Ընդհանուր տեղեկատվություն
 Ավտոմատ կոմունալ վճարումների հանձնարարական
  Բանկը հաճախորդի հանձնարարությամբ և հաճախորդի փոխարեն կատարում է կոմունալ վճարումներ: Հաճախորդի ցանկությամբ հնարավոր է նշել կոմունալ վճարման հերթականությունը, յուրաքանչուրի սահմանաչափը, վճարման ժամկետները և ընդհանուր սահմանաչափը: Միայն մեկ հանձնարարականի միջոցով կարելի է վճարել բոլոր կոմունալ ծառայությունների դիմաց (գազ, էլ. Էներգիա, ջուր, հեռախոս, բջջային): Բանկը անհրաժեշտության դեպքում կտրամադրի ամեն ամիս կատարված կոմունալ վճարների քաղվածքները, կամ հաճախորդը հնարավորություն ունի AEBINFO-ի միջոցով տեսնել վճարումների վերաբերյալ տվյալները: Այս ծառայությունը տրամադրվում է ԱՆՎՃԱՐ: Առավելությունները. Ծառայությունը մատուցվում է ԱՆՎՃԱՐ, Ձեր ժամանակի խնայում, Վճարումների առաջնահերթության սահմանում ըստ ցանկության (գազ, էլ. էներգիա, ջուր, հեռախոս և այլն), Վճարվող գումարների սահմանաչափերի որոշման հնարավորություն, Ընդհանուր գումարի սահմանաչափի որոշման հնարավորություն, Ամսական քաղվածքների տրամադրում:    [header]Ավտոմատ պարբերական վճարումների հանձնարարական
Թարմացվել է`
Թարմացվել է`07/05/2018 11:25