Առավելություններ

MASTERCARD ARMECs GOLD-ը ստեղծված է բավարարելու բոլոր այն հաճախորդների պահանջմունքերն, ովքեր ցանկանում են ունենալ ոճային քարտ, cashback-ի հնարավորություն ՀՀ-ում գտնվող բացարձակապես բոլոր վաճառակետերում*, ինչպես նաև արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային գիծ: 

MASTERCARD ARMECs GOLD-ը հնարավորություն է տալիս hաճախորդներին ունենալ քարտ հետևյալ առավելություններով՝

  • 1 % Cash back ՀՀ բոլոր վճարման կետերում*

  • Վարկային գիծ արտոնյալ ժամանակահատվածով, առանց որևէ կոմիսիոն վճարի

  • Ապահովագրական փաթեթ

*Բացառությամբ կոմունալ վճարումների, քարտից քարտ գործարքների, online դրամապանակների և վիրտուալ քարտերի միջոցով կատարված գործարքների:

Ուշադրություն: <<Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն>> ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման  համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է: https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=cards

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Քարտի արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
Քարտերի գործողության ժամկետ 5 տարի
Տարեկան սպասարկման վարձ 30 000 դրամ տարեկան/ և/ կամ 3 000 դրամ ամսական
Վարկային գծի տարեկան տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամ 16%,

ԱՄՆ դոլար 15%,

Եվրո 14%

Կոմիսիոն վճար չի սահմանվում:

Վարկային գծի ժամկետ 24-36 ամիս
Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal) ՀՀ դրամով 3% Արտարժույթով, արտարժութային հաշվով քարտերից 3% min 1000 դրամ
Կանխիկի տրամադրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal) 3%, min  1000 դրամ  
 
Կանխիկի տրամադրում  արտասահմանում  3%, min  3 000 դրամ

Ստորև նշված տեղեկությունները ներկայացված են հետևյալ հղման վճարային քարտեր բաժնում.

  • Արտարժույթով արտահայտված գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փոխարժեքների մասին,
  • Քարտ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո քարտի տրամադրման և ակտիվացման ժամկետներն ու պայմանները,
  • Վճարային քարտի և ՊԻՆ-կոդի և (կամ) անձը նույնականացնող՝ քարտային համակարգի կանոններով նախատեսված այլ ծածկագրի օգտագործման և պահպանման կանոնները,
  • Քարտապանի կողմից քարտային գործառնության բողաքարկման ժամնակահատվածը, ընթացակարգերը և քարտապանի կողմից դրանց կիրառման կարգն ու միջոցները,
  • Վճարային քարտի կորստի դեպքում կիրառվող ընթացակարգերը և քարտապանի կողմից դրանց կիրառման կարգն ու միջոցները,
Ընդհանուր տեղեկատվություն
N                 Ապահովագրության տեսակը                                                                                                                         Ապահովագրական գումար                                                                                                         Չհատուցվող գումար                                                                                                                
1 Բժշկական ծախսերի հատուցում

30,000 (երեսուն հազար) եվրո

(1 տարի, առավելագույնը 30 օր)

Չի կիրառվում
2 Իրավաբանական ծախսեր 3,000 (երեք հազար) եվրո
3 Ուղեբեռի ապահովագրություն 800 (ութ հարյուր) եվրո
4 Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն 3,000 (երեք հազար) եվրո
5 Թռիչքի ուշացում 300 (երեք հարյուր) եվրո
6 Փաստաթղթերի կորուստ 800 (ութ հարյուր) եվրո
7 Զեղծարարությունից վճարային քարտերի ապահովագրություն 3,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ 1 քարտի համար
8 Գնված ապրանքի ապահովագրություն 2,500 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ 50 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ

Արտոնյալ ժամանակահատվածը կիրառվում է մինչև հաջորդ ամսի 21-ը:

Վարկային գծի նվազագույն ժամանակահատվածը՝ 24 ամիս:

Քարտի վրա cashback-ը կուտակվում է քարտի բացման օրվանից յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ, 12-րդ ամսվա վերջին բանկային օրը:

Քարտի վաղաժամկետ դադարեցման և վարկային գծի վաղաժամկետ մարման դեպքում կուտակված cashback-ը զրոյանում է:

Քարտը տրամադրվում է միայն վարկային գծի հաստատման դեպքում:

Վարկային գծի առավելագույն սահամաանչափը 3,000,000 ՀՀ դրամ:

Թարմացվել է` 24/01/2020 12:43