Առավելություններ

MASTERCARD ARMECs STANDARD-ը ստեղծված է բավարարելու բոլոր այն հաճախորդների պահանջմունքերն, ովքեր ցանկանում են ունենալ ոճային քարտ, cashback-ի հնարավորություն ՀՀ-ում գտնվող բացարձակապես բոլոր վաճառակետերում*, ինչպես նաև արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային գիծ: 

MASTERCARD ARMECs STANDARD-ը հնարավորություն է տալիս hաճախորդներին ունենալ քարտ հետևյալ առավելություններով՝

  • 1 % Cashback ՀՀ բոլոր վճարման կետերում*
  • Վարկային գիծ արտոնյալ ժամանակահատվածով, առանց որևէ կոմիսիոն վճարի
  • Ապահովագրական փաթեթ

*Բացառությամբ կոմունալ վճարումների, քարտից քարտ գործարքների, online դրամապանակների և վիրտուալ քարտերի միջոցով կատարված գործարքների:

Ուշադրություն: <<Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն>> ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման  համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է: https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=cards

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Քարտի արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
Քարտերի գործողության ժամկետ 5 տարի
Տարեկան սպասարկման վարձ  15 000 դրամ տարեկան/ և/ կամ 1 500 դրամ ամսական
Վարկային գծի տարեկան տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամ 16%,

ԱՄՆ դոլար 15%,

Եվրո 14%

Կոմիսիոն վճար չի սահմանվում:

Վարկային գծի ժամկետ 24-36 ամիս
Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal) ՀՀ դրամով 3% Արտարժույթով, արտարժութային հաշվով քարտերից 3% min 1000 դրամ
Կանխիկի տրամադրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal) 3%, min  1000 դրամ  
 
Կանխիկի տրամադրում  արտասահմանում  3%, min  3 000 դրամ

Ստորև նշված տեղեկությունները ներկայացված են հետևյալ հղման վճարային քարտեր բաժնում.

  • Արտարժույթով արտահայտված գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փոխարժեքների մասին,
  • Քարտ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո քարտի տրամադրման և ակտիվացման ժամկետներն ու պայմանները,
  • Վճարային քարտի և ՊԻՆ-կոդի և (կամ) անձը նույնականացնող՝ քարտային համակարգի կանոններով նախատեսված այլ ծածկագրի օգտագործման և պահպանման կանոնները,
  • Քարտապանի կողմից քարտային գործառնության բողաքարկման ժամնակահատվածը, ընթացակարգերը և քարտապանի կողմից դրանց կիրառման կարգն ու միջոցները,
  • Վճարային քարտի կորստի դեպքում կիրառվող ընթացակարգերը և քարտապանի կողմից դրանց կիրառման կարգն ու միջոցները,

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն

N

Ապահովագրության տեսակը

Ապահովագրական գումար

Չհատուցվող գումար

1.

Բժշկական ծախսերի հատուցում

 

30,000 (երեսուն հազար) եվրո

(1 տարի, առավելագույնը 30 օր)

Չի կիրառվում

2.

Գնված ապրանքների ապահովագրություն

1,000 USD

50 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ ամեն և յուրաքանչյուր հայցի դեպքում

3.

Զեղծարարությունից վճարային քարտերի ապահովագրություն

 

1,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ 1 քարտի համար

Չի կիրառվում

Արտոնյալ ժամանակահատվածը կիրառվում է մինչև հաջորդ ամսի 21-ը:

Վարկային գծի նվազագույն ժամանակահատվածը՝ 24 ամիս:

Քարտի վրա cashback-ը կուտակվում է քարտի բացման օրվանից յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ, 12-րդ ամսվա վերջին բանկային օրը:

Քարտի վաղաժամկետ դադարեցման և վարկային գծի վաղաժամկետ մարման դեպքում կուտակված cashback-ը զրոյանում է:

Քարտը տրամադրվում է միայն վարկային գծի հաստատման դեպքում:

Վարկային գծի առավելագույն սահամաանչափը 1,500,000 ՀՀ դրամ:

Թարմացվել է` 24/01/2020 12:43