86 86
ENG
Առավելություններ

MASTERCARD ARMECs GOLD-ը ստեղծված է բավարարելու բոլոր այն հաճախորդների պահանջմունքերն, ովքեր ցանկանում են ունենալ ոճային քարտ, cashback-ի հնարավորություն ՀՀ-ում գտնվող բացարձակապես բոլոր վաճառակետերում*, ինչպես նաև արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային գիծ: 

MASTERCARD ARMECs GOLD-ը հնարավորություն է տալիս hաճախորդներին ունենալ քարտ հետևյալ առավելություններով՝

  • 1 % Cash back ՀՀ բոլոր վճարման կետերում*

  • Վարկային գիծ արտոնյալ ժամանակահատվածով, առանց որևէ կոմիսիոն վճարի

  • Ապահովագրական փաթեթ

*Բացառությամբ կոմունալ վճարումների, քարտից քարտ գործարքների, online դրամապանակների և վիրտուալ քարտերի միջոցով կատարված գործարքների:

•<<Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն>> ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման  համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է: https://www.fininfo.am/compare-payment-card [br]

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Քարտի տեսակը
Հաշվարկային
  
Քարտի արժույթը
AMD, USD, EUR
  
 Պլաստիկ քարտերի գործողության ժամկետները  
 4 տարի 
 
 Քարտերի տրամադրում 
Անվճար 
 
 Կցված, լրացուցիչ քարտերի տրամադրում (5,10) 
 Անվճար   
 
Քարտային հաշվի բացում (1) 
 Անվճար     
 
 Տարեկան սպասարկման վարձ 
  30․000 ՀՀ դրամ տարեկան կամ 3000 ՀՀ դրամ ամսական 
 
 Կցված, լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկման վարձ (5,10)  
30,000 ՀՀ դրամ   
 
Քարտի փոխարինում նորով, քարտի  PIN կոդի վնասման և կորստի դեպքում, քարտի վաղաժամկետ վերաթողարկման դեպքում նոր քարտի տրամադրում 
 30․000 ՀՀ դրամ  
 
  Կանխիկի  տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ կանխիկացման կետերում  միայն դրամով (ATM)  
3%
 
 Կանխիկի մուտքագրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ բանկոմատներով (ATM CASH-IN)  
1% min 500
 
Կանխիկի  տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ կանխիկացման կետերում դրամով և արտարժույթով ( POS terminal)   
ՀՀ դրամով 3%
Արտարժույ-թով, արտարժութային հաշվով քարտերից 3% min 1000 դրամ
 
 Կանխիկի  տրամադրում  ՀՀ-ում այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal) 
  3% min 1000 ՀՀ դրամ  
 
 Կանխիկի մուտքագրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող բանկոմատներով (CASH-IN) 
 1%
 
 Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ դրամարկղից  
3% min 1000 ՀՀ դրամ
 
   Արտասահմանյան բանկերի կողմից թողարկված MasterCard վճարային քարտերով ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ  POS տերմինալներով կանխիկի տրամադրում
  AMD, EUR, RUR 1% min 1000 ՀՀ դրամ
USD 2% min 1000 ՀՀ դրամ
 
 
  ՀՀ այլ բանկերի կողմից թողարկված MasterCard վճարային քարտերով ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ  POS տերմինալներով կանխիկի տրամադրում 
  AMD, EUR, RUR 1% min 1000 ՀՀ դրամ
USD 2% min 1000 ՀՀ դրամ
 
 
  Կանխիկի տրամադրում  արտասահմանում  
3% min 3000 ՀՀ դրամ 
 
 Կանխիկի մուտքագրում արտասահմանում, ինչպես նաև ՀՀ-ում "ԱրՔա" անդամ չհանդիսացող բանկերի բանկոմատներով  
2% min 3000 ՀՀ դրամ 
 
 Անկանխիկ գործարքների իրականացում (16) 
Անվճար 
 
 Քարտային հաշվի դրական մնացորդի  վրա  հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք (2) 
 
 Քարտի  stop list-ից հանում  
  2000 դրամ
AEB Mobile հավելվածով (14) ՝ անվճար
 
 Օրական կանխիկացման գործարքների քանակը  
  10 անգամ 
 
Օրական կանխիկացման գործարքների քանակի ավելացում 
1000 ՀՀ դրամ
 
  Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքների ընդհանուր առավելագույն գումարը
  AMD 2.500.000
USD, EUR 5.000
 
  Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող գործարքների ընդհանուր առավելագույն գումարը 
 
  AMD 7.500.000
USD, EUR 15.000
 
Կանխիկացման կամ ընդհանուր գործարքների սահմանաչափի ավելացում օրական 
 1000 ՀՀ դրամ 
 
 Կանխիկացման կամ ընդհանուր գործարքների սահմանաչափի ավելացում քարտի գործողության ամբողջ ժանակահատվածի համար  
 5000 ՀՀ դրամ 
 
Նույն հաճախորդի ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ում գործող այլ հաշվին փոխանցում 
  3%   
 
 Քարտից-քարտ փոխանցումներ Բանկի քարտերին (3) 
3% 
 
 Քարտից-քարտ փոխանցումներ <<Արմենիան Քարդ>> համակարգի անդամ բանկերի քարտերին (3) 
3% 
 
Քարտային հաշվից ՀՀ այլ բանկերի հաճախորդների օգտին փոխանցումներ
  3%   
 
"ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ի այլ հաճախորդների օգտին փոխանցումներ   
  3%   
 
 SMS հաղորդագրության ուղարկում (4) 
20 ՀՀ դրամ
 
 Քարտերի շտապ տրամադրում  (վերաթողարկում) (6) 
5000 ՀՀ դրամ 
 
  Միջազգային STOP LIST-ի տեղադրում (7)
  9000 ՀՀ դրամ շաբաթական
 
 Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ (8)  
5000 ՀՀ դրամ   
 
  Հաշվից քաղվածքի տրամադրում (9)  
Անվճար 
 
 ArCa համակարգի անդամ բանկերի սպասարկման կետերում էլեկտրոնային պետական անկանխիկ վճարումների, ներառյալ ԴԱՀԿ ծառայության աճուրդներով վաճառվող ապրանքների դիմաց վճարման կատարում  
  200 ՀՀ դրամ 
 
 ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՑ դուրս գտնվող "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ին պատկանող   Cash-In և Cash-Out տերմինալներով քարտային հաշվի համալրում (11) 
  300 ՀՀ դրամ 
 
 "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ  գտնվող Cash-In տերմինալներով քարտային հաշվի համալրում  
  Անվճար
 
  "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ բանկոմատներից մեկ կանխիկացվման գործարքի առավելագույն գումարը 
 400․000 ՀՀ դրամ  
 
  Այլ բանկերի քարտատերերի կողմից ՀԷԲ կանխիկացման և/կամ սպասարկման կետերում կատարված գործարքների հետգանձման դիմումի ընդունում 
5000 ՀՀ դրա 
 
 InecoPay համակարգի միջոցով կատարված գործարքից միջնորդավճար  
  200 ՀՀ դրամ  
 
 Քարտի կարգավիճակը PIN  կոդի հարկադիր փոփոխումով փոխարինելը 
  500 ՀՀ դրամ  
    1. Այլ երկրների/ ոչ ՀՀ/ անձը հաստատող փաստաթուղթ ունեցող ֆիզիկական անձ հաճախորդների և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց  համար սակագինը կազմում է 20.000 դրամ:
2. Կցված քարտի բացման ժամանակ գործող քարտի մնացորդի վրա հաշվարկվող տոկոսադրույթը ենթակա է փոփոխման` գործող/կցված քարտերի համար սահմանված նվազագույն տոկոսադրույքով:   Քարտային հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է մինչև վճարային պլաստիկ քարտի գործողության ժամկետի ավարտը:Քարտային հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը կիրառել, եթե վճարային քարտի միջին ամսական մեծությունը գերազանցում է 1.000.000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամը:
3. Ինտերնետի միջոցով (www.arca.am կայքով) գործարքներ (քարտից քարտ փոխանցումներ, մնացորդի հարցում, բջջային հեռախոսների կանխավճարային քարտերի լիցքավորում, կոմունալ վճարումներ, հաշվի քաղվածքի դիտում և այլն) հնարավոր է կատարել, եթե հաճախորդը նախօրոք գրավոր ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ է ներկայացրել իր e-mail հասցեն և ծածկագիրը (որը PIN կոդը չէ):
4. Քարտով կատարված յուրաքանչյուր գործարքից հետո, հաճախորդի ցանկությամբ,''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ն ուղարկում է SMS հաղորդագրություն հաճախորդի բջջային հեռախոսին: Նշված ծառայությունը ակտիվացնելու նպատակով, հաճախորդը գրավոր տեղեկացնում է ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ''ԲԲԸ-ին իր բջջային հեռախոսի համարը և այն գումարը, որից ավելի գործարքի դեպքում ցանկանում է ստանալ SMS հաղորդագրություն, ընդ որում գումարի նվազագույն շեմը դրամային քարտերի համար ոչ պակաս, քան 100 ՀՀ դրամ, դոլարային քարտերի համար՝ 1 ԱՄՆ դոլար, Եվրոյով քարտերի համար՝ 1 եվրո և ՌԴ ռուբլով քարտերի  համար՝ 50 ՌԴ ռուբլի: Ինտերնետով գործարք կատարելիս, եթե կայքը ապահովված է  3D SecureCode համակարգով, ապա հաճախորդը իր բջջային հեռախոսին ստանում է 3D SecureCode համակարգի ծածկագիր պարունակող SMS հաղորդագրություն: <<Արմենտել>> ՓԲԸ  և <<ՎիվաՍել-ՄՏՍ>> բջջային կապի օպերատորների բաժանորդները կարող են օգտվել  USSD տեղեկատվական և կառավարման համակարգից:
5. VISA CLASSIC PLUS քարտը չի կցվում այլ քարտերի:
6. Եթե հաճախորդը բանկ դիմել է մինչև տվյալ օրվա ժամը 14:00, ապա քարտը կարող է տրամադրվել նույն օրը մինչև ժամը 17:00-ը, 14:00-ից հետո դիմելու դեպքում` հաջորդ օրը մինչև ժամը 17:00-ը: Սույն կետը վերաբերվում է միայն ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ Երևան քաղաքի մասնաճյուղերին:
7.  Սույն սակագինը կիրառվում է այն դեպքում, երբ հաճախորդների կորցրած քարտերով կատարվում են ստորին սահմանաչափերով գործարքներ:
8. Սույն սակագինը կիրառվում է այն դեպքում, երբ պարզվում է, որ գործարքը կատարվել է հաճախորդի կողմից և գումարը փաստացի ստացել/վճարումը կատարվել է:
9. Մինչև մեկ ամիս կատարված գործարքների համար քաղվածքների տրամադրումը անվճար կարող է տրամադրվել մինչև հաջորդող ամսվա  վերջին բանկային օրը ներառյալ:
10. Լրացուցիչ քարտ-նույն հաճախորդին տրամադրվող գործող քարտային հաշվին կցված նույն/այլ վճարային համակարգի և տեսակի քարտ:  Կցված քարտ-  հաճախորդի կողմից նշված անձին տրամադրվող գործող քարտային հաշվին կցված քարտ:
11. "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ"ԲԲԸ Cash-In տերմինալներով կատարվող գործարքների նվազագույն սահմանաչափը 100 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը՝ 100.000 ՀՀ դրամ:
12. Տվյալ քարտատեսակը տրամադրվում է միայն վարկային գիծի տրամադրման դեպքում և գործում է մինչև հաճախորդի կողմից վարկային գծի փակումը:
13. MasterCard ARMEC's GOLD և  MasterCard ARMEC's STANDARD քարտատեսակներին այլ քարտատեսակ չի կցվում:
14. AEB Mobile հավելվածի արտոնյալ սակագների ամբողջ ցանկին կարող եք ծանոթանալ «XVIII. AEB Mobile համակարգով տրամադրվող ծառայությունների արտոնյալ սակագներ» բաժնում:
15. ՀՀ տարածքում կատարված յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի դիմաց (բացառությամբ կոմունալ վճարումների, քարտից քարտ փոխանցումների և էլեկտրոնային դրամապանակներով կատարված գործարքների) յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ անգամ հաշվարկվում և վճարվում է 1% CashBack՝ մինչև քարտի գործողության ժամկետի ավարտը: Ընդ որում, եթե քարտապանը քարտը փակում է գործողության ժամկետից ավելի շուտ, ապա CashBack-ի գումար չի վճարվում:
16. Բացառությամբ դրամապանակներով և բուքմեյքերական կայքերով/հավելվածներով վճարումների իրականացման, որի դեպքում սահմանվում է 3% 17․ Քարտային հաշվից ՀՀ այլ բանկերի հաճախորդների օգտին եվրոյով կամ դոլարով փոխանցումները  կատարելիս կիռարվում է սակագների և դրույքաչափերի III-բաժնի 3 կետով նախատեսված սակագինը:  
Ընդհանուր տեղեկատվություն
N                 Ապահովագրության տեսակը                                                                                                                         Ապահովագրական գումար                                                                                                         Չհատուցվող գումար                                                                                                                
1 Բժշկական ծախսերի հատուցում

30,000 (երեսուն հազար) եվրո

(1 տարի, առավելագույնը 30 օր)

Չի կիրառվում
2 Իրավաբանական ծախսեր 3,000 (երեք հազար) եվրո
3 Ուղեբեռի ապահովագրություն 800 (ութ հարյուր) եվրո
4 Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն 3,000 (երեք հազար) եվրո
5 Թռիչքի ուշացում 300 (երեք հարյուր) եվրո
6 Փաստաթղթերի կորուստ 800 (ութ հարյուր) եվրո
7 Զեղծարարությունից վճարային քարտերի ապահովագրություն 3,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ 1 քարտի համար
8 Գնված ապրանքի ապահովագրություն 2,500 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ 50 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ

Արտոնյալ ժամանակահատվածը կիրառվում է մինչև հաջորդ ամսի 21-ը:

Վարկային գծի նվազագույն ժամանակահատվածը՝ 24 ամիս:

Քարտի վրա cashback-ը կուտակվում է քարտի բացման օրվանից յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ, 12-րդ ամսվա վերջին բանկային օրը:

Քարտի վաղաժամկետ դադարեցման և վարկային գծի վաղաժամկետ մարման դեպքում կուտակված cashback-ը զրոյանում է:

Քարտը տրամադրվում է միայն վարկային գծի հաստատման դեպքում:

Վարկային գծի առավելագույն սահամաանչափը 3,000,000 ՀՀ դրամ:

Թարմացվել է` 23/11/2020 17:15