Սակագին

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ ԿՈՄԻՍԻՈՆ ՎՃԱՐ
1. Տարեկան սպասարկման վարձ  5 000 դրամ     *
2. Նվազագույն մուտք / Հաշվով գործարքի նվազագույն չափ 1 գր
3. Մնացորդի վրա հաշվարկվող տոկոսադրույք  0%
4. Փոխանցումներ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ համակարգից
դուրս
          փոխանցվող մետաղի
քանակության գործարքի
կատարման պահի դրությամբ
ԿԲ կողմից սահմանված
փոխարժեքով հաշվարկված
գումարի 0.1% min 15 000 դրամ
5. Փոխանցումներ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ համակարգում             0
6. Փոխանցված գումարների մուտքագրում հաշվին 

5 000 դրամ

 

 

 ԷՍՔՐՈՈՒ ՀԱՇԻՎ

Սպասարկման վարձատրություն

Գործարքի գումարի 0.1% min 15,000 ՀՀ դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ

Պայմանագրում պայմանների փոփոխություն

15,000 ՀՀ դրամ

 

*Մետաղական հաշվից տարեկան սպասարկման վճար չի գանձվում, եթե հաշվի մնացորդը 0 է:

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Ֆիզիկական անձը հաշիվ բացելու համար պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը
 
PunctԱնձը հաստատող փաստաթուղթ,
PunctՍոցիալական քարտ (ՀՀ քաղաքացիների համար),
PunctԱնհատ ձեռնարկատիրոջ վկայականը /բնօրինակը և պատճենը/ և կնիքը /առկայության դեպքում/ (պահանջվում է միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից),
PunctՀարկային կոդ (բնօրինակ և 1 պատճեն) (պահանջվում է միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից),
PunctԼուծարվող (անվճարունակության գործընթացում գտնվող) անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշիվ բացելու դեպքում բանկ ներկայացող լուծարային (անվճարունակության գործով) կառավարիչը ներկայացնում է նաև լուծարման և իր նշանակման վերաբերյալ համապատասխան իրավասու մարմնի որոշումը,
PunctՀաշվի (հաշիվների) միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում լիազորագիր՝ վավերացված նոտարի կողմից:
Թարմացվել է`
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Թարմացվել է`
Թարմացվել է` 29/07/2019 12:10