86 86
ENG

AEB Mobile

AEB mobile banking

Ներբեռնեք AEB Mobile հավելվածը

Կառավարեք Ձեր հաշիվները Ձեզ հարմար վայրից
Հնարավորություններ
Բանկային Հաշիվներ
Punct Հաշվի դիտում
Punct Հաշվի բացում
Punct Հաշվի համալրում
Punct Հաշվից փոխանցումների կատարում 
Punct Հաշվից քաղվածքների ստացում  
PunctPOS-ի քաղվածքների ստացում /միայն գործող գրանցված Pos ունեցող հաճախորդների համար/
Punct Հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի ստացում
Punct Հաշվից կանխիկացման հայտի ներկայացում
                    
Փոխանցումներ 
Punct «Հեշտ» փոխանցում (նշելով ստացողի հեռախոսահամարը կամ էլ․ փոստի հասցեն)
Punct Փոխանցումներ հաճախորդի հաշիվների միջև
PunctՏարադրամի փոխանակում
Punct Փոխանցումներ ՀՀ-ում դրամային (այդ թվում բյուջե) և արտարժութային հաշիվների միջև
Punct Փոխանցում քարտին (բանկային և քարտային հաշվից (քարտից) (ՖԱ) 
Punct Միջազգային փոխանցումներ
PunctՄիջազգային փոխանցումներ քարտին /Visa direct , Money Send/
Punct Անհաշիվ վճարային համակարգերից գումարի ստացում քարտային (ընթացիկ) հաշվին My Transfer ծառայության միջոցով (ՖԱ) 
Punct ՀԷԲ փոխանցում (Բանկի մասնաճյուղերի միջև անհաշիվ փոխանցում) (ՖԱ) 
Վճարումներ
Punct Կոմունալ ( Նաև խմբային)  
Էլեկտրականություն
Գազ (վարձավճար և սպասարկման վճար)
Ջուր (Վեոլա ջուր, Ոռոգման ջուր վարձավճար/անդամավճար)
Հեռախոս ( Team քաղաքային)
Ինտերնետ (Team Hiline,Ucom,Rostelecom,Fnet, Fnet (նոր), Արփինետ, Homenet)
Punct Այլ վճարումներ 
Գույքահարկ (Տվյալ պահի դրությամբ և Ընթացիկ տարի)
ՃՈ տուգանքներ (ըստ Որոշման համարի և  ըստ Համարանիշ և տեխ․ անձնագրի)
Աղբահանություն
Ավտոկայանատեղի տուգանք/վճարում
Համատիրություն
Դոմոֆոն /Ստրոյ Մաստեր, Արմատիս,Fnet, Դոմիսիլ
ԴԱՀԿ
Օնլայն վճարումներ (Onex, emex, 4u.am )
Վճարային քարտեր
Punct Քարտային հաշվի դիտում  
Punct Քարտի կամ լրացուցիչ քարտի պատվիրում
Punct Քարտի վերաթողարկում
Punct Քարտի բլոկավորում/ապաբլոկավորում
Punct Քարտի կանխիկացվող գումարի/քանակի սահմանաչափի փոփոխում
Punct Քարտային հաշվի համալրում
Punct Քարտից փոխանցումների կատարում 
Punct Քարտի sms ծանուցումների կարգավորումների կատարում
Punct Քարտային հաշիվների քաղվածքների ստացում
PunctՔարտային հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի ստացում
Punct Քարտային հաշվից կանխիկացման հայտի ներկայացում
PunctArCa-ում քարտի մնացորդի դիտում 
PunctՔարտի փակման հայտ 
PunctՆոր ՊԻՆ կոդի ստացում 
 
Ավանդներ
Punct Ավանդային հաշիվների բացում 
Punct Ավանդային հաշիվների համալրում
Punct Ավանդային հաշիվներին ներդրված ավանդի տոկոսների ստացում
PunctԱվանդային հաշիվներին ներդրված ավանդի հետ վերադարձ
Punct Ավանդային հաշիվների քաղվածքների ստացում
PunctԱվանդի տոկոսի ստացման հաշվի փոփոխում
 
Վարկեր
Punct Վարկի հերթական/մայր գումարի մարում  
Punct Վարկի մասին տեղեկատվության ստացում
Punct Վարկային հաշիվների քաղվածքների ստացում
Punct Վարկային գծի սահմանաչափի նվազեցում 
Punct Օնլայն վարկի տրամադրում (ՖԱ)
Punct AEB Guru դիջիթալ քարտերով վարկային գծի տրամադրում
Punct AEB Guru Travel քարտերով վարկային գծի տրամադրում (ՖԱ)
Punct ՀԷԲ այլ վարկի մարում /Վարկային կոդով կամ Պայմանագիր համարով 
Այլ գործառնություններ 
Punct Պարբերական փոխանցումների կատարում 
Punct Խմբերի ստեղծում կոմունալ վճարումների և ՀՀ-ում փոխանցումների համար 
Punct Կենսաթոշակային հաշվի քաղվածքների ստացում
Punct Ձևանմուշների պահպանում, փաստաթղթերի կրկնօրինակում 
Punct ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման հայտ 
Punct Այլ բանկային քարտի կցում 
Բանկի հետ հաղորդակցում
Punct Բանկին նամակների, դիմումների, առաջարկների ուղարկում
Punct Բանկից նամակների պատասխանների, հաղորդագրությունների, ծանուցումների ստացում
PunctՆամակ – Հայտ
PunctԿապ բանկի հետ
Սակագներ
Ա․AEB Mobile/ AEB Online համակարգով (Այսուհետև Համակարգ) տրամադրվող ծառայությունների սակագներ1 Ռեզիդենտ Ոչ ռեզիդենտ և ոչ ՀՀ քաղաքացի
1. AEB Mobile Հավելվածի ներբեռնում և սպասարկում /ՖԱ/ անվճար
2. Համակարգի գաղտնաբառի փոփոխություն անվճար
3. Նոր գաղտնաբառի ուղարկում էլ. փոստի միջոցով անվճար
4.AEB Mobile / AEB Online համակարգի մուտքի ապաբլոկավորում  անվճար
5, Փոխանցում քարտին***
6. Պլաստիկ քարտերով գործարքներ2  ծառայությունների արտոնյալ սակագներ1   
6.1  Քարտային հաշվից ՀՀ  բանկերի հաճախորդների օգտին փոխանցումներ5 անվճար
6.2 Քարտի բլոկավորում   անվճար
6.3 Համակարգով բլոկավորված քարտի ապաբլոկավորում  անվճար
7.Բանկային հաշիվներից ԱՄՆ դոլարով և ԵՎՐՈ փոխանցումներ ՀՀ տարածքում այլ բանկեր /արտոնյալ սակագին/ 0.1% նվազագույնը 1000 դրամ, առավելագույնը  10000 դրամ
7.1 Բանկ ային հաշիվներից ԱՄՆ դոլարով և ԵՎՐՈ փոխանցումներ ՀՀ տարածքում, ներբանկային /արտոնյալ սակագին/ անվճար
8. AEB Mobile   համակարգ տրամադրելիս  բանկային դրամային ընթացիկ հաշիվ չունեցող  հաճախորդի դրամային հաշվի բացում /Արտոնյալ սակագին/ անվճար
9.AEB Mobile / AEB Online համակարգով ֆիզիկական անձանց տրամադրվող GURU և VISA GURU TRAVEL քարտերով վարկային գծեր Տես Տեղեկատվական Ամփոփագրում9
10,AEB Mobile  / AEB Online համակարգով ֆիզիկական անձանց  տրամադրվող "Օնլայն վարկ"6 տե՛ս տեղեկատվական ամփոփագրում7
11. ՀԷԲ Փոխանցում/ անհաշիվ փոխանցում 7 0.6% նվազագույնը 200 դրամ
12. Սպասարկման վճար

12.1 ԻԱ/ԱՁ հաճախորդների համար "AEB Online  "Համակարգի  մուտք՝ առանց անվտանգության կոդի4

1000 դրամ ամսական 2000 դրամ ամսական
12.2 ԻԱ/ԱՁ/ՖԱ հաճախորդի ցանկությամբ համակարգի մուտք՝  անվտանգության կոդով, կոդի ստացումը սարքի միջոցով3 միանվագ՝ 10000 դրամ +1000 դրամ ամսական  միանվագ՝ 30000 դրամ +2000 դրամ ամսական
12.3 ԻԱ/ԱՁ/ՖԱ հաճախորդի ցանկությամբ  համակարգի մուտք՝ անվտանգության կոդով, կոդի ստացումը SMS* հաղորդագրության միջոցով (առանց սարքի)4 2000 դրամ ամսական 4000 դրամ ամսական
12.4 ԻԱ/ԱՁ/ՖԱ հաճախորդի ցանկությամբ  համակարգի մուտք՝ անվտանգության կոդով,  կոդի ստացման հնարավորություն և՛ SMS-ի*, և՛ սարքի միջոցով 3 և 4 միանվագ՝ 10000 դրամ + 2000 դրամ ամսական միանվագ՝ 30000 դրամ + 4000 դրամ ամսական
13. ԻԱ/ԱՁ յուրաքանչյուր լրացուցիչ սարքով անվտանգության կոդի ստացման համար վճար միանվագ՝ 7500 դրամ միանվագ՝ 20000 դրամ
14. ԻԱ/ԱՁ/ՖԱ Սարքի կորստի (վնասվածքի դեպքում) փոխարինում* միանվագ՝ 10000 դրամ միանվագ՝ 30000 դրամ

 

* Սակագինը ներառում է ԱԱՀ-ն

** <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ AEB Mobile/AEB Online էլեկտրոնային համակարգերում գրանցման հայտ ներկայացնելու դեպքում, բանկային դրամային ընթացիկ հաշիվ չունեցող ֆիզիկական անձ հաճախորդներիի համար վերոնշյալ հաշվի բացումը սահմանվում է անվճար:

*** բացառությամբ կենսաթոշակային և սոցալական այլ վճարների համար նախատեսված գումարների քարտերի

1 Բանկի սակագներին  ծանոթացեք "III. ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ և Քարտային հաշվի և վիրտուալ տերմինալների Տեղեկատվական Ամփոփագրում: Բոլոր մյուս սակագները գործում են առանց արտոնյալ պայմանների:

2  Պլաստիկ քարտերի տրամադրման և սպասարկման ամբողջական սակագներին ծանոթանալու համար անցեք Քարտային հաշվի և վիրտուալ տերմինալների տեղեկատվական ամփոփագիր:

3 ա/ հաճախորդին մինչև հաշվետու ամսվա 25   սարք/եր/ի տրամադրման դեպքում վճարը գանձվում է նույն ամսվա ընթացքում մեկ ամսվա համար, իսկ հաշվետու ամսվա 25-ին կամ ավելի ուշ  սարք/երի տրամադրման դեպքում` հաջորդ ամսվա ընթացքում  մեկ ամսվա համար:                                            
    բ/մինչև  հաշվետու  ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը սարք/եր/ի  հանձման  դեպքում  հաշվետու ամսվա համար չի գանձվում սակագին:

4 ա/Ծառայությունից օգտվելու հայտը մինչև հաշվետու ամսվա 25-ը ստորագրելու դեպքում ամսական վճարը գանձվում է նույն ամսվա ընթացքում մեկ ամսվա համար, իսկ հաշվետու ամսվա 25-ին կամ ավելի ուշ ստորագրելու  դեպքում ՝ հաջորդ ամսվա ընթացքում մեկ ամսվա համար:
    բ/Մինչև հաշվետու ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը ծառայությունից հրաժարվելու դեպքում հաշվետու ամսվա համար սակագին չի գանձվում:

5 Բացառությամբ MasterCard ARMEC's GOLD , MasterCard ARMEC's STANDARD, Visa Classic Plus և Guru տեսակի  քարտատեսակների: Համաձայն  Քարտային հաշվի և վիրտուալ տերմինալների Տեղեկատվական Ամփոփագրի:

6  AEB Mobile  / AEB Online համակարգով ֆիզիկական անձանց  տրամադրվող "Օնլայն վարկ" սակագներին ծանոթացեք  Տեղեկատվական Ամփոփագրի ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկերի էջ39»

7 «ՀԷԲ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ»  ներքին արագ դրամական փոխանցումների համակարգը, որը հնարավորություն կտա «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ մասնաճյուղերի ցանցում իրականացնել ՀՀ դրամով և USD, EUR, RUR արտարժույթներով փոխանցումներ՝ առանց լրացուցիչ տվյալների ներկայացման և հաճախորդից կանխիկացման սակագնի գանձման:

8 Այլ վճարումների սակագներն ըստ Իզի Փեյի սահմանված սակագների

9. AEB Mobile / AEB Online համակարգով ֆիզիկական անձանց տրամադրվող "Օնլայն վարկ" սակագներին ծանոթացեք «Տեղեկատվական Ամփոփագիր ֆիզիկականe / AEB Online համակարգով ֆիև VISA GURU TRAVEL Online համակարգով ֆիզիկ»

6. Այլ պայմաններ և պահանջներ

 • Համակարգը թույլատրում է 6 անհաջող մուտքի փորձ կատարել:
  Հինգից ավել անհաջող փորձ կատարելու դեպքում տվյալ օգտագործողի մուտքի իրավունքը ժամանակավոր բլոկավորվում է, 10 րոպեից հետո կրկին ճիշտ գաղտնաբառ մուտքագրելու դեպքում կարող է մուտք լինել օգտագործողը, իսկ հաջորդաբար 6 անհաջող մուտքի դեպքում բլոկավորվում է:
 • Բանկն իրավասու է բլոկավորել օգտագործողի մուտքը՝ հաճախորդի չնույնականացվելու դեպքում, ինչպես նաև Հաճախորդի հետ կնքված բանկային ծառայությունների մատուցման ընդհանուր պայմանգրով, ընդհանուր պայմաններով սահմանված դեպքերում:
 • Հաճախորդն իրավասու է դիմելով բանկին բլոկավորվել օգտագործողի մուտքի իրավունքը համակարգ կամ փոփոխել օգտագործողներին:
 • Համակարգով գործառնությունների կատարման համար պարտադիր են Հաճախորդի կողմից Բանկի հետ կնքված բանկային ծառայությունների մատուցման ընդհանուր պայմանագրի (եթե կնքված չէ, ապա Հաճախորդը պարտավոր է անհապաղ կնքել այն կամ Համակարգում գրանցվելու պահից Բանկում գործող այդ պայմանագիրը համարվում է կնքված Բանկի և հաճախորդի միջև), Ընդհանուր Պայմանների և Սակագների պահանջների կատարումը և պահպանումը, ինչպես նաև Հաճախորդի նույնականացումը:
 • Հաճախորդի նույնականացումը Համակարգում հաճախորդին որպես Օգտագործող գրանցումն է, որից հետո հաճախորդը ստանում է համակարգն օգտագործողի մուտքանուն և ժամանակավոր գաղտնաբառ, որոնց օգտագործմամբ Հաճախորդը համարվում է նույնականացված:
 • Հաճախորդի նույնականացումից հետո Համակարգով թույլատրվող ցանկացած գործողության և/կամ գործառնության/գործարքի կատարումը համարվում է Հաճախորդի կողմից և/կամ նրա հանձնարարականով փաստացի կատարված գործարք, իսկ դրա վերաբերյալ համակարգում ձևավորված տեղեկատվությունը ստանում է հաճախորդի կողմից ստորագրված գրավոր փաստաթղթային գործարքին համարժեք իրավաբանական ուժ և նշանակություն:
 • Եթե Օգտագործողը անմիջականորեն Հաճախորդը չէ, ապա այդ Օգտագործողը համարվում է Հաճախորդի լիազոր ներկայացուցիչ Հաճախորդի գրանցման Հայտում նրան վերապահված իրավասության դերով և վերջինիս կատարած գործառնությունները համարվում են Հաճախորդի կողմից կատարված գործառնություններ (այդ իրավասությունը Հաճախորդը կարող է դադարեցնել դրա մասին գրավոր հայտնելով Բանկին):
 • Հաճախորդը(օգտագործողը) պարտավոր է գաղտնի պահել գաղտնաբառերը, չհայտնել դրանք երրորդ  անձանց, չընձեռել հնարավորություն, որ դրանք հասանելի դառնան այլ անձանց և ձեռնարկել անվտանգության հնարավոր բոլոր միջոցները, իսկ ցանկացած արտահոսքի կամ նման վտանգի դեպքում փոփոխել համակարգում տվյալ գաղտնաբառերը,կապվելով բանկի հետ կասեցնել դրանց օգտագործմամբ և կիրառմամբ Հաճախորդի նույնականացումը:
 • Հաճախորդի նույնականացումը հավաստելու համար Համակարգը կարող է առաջադրել անվտանգության լրացուցիչ միջոցներ (գրանցված հեռախոսահամարին SMS-ով մեկանգամյա գաղտնաբառի ուղարկում, և/կամ այլ), որոնց կիրառմամբ Համակարգ մուտք գործողի և/կամ գործարքներ կատարողի և Հաճախորդի նույնականացումը համարվում է հավաստված:
 • Բանկն իրավունք ունի Համակարգով գործառնությունների կատարման համար Հաճախորդից գանձել Բանկի Սակագներով սահմանված միջնորդավճարները, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից Համակարգի սպասարկման հետ կապված այլ վճարները :
 • Ամփոփագիրը Հաճախորդի պահանջով անվճար տրամադրվում է թղթային եղանակով, ինչպես նաև հասանելի է Բանկի գործունեության բոլոր վայրերում (Բանկի գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղեր):
 • Համակարգի օգտագործման այլ պայմաններին Հաճախորդը կարող է ծանոթանալ Բանկի ինտերնետային կայքէջից:
 • Ամփոփագրի հրապարակման ամսաթվից հետո Ամփոփագրի պայմանները կարող են փոփոխված լինել, ինչը Հաճախորդը կարող է պարզել կապվելով Ամփոփագրում նշված Բանկի կապի միջոցներով:

Պայմաններ և պահանջներ

1 Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը,  ներկայացման կարգն ու ժամկետները

 1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 2. Mobile Banking/Online Banking Էլեկտրոնային համակարգերում գրանցման/սպասարկման հայտ. 
 3. «Բանկային ծառայությունների մատուցման» ընդհանուր պայմանագիր
 4. Բանկում ներդրված ավանդների հատուցման երաշխավորման պայմաննների և կարգի մասին ծանուցում 

   Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն

 1. Ծառայության մատուցումը իրականացվում է  «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից
 2. ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:
 3. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում)
 4. ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից կնքված պայմանագրերի, համաձայնագրերի, համագործակցությունների, կամ անդամակցությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղակի ազդեցություն կարող են ունենալ սպառողների վրա (օրինակ՝ «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում»)
Գրանցում
 Համակարգում հաճախորդի գրանցում
PunctՆերբեռնիր հավելվածը APP Store (IOS օգտատերեր) կամ Play Market (Android օգտատերեր) հարթակներից 
PunctԼրացրու էլ. փոստի հասցեն 
PunctՄուտքագրիր գաղտնաբառը (Գաղտնաբառը պետք է լինի լատինատառ, պարունակի առնվազն 1 ﬔծատառ, 1 փոքրատառ, 1 թիվ և 1հատուկ նիշ)
PunctԿրկնիր գաղտնաբառը (Այն կլինի համակարգ մուտք գործելու քո գաղտնաբառը)
PunctՀաստատիր տվյալները` ստանալով անվտանգության քառանիշ կոդը քո էլ. փոստի հասցեին 
PunctԼրացրու անունը, ազգանունը (լատինատառ), ծննդյան ամսաթիվը  
PunctԸնտրիր երկրի կոդը բջջային հեռախոս դաշտում (+374 ՀՀ-ն է լրացնել համարն առանց 0-ի): Սեղմելով Շարունակել կոճակը բջջային հեռախոսիդ ստացիր անվտանգության քառանիշ կոդը 
PunctՍտորագրիր փաստաթղթերը` այցելելով բանկի ցանկացած մասնաճյուղ  կամ ցանկության դեպքում ստացիր էլ. փոստով, եթե Հայէկոնոմբանկի հաճախորդ ես 
Առավելություններ
Առավելություններ 
PunctԴրամային արժույթով հաշվի բացում բանկի հաճախորդներին՝ անվճար 
PunctՀայէկոնոմբանկի ներսում դրամային և արտարժույթային փոխանցումներ առանց միջնորդավճարի
PunctVisa Digital քարտի պատվիրում հաշված րոպեների ընթացքում
PunctՕնլայն վարկի ստացում հաշված րոպեների ընթացքում
PunctՀեշտ փոխանցում առանց միջնորդավճարի Հայէկոնոմբանկի հաշիվների միջև՝ նշելով միայն հեռախոսահամարը կամ էլ. փոստային հասցե
PunctԱրտերկրից փոխանցումների ստացում (MoneyGram և այլն) անմիջապես բանկային (քարտ, ընթացիկ) հաշվի My Transfer ծառայության միջոցով
Թարմացվել է` 16/04/2024 10:53