Առավելություններ

MASTERCARD ARMECs GOLD-ը ստեղծված է բավարարելու բոլոր այն հաճախորդների պահանջմունքերն, ովքեր ցանկանում են ունենալ ոճային քարտ, cashback-ի հնարավորություն ՀՀ-ում գտնվող բացարձակապես բոլոր վաճառակետերում*, ինչպես նաև արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային գիծ: 

MASTERCARD ARMECs GOLD-ը հնարավորություն է տալիս hաճախորդներին ունենալ քարտ հետևյալ առավելություններով՝

  • 1 % Cash back ՀՀ բոլոր վճարման կետերում*

  • Վարկային գիծ արտոնյալ ժամանակահատվածով, առանց որևէ կոմիսիոն վճարի

  • Ապահովագրական փաթեթ

*Բացառությամբ կոմունալ վճարումների, քարտից քարտ գործարքների, online դրամապանակների և վիրտուալ քարտերի միջոցով կատարված գործարքների:

Ուշադրություն: <<Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն>> ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման  համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է: https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=cards

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Քարտի արժույթը
AMD, USD, EUR
  
Քարտի գործողության ժամկետը
4 տարի
  
Տարեկան սպասարկման վարձ
Տարեկան ՝ 30․000 ՀՀ դրամ Ամսական՝  3000 ՀՀ դրամ
 
 Կցված  լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկման վարձ
Տարեկան ՝ 30․000 ՀՀ դրամ
 
Կանխիկի տրամադրում <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ կանխիկացման կետերում  
3 %
 
Կանխիկի տրամադրում <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ դրամարկղից
3%, min 1000 դրամ   
Կանխիկի տրամադրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում
3%, min 1000 դրամ   
Կանխիկի մուտքագրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում
1 %
Անկանխիկ գործարքների կատարում
Անվճար
Քարտի փոխարինում նորով, քարտի  PIN կոդի վնասման և կորստի դեպքում, քարտի վաղաժամկետ վերաթողարկման դեպքում նոր քարտի տրամադրում
30․000 ՀՀ դրամ
Քարտի <>-ից հանում
2000 դրամ AEB Mobile հավելվածով՝ անվճար
Օրական կանխիկացման գործարքների քանակը
10  անգամ
Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման ընդհանուր գործարքների առավելագույն գումարը
2․500․000 ՀՀ դրամ
Քարտից-քարտ փոխանցումներ Բանկի քարտերին
3%          
Քարտային հաշվից ՀՀ այլ բանկերի հաճախորդների օգտին փոխանցումներ
3%  
Քարտից-քարտ փոխանցումներ «Արմենիան քարդ» համակարգի անդամ բանկերի քարտերին
3%  
SMS հաղորդագրության ուղարկում 
20 դրամ
Քարտերի շտապ տրամադրում 
5000 ՀՀ դրամ
Կանխիկի տրամադրում արտասահմանում
 3%, min 3000 դրամ   
Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ
5000 ՀՀ դրամ
Քարտի կարգավիճակը PIN կոդի հարկադիր փոփոխումով փոխարինելը
500 ՀՀ դրամ
  1Այլ երկրների/ ոչ ՀՀ/ անձը հաստատող փաստաթուղթ ունեցող ֆիզիկական անձ հաճախորդների և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց  համար սակագինը կազմում է 20.000 դրամ:
2 Բացառությամբ Արմենիան Քարդ՚ անդամ չհանդիսացող բանկերի,  որոնց կանխիկացման կետերից գանձվում է 1% min 1000 ՀՀ դրամ սակագին:
3 Կցված քարտի բացման ժամանակ գործող քարտի մնացորդի վրա հաշվարկվող տոկոսադրույթը ենթակա է փոփոխման` գործող/կցված քարտերի համար սահմանված նվազագույն տոկոսադրույքով:   Քարտային հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է մինչև վճարային պլաստիկ քարտի գործողության ժամկետի ավարտը:Քարտային հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը կիրառել, եթե վճարային քարտի միջին ամսական մեծությունը գերազանցում է 1.000.000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամը:
4 Ինտերնետի միջոցով (www.arca.am կայքով) գործարքներ (քարտից քարտ փոխանցումներ, մնացորդի հարցում, բջջային հեռախոսների կանխավճարային քարտերի լիցքավորում, կոմունալ վճարումներ, հաշվի քաղվածքի դիտում և այլն) հնարավոր է կատարել, եթե հաճախորդը նախօրոք գրավոր ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ է ներկայացրել իր e-mail հասցեն և ծածկագիրը (որը PIN կոդը չէ):
5 Քարտային հաշվից ՀՀ այլ բանկերի հաճախորդների օգտին եվրոյով կամ դոլարով փոխանցումները  կատարելիս կիռարվում է սակագների և դրույքաչափերի III-բաժնի 3 կետով նախատեսված սակագինը:
6 Քարտով կատարված յուրաքանչյուր գործարքից հետո, հաճախորդի ցանկությամբ,''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ն ուղարկում է SMS հաղորդագրություն հաճախորդի բջջային հեռախոսին: Նշված ծառայությունը ակտիվացնելու նպատակով, հաճախորդը գրավոր տեղեկացնում է ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ''ԲԲԸ-ին իր բջջային հեռախոսի համարը և այն գումարը, որից ավելի գործարքի դեպքում ցանկանում է ստանալ SMS հաղորդագրություն, ընդ որում գումարի նվազագույն շեմը դրամային քարտերի համար ոչ պակաս, քան 100 ՀՀ դրամ, դոլարային քարտերի համար՝ 1 ԱՄՆ դոլար, Եվրոյով քարտերի համար՝ 1 եվրո և ՌԴ ռուբլով քարտերի  համար՝ 50 ՌԴ ռուբլի: Ինտերնետով գործարք կատարելիս, եթե կայքը ապահովված է  3D SecureCode համակարգով, ապա հաճախորդը իր բջջային հեռախոսին ստանում է 3D SecureCode համակարգի ծածկագիր պարունակող SMS հաղորդագրություն: <<Արմենտել>> ՓԲԸ  և <<ՎիվաՍել-ՄՏՍ>> բջջային կապի օպերատորների բաժանորդները կարող են օգտվել  USSD տեղեկատվական և կառավարման համակարգից:
7 VISA CLASSIC PLUS քարտը չի կցվում այլ քարտերի:
8 Եթե հաճախորդը բանկ դիմել է մինչև տվյալ օրվա ժամը 14:00, ապա քարտը կարող է տրամադրվել նույն օրը մինչև ժամը 17:00-ը, 14:00-ից հետո դիմելու դեպքում` հաջորդ օրը մինչև ժամը 17:00-ը: Սույն կետը վերաբերվում է միայն ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ Երևան քաղաքի մասնաճյուղերին:
9  Սույն սակագինը կիրառվում է այն դեպքում, երբ հաճախորդների կորցրած քարտերով կատարվում են ստորին սահմանաչափերով գործարքներ:
10 Սույն սակագինը կիրառվում է այն դեպքում, երբ պարզվում է, որ գործարքը կատարվել է հաճախորդի կողմից և գումարը փաստացի ստացել/վճարումը կատարվել է:
11 Մինչև մեկ ամիս կատարված գործարքների համար քաղվածքների տրամադրումը անվճար կարող է տրամադրվել մինչև հաջորդող ամսվա  վերջին բանկային օրը ներառյալ:
12 Լրացուցիչ քարտ-նույն հաճախորդին տրամադրվող գործող քարտային հաշվին կցված նույն/այլ վճարային համակարգի և տեսակի քարտ: Կցված քարտ-  հաճախորդի կողմից նշված անձին տրամադրվող գործող քարտային հաշվին կցված քարտ:
13 Այն դեպքերում,  երբ տվյալ քարտից օրական կանխիկացումը գերազանցում  է 500.000 ՀՀ դրամը, կանխիկացման սակագինը սահմանվում է 0.5%՝500.000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի մասով:
14 "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ"ԲԲԸ Cash-In տերմինալներով կատարվող գործարքների նվազագույն սահմանաչափը 100 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը՝ 100.000 ՀՀ դրամ: 15 Տվյալ քարտատեսակը տրամադրվում է միայն վարկային գիծի տրամադրման դեպքում և գործում է մինչև հաճախորդի կողմից վարկային գծի փակումը:
16 MasterCard ARMEC's GOLD և  MasterCard ARMEC's STANDARD քարտատեսակներին այլ քարտատեսակ չի կցվում:
17 AEB Mobile հավելվածի արտոնյալ սակագների ամբողջ ցանկին կարող եք ծանոթանալ «XVIII. AEB Mobile համակարգով տրամադրվող ծառայությունների արտոնյալ սակագներ» բաժնում:
18 300.000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարեք ԱՄՆ դոլար արժողությամբ <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ կողմից թողարկվող պարտատոմսեր ձեռք բերելու դեպքում քարտի տարեկան սպասարկման վարձը սահմանվում է անվճար:  
19  PAYMENTS.AEB.AM- ինտերնետային կայքի միջոցով վճարումներ իրականացնելու համար գանձվող միջնորդավճարներ՝ 1) <<Արմենիան Քարդ>> ՓԲԸ անդամ բանկերի կողմից թողարկված MASTERCARD տեսակի վճարային քարտերով, բացառությամբ <<ՎՏԲ Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված քարտերի, կատարված գործարքի միջնորդավճարը 0,9%; 2)Արտասահմանյան բանկերի, ինչպես նաև <<ՎՏԲ Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված MASTERCARD տեսակի վճարային քարտերով գործարքների միջնորդավճարը 2,5% :
20 ՀՀ տարածքում կատարված յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի դիմաց (բացառությամբ կոմունալ վճարումների, քարտից քարտ փոխանցումների և էլեկտրոնային դրամապանակներով կատարված գործարքների) յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ անգամ հաշվարկվում և վճարվում է 1% CashBack՝ մինչև քարտի գործողության ժամկետի ավարտը: Ընդ որում, եթե քարտապանը քարտը փակում է գործողության ժամկետից ավելի շուտ, ապա CashBack-ի գումար չի վճարվում:
21 Բացառությամբ դրամապանակներով և բուքմեյքերական կայքերով/հավելվածներով վճարումների իրականացման, որի դեպքում սահմանվում է 3%
  *Այն դեպքերում,երբ տվյալ քարտից օրական կանխիկացումը գերազանցում է 500.000 ՀՀ դրամը, կանխիկացման սակագինը սահմանվում է 0.5%՝ 500.000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի մասով: 
Ստորև նշված տեղեկությունները ներկայացված են հետևյալ հղման վճարային քարտեր բաժնում. 
•Արտարժույթով արտահայտված գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փոխարժեքների մասին, 
•Քարտ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո քարտի տրամադրման և ակտիվացման ժամկետներն ու պայմանները,
•Վճարային քարտի և ՊԻՆ-կոդի և (կամ) անձը նույնականացնող՝ քարտային համակարգի կանոններով նախատեսված այլ ծածկագրի օգտագործման և պահպանման կանոնները,
•Քարտապանի կողմից քարտային գործառնության բողաքարկման ժամնակահատվածը, ընթացակարգերը և քարտապանի կողմից դրանց կիրառման կարգն ու միջոցները,
•Վճարային քարտի կորստի դեպքում կիրառվող ընթացակարգերը և քարտապանի կողմից դրանց կիրառման կարգն ու միջոցները 
Ընդհանուր տեղեկատվություն
N                 Ապահովագրության տեսակը                                                                                                                         Ապահովագրական գումար                                                                                                         Չհատուցվող գումար                                                                                                                
1 Բժշկական ծախսերի հատուցում

30,000 (երեսուն հազար) եվրո

(1 տարի, առավելագույնը 30 օր)

Չի կիրառվում
2 Իրավաբանական ծախսեր 3,000 (երեք հազար) եվրո
3 Ուղեբեռի ապահովագրություն 800 (ութ հարյուր) եվրո
4 Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն 3,000 (երեք հազար) եվրո
5 Թռիչքի ուշացում 300 (երեք հարյուր) եվրո
6 Փաստաթղթերի կորուստ 800 (ութ հարյուր) եվրո
7 Զեղծարարությունից վճարային քարտերի ապահովագրություն 3,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ 1 քարտի համար
8 Գնված ապրանքի ապահովագրություն 2,500 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ 50 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ

Արտոնյալ ժամանակահատվածը կիրառվում է մինչև հաջորդ ամսի 21-ը:

Վարկային գծի նվազագույն ժամանակահատվածը՝ 24 ամիս:

Քարտի վրա cashback-ը կուտակվում է քարտի բացման օրվանից յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ, 12-րդ ամսվա վերջին բանկային օրը:

Քարտի վաղաժամկետ դադարեցման և վարկային գծի վաղաժամկետ մարման դեպքում կուտակված cashback-ը զրոյանում է:

Քարտը տրամադրվում է միայն վարկային գծի հաստատման դեպքում:

Վարկային գծի առավելագույն սահամաանչափը 3,000,000 ՀՀ դրամ:

Թարմացվել է` 11/09/2020 17:58