86 86
ENG

Նորություններ

13.03.2023

Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ>> ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ

Հասցեն՝ 0002.քԵրևան,
Ամիրյան 23/1

 

  <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ /այսուհետ՝ բանկ/ հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ժողովը տեղի է ունենալու 2023թ. ապրիլի 21-ին: Քվեաթերթիկների վերադարձման ժամկետը սահմանվում է մինչև ս.թ. ապրիլի 21-ը՝ ժամը 12.00-ն:

     Բանկի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմված է առ 2023թ. փետրվարի 28-ը՝ ըստ բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների:

       Ժողովի Օրակարգում ընդգրկված են հետևյալ հարցերը՝

Օրակարգ

  1. <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին:
  2. <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ սովորական բաժնետոմսերի բաժանման վերաբերյալ՝ 1 բաժնետոմսը = 5 բաժնետոմս համամասնությամբ:
  3. <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Կանոնադրության լրամշակված տարբերակի վերաբերյալ:

 

<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ց Ա Ն Կ *
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ժողովը նախապատրաստելու ընթացքում բաժնետերերին ներկայացվելիք տեղեկությունների և նյութերի

 

1. <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Կանոնադրության նախագիծը
2. Բանկի բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին

 

*Սույն ցանկով նախատեսվող տեղեկությունների և նյութերի հետ ժողովը նախապատրաստելու ընթացքում կարելի է ծանոթանալ Բանկի Գլխավոր գրասենյակում և մասնաճյուղերում յուրաքանչյուր աշխատանքային օր: Նյութերը հասանելի են ստորև ներկայացված հղումով. https://aeb.am/media/bajneterer.pdf

Թարմացվել է` 16/05/2023 10:49