86 86
ENG

Նորություններ

15.06.2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից

բաժնետոմսերի հրապարակային առաջարկի վերաբերյալ

 

 

 

1.

Թողարկողի անվանումը՝

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.

Առաջարկվող արժեթղթերի դասը, ծավալը (հրապարակման պահին առկա տեղեկատվության սահմաններում)՝

 

Սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ), 51,415 հատ յուրաքանչյուրը 10,400 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով (19,450 ՀՀ դրամ շուկայական գնով), արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (անվանական արժեքով)՝ 534,716,000 ՀՀ դրամ, արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (շուկայական արժեքով)՝ 1,000,021,750 ՀՀ դրամ

3.

Հրապարակային առաջարկի նախատեսվող ժամանակահատվածը

 

26/07/2022թ. ժ. 09:00-30/12/2022թ. ժ. 16:00

4.

Դրույթ, որ ազդագիրը հրապարակվել է

 

Ազդագիրը հրապարակվել է 15/06/2022թ.

5.

Այն հասցեները, որտեղից կարելի է ձեռք բերել ազդագիրը էլեկտրոնային տարբերակով, թղթային տարբերակով հրապարակման դեպքում նաև՝ թղթային տարբերակով ձեռքբերման աղբյուրները

 

www.aeb.am կայքի «Սեփականատերեր» բաժնի «Ազդագիր» ենթաբաժնում (https://aeb.am/media/2022/06/7911.pdf),

 

ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1

 

 

Թարմացվել է` 29/07/2022 18:00