86 86
ENG
Առավելություններ

VISA CLASSIC PLUS միջազգային քարտը հնարավորություն է տալիս բոլոր 
քարտապաններին կատարել գործարքներ ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ արտերկրում: 
Ձե՛ռք բերեք VISA CLASSIC PLUS քարտատեսակը և ստացե՛ք վարկային գիծ 
արտոնյալ պայմաններով՝

  • 30 օր անտոկոս ժամանակահատված

  • Ցածր տոկոսադրույք

  • Վարկեր ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով

•<<Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն>> ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման  համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է: https://www.fininfo.am/compare-payment-card [br]

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Քարտի տեսակը
Հաշվարկային
  
Քարտի արժույթը
AMD, USD, EUR, RUR
  
 Պլաստիկ քարտերի գործողության ժամկետները  
5 տարի 
 
 Քարտերի տրամադրում 
Անվճար 
 
 Կցված, լրացուցիչ քարտերի տրամադրում (7,13) 
 Անվճար   
 
Քարտային հաշվի բացում (1) 
 Անվճար     
 
 Տարեկան սպասարկման վարձ 
  5000 դրամ
 
 Կցված, լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկման վարձ (7,13)  
5000 ՀՀ դրամ   
 
Քարտի փոխարինում նորով, քարտի  PIN կոդի վնասման և կորստի դեպքում, քարտի վաղաժամկետ վերաթողարկման դեպքում նոր քարտի տրամադրում 
5000 ՀՀ դրամ  
 
  Կանխիկի  տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ կանխիկացման կետերում  միայն դրամով (ATM)
2% min 1000 ՀՀ դրամ
 
 Կանխիկի մուտքագրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ բանկոմատներով (CASH-IN)  
անվճար 
 
Կանխիկի  տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ կանխիկացման կետերում դրամով և արտարժույթով ( POS terminal)   
2% min 1000 ՀՀ դրամ
 
 Կանխիկի  տրամադրում  ՀՀ-ում այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal)(2) 
  2% min 1000 ՀՀ դրամ  
 
 Կանխիկի մուտքագրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող բանկոմատներով (CASH-IN) 
 1%
 
 Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ դրամարկղից  
AMD,USD, EUR, 3% min 1000 ՀՀ դրամ
RUR Օրվա սահմանված տոկոսադրույքով
 
   Արտասահմանյան բանկերի կողմից թողարկված Visa վճարային քարտերով ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ  POS տերմինալներով կանխիկի տրամադրում
  AMD, EUR, RUR - 1% min 1000 ՀՀ դրամ
USD 2% min 1000 ՀՀ դրամ
 
 
  ՀՀ այլ բանկերի կողմից թողարկված MasterCard վճարային քարտերով ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ  POS տերմինալներով կանխիկի տրամադրում 
  AMD, EUR, RUR 1% min 1000 ՀՀ դրամ
USD 2% min 1000 ՀՀ դրամ
 
 
  Կանխիկի տրամադրում  արտասահմանում  
2% min 3000 ՀՀ դրամ 
 
 Կանխիկի մուտքագրում արտասահմանում, ինչպես նաև ՀՀ-ում "ԱրՔա" անդամ չհանդիսացող բանկերի բանկոմատներով  
2% min 3000 ՀՀ դրամ 
 
 Անկանխիկ գործարքների իրականացում  
Անվճար 
 
 Քարտային հաշվի դրական մնացորդի  վրա  հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք (3) 
 
 Քարտի  stop list-ից հանում  
  2000 ՀՀ դրամ
AEB Mobile հավելվածով (16) ՝ անվճար
 
 Օրական կանխիկացման գործարքների քանակը  
  10 անգամ 
 
Օրական կանխիկացման գործարքների քանակի ավելացում 
1000 ՀՀ դրամ
 
  Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքների ընդհանուր առավելագույն գումարը
  AMD 1,500.000
USD, EUR 3.000
RUR 125․000
 
  Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող գործարքների ընդհանուր առավելագույն գումարը 
 
  AMD 4 500.000
USD, EUR 9.000
RUR  375.000
 
Կանխիկացման կամ ընդհանուր գործարքների սահմանաչափի ավելացում օրական 
 1000 ՀՀ դրամ 
 
 Կանխիկացման կամ ընդհանուր գործարքների սահմանաչափի ավելացում քարտի գործողության ամբողջ ժանակահատվածի համար  
 5000 ՀՀ դրամ 
 
Նույն հաճախորդի ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ում գործող այլ հաշվին փոխանցում 
  2% min 500 ՀՀ դրամ
 
 Քարտից-քարտ փոխանցումներԲանկի քարտերին(4)  
2% 
 
 Քարտից-քարտ փոխանցումներ <<Արմենիան Քարդ>> համակարգի անդամ բանկերի քարտերին (4)
2% 
 
Քարտային հաշվից ՀՀ այլ բանկերի հաճախորդների օգտին փոխանցումներ (16) 
  2% min 500 ՀՀ դրամ
AEB Mobile հավելվածով (16) ՝ անվճար  
 
"ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ի այլ հաճախորդների օգտին փոխանցումներ   
  2% min 500 ՀՀ դրամ 
AEB Mobile հավելվածով (16) ՝ անվճար  
 
 SMS հաղորդագրության ուղարկում (6) 
20 ՀՀ դրամ
 
 Քարտերի շտապ տրամադրում  (վերաթողարկում) (8) 
5000 ՀՀ դրամ 
 
  Միջազգային STOP LIST-ի տեղադրում (10)
  9000 ՀՀ դրամ շաբաթական
 
 Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ (11)  
5000 ՀՀ դրամ   
 
  Հաշվից քաղվածքի տրամադրում (10)  
Անվճար 
 
 ArCa համակարգի անդամ բանկերի սպասարկման կետերում էլեկտրոնային պետական անկանխիկ վճարումների, ներառյալ ԴԱՀԿ ծառայության աճուրդներով վաճառվող ապրանքների դիմաց վճարման կատարում  
  200 ՀՀ դրամ 
   
 ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՑ դուրս գտնվող "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ին պատկանող   Cash-In և Cash-Out տերմինալներով քարտային հաշվի համալրում (15) 
  300 ՀՀ դրամ 
 
 "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ  գտնվող Cash-In տերմինալներով քարտային հաշվի համալրում  
  Անվճար
 
  "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ բանկոմատներից մեկ կանխիկացվման գործարքի առավելագույն գումարը 
 400․000 ՀՀ դրամ  
 
  Այլ բանկերի քարտատերերի կողմից ՀԷԲ կանխիկացման և/կամ սպասարկման կետերում կատարված գործարքների հետգանձման դիմումի ընդունում 
5000 ՀՀ դրա 
 
 InecoPay համակարգի միջոցով կատարված գործարքից միջնորդավճար  
  200 ՀՀ դրամ  
 
 Քարտի կարգավիճակը PIN  կոդի հարկադիր փոփոխումով փոխարինելը 
  500 ՀՀ դրամ  
  1․Այլ երկրների/ ոչ ՀՀ/ անձը հաստատող փաստաթուղթ ունեցող ֆիզիկական անձ հաճախորդների և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց  համար սակագինը կազմում է 20.000 դրամ:
2․Բացառությամբ՛՛Արմենիան Քարդ՛՛ անդամ չհանդիսացող բանկերի,  որոնց կանխիկացման կետերից գանձվում է 1% min 1000 ՀՀ դրամ սակագին:
3․Կցված քարտի բացման ժամանակ գործող քարտի մնացորդի վրա հաշվարկվող տոկոսադրույթը ենթակա է փոփոխման` գործող/կցված քարտերի համար սահմանված նվազագույն տոկոսադրույքով:   Քարտային հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է մինչև վճարային պլաստիկ քարտի գործողության ժամկետի ավարտը:Քարտային հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը կիրառել, եթե վճարային քարտի միջին ամսական մեծությունը գերազանցում է 1.000.000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամը:
4․Ինտերնետի միջոցով (www.arca.am կայքով) գործարքներ (քարտից քարտ փոխանցումներ, մնացորդի հարցում, բջջային հեռախոսների կանխավճարային քարտերի լիցքավորում, կոմունալ վճարումներ, հաշվի քաղվածքի դիտում և այլն) հնարավոր է կատարել, եթե հաճախորդը նախօրոք գրավոր ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ է ներկայացրել իր e-mail հասցեն և ծածկագիրը (որը PIN կոդը չէ):
5․Քարտային հաշվից ՀՀ այլ բանկերի հաճախորդների օգտին եվրոյով կամ դոլարով փոխանցումները  կատարելիս կիռարվում է սակագների և դրույքաչափերի III-բաժնի 3 կետով նախատեսված սակագինը:
6․Քարտով կատարված յուրաքանչյուր գործարքից հետո, հաճախորդի ցանկությամբ,''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ն ուղարկում է SMS հաղորդագրություն հաճախորդի բջջային հեռախոսին: Նշված ծառայությունը ակտիվացնելու նպատակով, հաճախորդը գրավոր տեղեկացնում է ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ''ԲԲԸ-ին իր բջջային հեռախոսի համարը և այն գումարը, որից ավելի գործարքի դեպքում ցանկանում է ստանալ SMS հաղորդագրություն, ընդ որում գումարի նվազագույն շեմը դրամային քարտերի համար ոչ պակաս, քան 100 ՀՀ դրամ, դոլարային քարտերի համար՝ 1 ԱՄՆ դոլար, Եվրոյով քարտերի համար՝ 1 եվրո և ՌԴ ռուբլով քարտերի  համար՝ 50 ՌԴ ռուբլի: Ինտերնետով գործարք կատարելիս, եթե կայքը ապահովված է  3D SecureCode համակարգով, ապա հաճախորդը իր բջջային հեռախոսին ստանում է 3D SecureCode համակարգի ծածկագիր պարունակող SMS հաղորդագրություն: <<Արմենտել>> ՓԲԸ  և <<ՎիվաՍել-ՄՏՍ>> բջջային կապի օպերատորների բաժանորդները կարող են օգտվել  USSD տեղեկատվական և կառավարման համակարգից:
7․VISA CLASSIC PLUS քարտը չի կցվում այլ քարտերի: VISA CLASSIC PLUS քարտատեսակին այլ քարտ չի կցվում:
8․Եթե հաճախորդը բանկ դիմել է մինչև տվյալ օրվա ժամը 14:00, ապա քարտը կարող է տրամադրվել նույն օրը մինչև ժամը 17:00-ը, 14:00-ից հետո դիմելու դեպքում` հաջորդ օրը մինչև ժամը 17:00-ը: Սույն կետը վերաբերվում է միայն ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ Երևան քաղաքի մասնաճյուղերին:
9․Սույն սակագինը կիրառվում է այն դեպքում, երբ հաճախորդների կորցրած քարտերով կատարվում են ստորին սահմանաչափերով գործարքներ:
10․Սույն սակագինը կիրառվում է այն դեպքում, երբ պարզվում է, որ գործարքը կատարվել է հաճախորդի կողմից և գումարը փաստացի ստացել/վճարումը կատարվել է:
11․Մինչև մեկ ամիս կատարված գործարքների համար քաղվածքների տրամադրումը անվճար կարող է տրամադրվել մինչև հաջորդող ամսվա  վերջին բանկային օրը ներառյալ:
12․Լրացուցիչ քարտ-նույն հաճախորդին տրամադրվող գործող քարտային հաշվին կցված նույն/այլ վճարային համակարգի և տեսակի քարտ: Կցված քարտ-  հաճախորդի կողմից նշված անձին տրամադրվող գործող քարտային հաշվին կցված քարտ:
13․<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Cash-In տերմինալներով կատարվող գործարքների նվազագույն սահմանաչափը 100 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը՝ 100.000 ՀՀ դրամ:
14․AEB Mobile հավելվածի արտոնյալ սակագների ամբողջ ցանկին կարող եք ծանոթանալ «XVIII. AEB Mobile համակարգով տրամադրվող ծառայությունների արտոնյալ սակագներ» բաժնում:
 
Թարմացվել է` 23/11/2020 17:16