Առավելություններ
  • Ձե՛ռք բերեք VISA ELECTRON միջազգային քարտատեսակը և կատարե՛ք գործարքներ ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ արտերկրում:

  • VISA ELECTRON քարտատեսակը հարմար է ինչպես գործարքների համար, այնպես էլ աշխատավարձ ստանալու համար:

  • VISA ELECTRON միջազգային քարտը հնարավորություն է տալիս աշխարհի ցանկացած վայրում առանց Ձեր ֆինանսական միջոցները կանխիկացնելու կատարել վճարումներ կամ գնումներ, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում կարող եք ցանկացած պահի Ձեր գումարը կանխիկացնել Ձեզ հարմար բանկոմատից:

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Քարտի արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, Ռուբլի
Քարտերի գործողության ժամկետ 5 տարի
Տարեկան սպասարկման վարձ 3 500 դրամ
Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ բանկոմատիներից (ATM) անվճար*
Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ POS տերմինալներից ՀՀ դրամով 0%*, Արտարժույթով 0,5% min 1000 դրամ
Կանխիկի տրամադրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal) 1%, <<Արմենիան Քարդ>> անդամ չհանդիսացող բանկերի կանխիկացման կետերից՝  1% min 1000 ՀՀ դրամ սակագին: 
 
Կանխիկի տրամադրում  արտասահմանում  2%, min 3 000 դրամ

 

Տվյալ քարտատեսակը ներկայումս Բանկի կողմից չի տրամադրվում:

*Այն դեպքերում, երբ տվյալ քարտից օրական կանխիկացումը գերազանցում է 500.000 ՀՀ դրամը, կանխիկացման սակագինը սահմանվում է 0.5%՝ 500.000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի մասով:

Visa տեսակի պլաստիկ քարտերի տրամադրման և  սպասարկման պայմաններն առավել մանրամասն 

Ստորև նշված տեղեկությունները ներկայացված են հետևյալ հղման վճարային քարտեր բաժնում.

  • Արտարժույթով արտահայտված գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փոխարժեքների մասին,
  • Քարտ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո քարտի տրամադրման և ակտիվացման ժամկետներն ու պայմանները,
  • Վճարային քարտի և ՊԻՆ-կոդի և (կամ) անձը նույնականացնող՝ քարտային համակարգի կանոններով նախատեսված այլ ծածկագրի օգտագործման և պահպանման կանոնները,
  • Քարտապանի կողմից քարտային գործառնության բողաքարկման ժամնակահատվածը, ընթացակարգերը և քարտապանի կողմից դրանց կիրառման կարգն ու միջոցները,
  • Վճարային քարտի կորստի դեպքում կիրառվող ընթացակարգերը և քարտապանի կողմից դրանց կիրառման կարգն ու միջոցները,

 

Թարմացվել է` 05/11/2019 12:35