Advantages

http://aeb.am/media/2019/01/2351.pdfHighlight your status with MasterCard GOLD. MasterCard GOLD is a premium class card that highlights the cardholder's status anywhere in the world. This international card enables all card holders to make transactions both in Armenia and abroad.

Ակցիայի շրջանակներում բոլոր նոր քարտատերերը հնարավորություն կունենան օգտվել MasterCard Gold տեսակի վճարային պլաստիկ քարտերի ընձեռած բոլոր առավելություններից տարեկան սպասարկման ավելի շահավետ պայմաններով՝ վճարելով ընդամենը 5.000 ՀՀ դրամ, նախկին 20.000 ՀՀ դրամի փոխարեն: Շտապե´ք դառնալ MasterCard Gold-ի քարտատեր նոր պայմաններով՝ մինչև ս.թ. օգոստոսի 31-ը, քանզի ակցիայի ժամկետը սահմանափակ է:

Within the campaign, all new card holders will have the opportunity to use all the benefits of MasterCard Gold payment plastic cards on a more favorable annual service basis, paying only AMD 5,000, instead of the previous 20,000 AMD.

Hurry up to become a MasterCard Gold card holder on new terms before August 31, as the promotional period is limited.

General Information
Card account currency AMD, USD, EUR, RUB
Card validity period  5  years
Annual service fee 20 000 AMD,till 31.08.2018 during the promotion 5 000AMD
Cash withdrawal at ARMECONOMBANK OJSC cash outlets (ATM, POS terminal) 1%, min 500 AMD
Cash pay-out at encashment points of other Armenian banks (ATM, POS terminal)  1%, min 1000 AMD 
 
Cash payout abroad 2%, min. 3 000 AMD
 

 

More detailed terms of Master  cards extension and service

Updated: 22/05/2019 12:00