Ընդհանուր տեղեկատվություն
Քարտի արժույթ
ՀՀ դրամ
Քարտերի գործողության ժամկետ 5 տարի
Տարեկան սպասարկման վարձ 1000 դրամ
Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ բանկոմատներից միայն դրամով անվճար
Կանխիկի տրամադրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal) միայն դրամով 1%
 

 

Տվյալ քարտատեսակը ներկայումս Բանկի կողմից չի տրամադրվում:

Arca տեսակի պլաստիկ քարտերի տրամադրման և  սպասարկման պայմաններն առավել մանրամասն 

Թարմացվել է` 22/05/2019 11:47