86 86
ENG
Հայտն ուղարկելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում մենք կապ կհաստատենք Ձեզ հետ, որպեսզի ներկայացնենք վարկավորման մանրամասները և պատասխանենք Ձեր հարցերին: Հայտի ուղարկումը չի ենթադրում որևէ պարտավորություն Ձեր կողմից և չի հանդիսանում վարկավորման գործընթացի սկիզբ: