86 86
ENG
Առավելություններ

•<<Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն>> ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման  համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է: https://www.fininfo.am/compare-payment-card [br]

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Քարտի տեսակը
Դեբետային
  
Քարտի արժույթը
AMD 
  
 Պլաստիկ քարտերի գործողության ժամկետները  
5 տարի 
 
 Քարտերի տրամադրում 
Անվճար 
 
 Կցված, լրացուցիչ քարտերի տրամադրում (6,10) 
 Անվճար   
 
Քարտային հաշվի բացում 
 Անվճար     
 
 Տարեկան սպասարկման վարձ 
  Անվճար
 
 Կցված, լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկման վարձ (6,10,2)  
700 ՀՀ դրամ   
 
 Քարտային հաշվ ի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք  
Անվճար   
 
  Կանխիկի  տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ կանխիկացման կետերում  միայն դրամով (ATM, POS) (11) 
անվճար 
 
 Կանխիկի մուտքագրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ բանկոմատներով (CASH-IN)  
1%
 
 Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ դրամարկղից (11) 
Անվճար
 
Կանխիկի տրամադրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal) 
 0․5 %
 Կանխիկի մուտքագրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող բանկոմատներով (CASH-IN) 
 Անվճար
 
 Կանխիկի մուտքագրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող բանկոմատներով (CASH-IN) 
 Անվճար
 
Անկանխիկ գործարքների կատարում  
Անվճար
 
   Քարտի փոխարինում նորով, քարտի  PIN կոդի վնասման և կորստի դեպքում, քարտի վաղաժամկետ վերաթողարկման դեպքում նոր քարտի տրամադրում
  AMD  700 ՀՀ դրամ  
 
 Քարտի  stop list-ից հանում  
  Անվճար
 
 Օրական կանխիկացման գործարքների քանակը  
  - 
 
Օրական կանխիկացման գործարքների քանակի ավելացում 
-
 
  Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքների ընդհանուր առավելագույն գումարը
  AMD 300․000
 
Կանխիկացման կամ ընդհանուր գործարքների սահմանաչափի ավելացում օրական 
 1000 ՀՀ դրամ 
 
 Կանխիկացման կամ ընդհանուր գործարքների սահմանաչափի ավելացում քարտի գործողության ամբողջ ժանակահատվածի համար  
 5000 ՀՀ դրամ 
 
Նույն հաճախորդի ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ում գործող այլ հաշվին փոխանցում 
 Անվճար
 
 Քարտից-քարտ փոխանցումներ Բանկի քարտերին(3)  
Անվճար
 
 Քարտից-քարտ փոխանցումներ <<Արմենիան Քարդ>> համակարգի անդամ բանկերի քարտերին (3)
 
Քարտային հաշվից ՀՀ այլ բանկերի հաճախորդների օգտին փոխանցումներ 
  -  
 
"ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ի այլ հաճախորդների օգտին փոխանցումներ   
  -  
 
 SMS հաղորդագրության ուղարկում (4) 
20 ՀՀ դրամ
 
 Քարտերի շտապ տրամադրում  (վերաթողարկում) (7) 
5000 ՀՀ դրամ 
 
 Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ (8)  
-  
 
  Հաշվից քաղվածքի տրամադրում (9)  
Անվճար 
 
 ArCa համակարգի անդամ բանկերի սպասարկման կետերում էլեկտրոնային պետական անկանխիկ վճարումների, ներառյալ ԴԱՀԿ ծառայության աճուրդներով վաճառվող ապրանքների դիմաց վճարման կատարում  
  200 ՀՀ դրամ 
 
 ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՑ դուրս գտնվող "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ին պատկանող   Cash-In և Cash-Out տերմինալներով քարտային հաշվի համալրում (12) 
  200 ՀՀ դրամ 
 
 "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ  գտնվող Cash-In տերմինալներով քարտային հաշվի համալրում  
  Անվճար
 
  "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ բանկոմատներից մեկ կանխիկացվման գործարքի առավելագույն գումարը 
 400․000 ՀՀ դրամ  
 
  Այլ բանկերի քարտատերերի կողմից ՀԷԲ կանխիկացման և/կամ սպասարկման կետերում կատարված գործարքների հետգանձման դիմումի ընդունում 
5000 ՀՀ դրա 
 
 Կանխիկի տրամադրում  արտասահմանում (13) 
  -  
 
 InecoPay համակարգի միջոցով կատարված գործարքից միջնորդավճար  
  200 ՀՀ դրամ  
 
 Քարտի կարգավիճակը PIN  կոդի հարկադիր փոփոխումով փոխարինելը 
  500 ՀՀ դրամ  
  1․Կցված քարտի բացման ժամանակ գործող քարտի մնացորդի վրա հաշվարկվող տոկոսադրույքը ենթակա է փոփոխման` գործող/կցված քարտերի համար սահմանված նվազագույն տոկոսադրույքով: Քարտային հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է մինչև վճարային պլաստիկ քարտի գործողության ժամկետի ավարտը: Քարտային հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը կիրառել, եթե վճարային քարտի միջին ամսական մեծությունը գերազանցում է 1.000.000 (մեկ միլիոն) դրամը:
2․ Առաջին դեպքը մատուցվում է անվճար:
3․ Ինտերնետի միջոցով (www.arca.am կայքով) գործարքներ (քարտից քարտ փոխանցումներ, մնացորդի հարցում, բջջային հեռախոսների կանխավճարային քարտերի լիցքավորում, կոմունալ վճարումներ, հաշվի քաղվածքի դիտում և այլն) հնարավոր է կատարել, եթե հաճախորդը նախօրոք գրավոր ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ է ներկայացրել իր e-mail հասցեն և ծածկագիրը (որը PIN կոդը չէ):
4․ Քարտով կատարված յուրաքանչյուր գործարքից հետո, հաճախորդի ցանկությամբ,''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ն ուղարկում է SMS հաղորդագրություն հաճախորդի բջջային հեռախոսին: Նշված ծառայությունը ակտիվացնելու նպատակով, հաճախորդը գրավոր տեղեկացնում է ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ''ԲԲԸ-ին իր բջջային հեռախոսի համարը և այն գումարը, որից ավելի գործարքի դեպքում ցանկանում է ստանալ SMS հաղորդագրություն, ընդ որում գումարի նվազագույն շեմը դրամային քարտերի համար ոչ պակաս, քան 100 ՀՀ դրամ, դոլարային քարտերի համար՝ 1 ԱՄՆ դոլար, Եվրոյով քարտերի համար՝ 1 եվրո և ՌԴ ռուբլով քարտերի  համար՝ 50 ՌԴ ռուբլի: Ինտերնետով գործարք կատարելիս, եթե կայքը ապահովված է  3D SecureCode համակարգով, ապա հաճախորդը իր բջջային հեռախոսին ստանում է 3D SecureCode համակարգի ծածկագիր պարունակող SMS հաղորդագրություն: <<Արմենտել>> ՓԲԸ  և <<ՎիվաՍել-ՄՏՍ>> բջջային կապի օպերատորների բաժանորդները կարող են օգտվել  USSD տեղեկատվական և կառավարման համակարգից: 
5․ Կենսաթոշակի գումարի ստացման մասին  ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ն անվճար ուղարկում է SMS հաղորդագրություն հաճախորդի բջջային հեռախոսին: Նշված ծառայությունը ակտիվացնելու նպատակով, հաճախորդը  տեղեկացնում է ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ին իր բջջային հեռախոսի համարը: 
6․ VISA CLASSIC PLUS քարտը չի կցվում այլ քարտերի: 
7․ Եթե հաճախորդը բանկ դիմել է մինչև տվյալ օրվա ժամը 14:00, ապա քարտը կարող է տրամադրվել նույն օրը մինչև ժամը 17:00-ը, 14:00-ից հետո դիմելու դեպքում` հաջորդ օրը մինչև ժամը 17:00-ը: Սույն կետը վերաբերվում է միայն ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ Երևան քաղաքի մասնաճյուղերին: 
8․ Սույն սակագինը կիրառվում է այն դեպքում, երբ պարզվում է, որ գործարքը կատարվել է հաճախորդի կողմից և գումարը փաստացի ստացել/վճարումը կատարվել է: 
9․ Մինչև մեկ ամիս կատարված գործարքների համար քաղվածքների տրամադրումը անվճար կարող է տրամադրվել մինչև հաջորդող ամսվա  վերջին բանկային օրը ներառյալ:
10․ Լրացուցիչ քարտ-նույն  հաճախորդին տրամադրվող գործող քարտային հաշվին կցված նույն/այլ վճարային համակարգի և տեսակի քարտ: Կցված քարտ-  հաճախորդի կողմից նշված անձին տրամադրվող գործող քարտային հաշվին կցված քարտ:
11․ Այն դեպքերում,  երբ տվյալ քարտից օրական կանխիկացումը գերազանցում  է  1.000.000 դրամը, կանխիկացման սակագինը սահմանվում է 0.5%՝1.000.000 դրամը գերազանցող գումարի մասով:
12․ <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Cash-In տերմինալներով կատարվող գործարքների նվազագույն սահմանաչափը 100 դրամ է, առավելագույնը՝ 100.000 դրամ:
13․ Միր վճարահաշվարկային համակարգին անդամակցող երկրներ:
14․ Քարտային հաշվից ՀՀ այլ բանկերի հաճախորդների օգտին եվրոյով կամ դոլարով փոխանցումները  կատարելիս կիռարվում է սակագների և դրույքաչափերի III-բաժնի 3 կետով նախատեսված սակագինը:
15․  PAYMENTS.AEB.AM- ինտերնետային կայքի միջոցով վճարումներ իրականացնելու համար գանձվող միջնորդավճարը <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ թաղարկված ArCa տեսակի վճարային քարտերով կատարված գործարքի միջնորդավճարը 0,3%:   
Թարմացվել է` 25/11/2020 17:50