Թափուր աշխատատեղեր
<<ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Վերջնաժամկետ՝ 20.04.2019թթ
  <<ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Դիմել
Note
Մինչև՝ 20.04.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
<<ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Պահանջվող կրթությունը
  Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն     
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հաղորդակցվելու կարողություն
Սպասարկման հմտություն
Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Վճռականություն
Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
Նախաձեռնողական  
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 27.03.2019թթ
  Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 27.03.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր է, առնվազն 1(մեկ) տարվա:  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- POS Տերմինալների տեղադրում, գրանցում, սպասարկում և ներգրավում
- վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
- թիմում աշխատելու հմտություն
- համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
- նախաձեռնողականություն
- աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
- լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Մանրածախ վարկավորման   վարչության Սպառողական վարկերի տրամադրման բաժնի և Պլաստիկ քարտերով ֆիզիկական անձանց վարկային գծերի տրամադրման և սպասարկման բաժնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 27.03.2019թթ
  Մանրածախ վարկավորման   վարչության Սպառողական վարկերի տրամադրման բաժնի և Պլաստիկ քարտերով ֆիզիկական անձանց վարկային գծերի տրամադրման և սպասարկման բաժնի մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 05.04.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Մանրածախ վարկավորման   վարչության Սպառողական վարկերի տրամադրման բաժնի և Պլաստիկ քարտերով ֆիզիկական անձանց վարկային գծերի տրամադրման և սպասարկման բաժնի մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)   
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Պարտադիր չէ 
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-   թիմում աշխատելու հմտություն
-   համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-   նախաձեռնողականություն
-   աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-   լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
-   ճկունություն
-   վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում
 
 Աշխատանքային պարտականություններ
- Բանկի կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցյալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում
- Նոր հաճախորդների ակտիվ ներգրավման աշխատանքների իրականացում
- Նոր և ընթացիկ հաճախորդների հետ մշտական աշխատանքի իրականացում
- Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն
- Վարկային ռիսկերի գնահատում, վարկունակության և վճարունակության գնահատում
- Վարկային փաթեթի ձևավորում, փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում, վարկերի տրամադրում, տրամադրված վարկերի սպասարկում
-  Վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 20/03/2019 12:00