև աշխատանքների բաշխում,
-    Ֆինանսական շուկայում առկա առաջարկների ուսումնասիրություն, Բանկի կողմից առաջարկվող վարկավորման պայմանների մրցունակության գնահատում, նոր պրոդուկտների կամ գործող պրոդուկտների պայմանների բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթի մշակում, ամփոփում և ներկայացում իրավասու մարմնին,
-    Վարկերի ներգրաման աշխատանքների կազմակերպում,
-    հաճախորդների համար շնորհանդեսների կազմակերպում, պրոդուկտների ներկայացում,
-    Բաժնի գործունեությունը կարգավորող ներքին իրավական ակտերի մշակման և կատարելագործման աշխատանքների կատարում:
 
    Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
    Լեզվի իմացություն՝
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն  
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Վարկերի ներգրավման բաժնի գլխավոր մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 07.09.2018թթ
Գլխամասային գրասենյակ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 07.09.2018թթ (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները.
Մրցութային աշխատատեղ՝
Վարկերի ներգրավման բաժնի գլխավոր մասնագետ  
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձը ֆինանսաբանկային համակարգում  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հմտություններ՝
Հմտություններ - վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-     թիմում աշխատելու հմտություն
-     համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-     նախաձեռնողականություն
-     աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-     լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
-     վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում,
 
  Աշխատանքային պարտականությունները
ֆինանսական շուկայում առկա առաջարկների ուսումնասիրություն, բանկի կողմից առաջարկվող,
վարկավորման պայմանների մրցունակության գնահատում, նոր պրոդուկտների կամ գործող պրոդուկտների պայմանների,
բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթի մշակում և ներկայացում,
բիզնես գործընթացների ուսումնասիրությունների իրականացում, արդյունավետության գնահատում, դրանց օպտիմալացմանն ուղղված առաջարկությունների փաթեթի մշակում և ներկայացում
, Գործող հաճախորդների բազայի վերլուծություն, հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում, թիրախային խմբերի տարանջատում, ըստ հաճախորդների թիրախային խմբերի վարկային և այլ պրոդուկտների փաթեթների մշակում, ներկայացում,
թիրախային հաճախորդների առաջնահերթությունների ցանկի կազմում, այցելություններ, հանդիպումներ և բանակցություններ պոտենցիալ հաճախորդների հետ,
Ներդրվող և գործող պրոդուկտների օպտիմալացման հետ կապված նորագույն տեխնոլոգիաների և ծրագրային լուծումների տեխնիկական առաջադրանքների մշակում և ներկայացում:
 
    Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
    Լեզվի իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ` 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Առևտրային վարկերի գծով մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 07.09.2018թթ
Գլխամասային գրասենյակ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 07.09.2018թթ (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները.
Մրցութային աշխատատեղ՝
Առևտրային վարկերի գծով մասնագետ  
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հմտություններ՝
Հմտություններ       վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-     թիմում աշխատելու հմտություն
-     համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-     նախաձեռնողականություն
-     աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-     լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
-     ճկունություն
-     վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում:
 
  Աշխատանքային պարտականությունները
Բանկի կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցյալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում,
Նոր հաճախորդների ակտիվ ներգրավման աշխատանքների իրականացում,
Նոր և ընթացիկ հաճախորդների հետ մշտական աշխատանքի իրականացում,
Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, այցելություններ հաճախորդների գործունեության վայր և նրանց ֆինանսատնտեսակամ վիճակի վերլուծություն
, Վարկային ռիսկերի գնահատում, վարկունակության և վճարունակության գնահատում,
Վարկային գործերի ներկայացում վարկային կոմիտե,
Վարկային փաթեթի ձևաորում, վարկերի տրամադրում, տրամադրված վարկերի պարբերական մոնիտորինգի իրականացնում:  
    Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
    Լեզվի իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ` 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 08/08/2018 17:15