Վարչակազմակերպչական կառուցվածք

Թարմացվել է`14.11.2019 | 11:12

Հաստատված է <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Խորհրդի թիվ 36/01-26.09.2019թ. Որոշմամբ Ուժի մեջ է մտնում 01.10.2019թ.

Թարմացվել է`14/11/2019 11:12