Պայմաններ

Ria Money Transfers վճարահաշվարկային համակարգը ներկայումս ունի ավելի քան 287,000 սպասարկման կետեր, որոնք գործում են աշխարհի 147 երկրներում` ԱՄՆ, Կանադա, Մեծ Բրիտանիա, Իռլանդիա, Իսպանիա, Իտալիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Շվեյցարիա, Շվեդիա, Ավստրալիա և այլն: Ներկայումս տարվում են աշխատանքներ նոր երկրներ ընդգրկելու ուղղությամբ:

 

Մեկ գործարքի առավելագույն չափ

3,000 ԱՄՆ դոլար, 3,000 ԱՄՆ Դոլլարին համարժեք Եվրո

Սպասարկվող արժույթ

ԱՄՆ դոլար

 Եվրո

Փոխանցման արագություն

15 րոպե

Փոխանցման համար գանձվող միջնորդավճար

Ֆրանսիա, Բելգիա, Գերմանիա, Իտալիա, Իսպանիա, Տաջիկստան, Ուզբեկստան, Ղրղստան, Ղազախստան, Բելառուս 

2.5% min 3.5 EUR/USD

ՌԴ

1.5% min 1.25 EUR/USD

Մոլդովա

1.2% min 2.00 EUR/USD

Լատվիա, Վրաստան

1.00% min 3.00 EUR/USD

Ուկրաինա

1.60% min 3.00 EUR/USD

Բուլղարիա

2.5% min 5 EUR/USD

Լիտվա

1.5 % min 2.00 EUR/USD

Մեծ Բրիտանիա

1.5% min 3.5 EUR/USD

Թուրքիա, Կանադա, ԱՄՆ

3.5% min 5.5 EUR/USD

Լեհաստան

1.5% min 4.0 EUR/USD

Այլ երկներ

3 % min 3.5 EUR/USD

Փոխանցման վաղեմության ժամկետ

21 օր

 

Փոխանցումների միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` ՀՀ ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքով:

Լրացուցիչ տեղեկությունների, սպասարկման կետերի և սակագների ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար այցելեք` www.riafinancial.com

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Դրամական միջոցների փոխանցման համար անհրաժեշտ տվյալներ
  Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է,
Punct Փոխանցողի անձնագրային տվյալներ, գրանցման հասցե, 
Punct Փոխանցվող գումարը և արժույթը,
 
Punct Փոխանցման քաղաքը և պետությունը,
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե անձնագրում այն նշված է:
Դրամական միջոցների ստացման համար անհրաժեշտ տվյալներ
  Դրամական միջոցների ստացումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ տվյալների, անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Punct Ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն(եթե անձնագրում այն նշված է),
Punct Ստացողի անձնագրային տվյալներ և գրանցման հասցե,
Punct Փոխանցողի անուն, ազգանուն,
Punct Գումարի չափը և արժույթը,
Punct Այն երկրի և քաղաքի անունը, որտեղից կատարվել է փոխանցումը,
Punct Փոխանցման ունիկալ կոդը:
Թարմացվել է`
Թարմացվել է` 10/05/2019 16:07