Ընդհանուր տեղեկատվություն
Քարտի արժույթ
ՀՀ դրամ
Քարտերի գործողության ժամկետ 5 տարի
Տարեկան սպասարկման վարձ 0 դրամ
Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ բանկոմատիներից (ATM) անվճար*
Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ POS տերմինալներից ՀՀ դրամով 0%
Կանխիկի տրամադրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal) 0.5%
 
Կանխիկի տրամադրում  արտասահմանում  0.5%

 

Տվյալ քարտատեսակը ներկայումս Բանկի կողմից չի տրամադրվում:

*Այն դեպքերում, երբ տվյալ քարտից օրական կանխիկացումը գերազանցում է 1.000.000 ՀՀ դրամը, կանխիկացման սակագինը սահմանվում է 0.5%՝1.000.000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի մասով:

Visa տեսակի պլաստիկ քարտերի տրամադրման և  սպասարկման պայմաններն առավել մանրամասն 

Ստորև նշված տեղեկությունները ներկայացված են հետևյալ հղման վճարային քարտեր բաժնում.

  • Արտարժույթով արտահայտված գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փոխարժեքների մասին,
  • Քարտ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո քարտի տրամադրման և ակտիվացման ժամկետներն ու պայմանները,
  • Վճարային քարտի և ՊԻՆ-կոդի և (կամ) անձը նույնականացնող՝ քարտային համակարգի կանոններով նախատեսված այլ ծածկագրի օգտագործման և պահպանման կանոնները,
  • Քարտապանի կողմից քարտային գործառնության բողաքարկման ժամնակահատվածը, ընթացակարգերը և քարտապանի կողմից դրանց կիրառման կարգն ու միջոցները,
  • Վճարային քարտի կորստի դեպքում կիրառվող ընթացակարգերը և քարտապանի կողմից դրանց կիրառման կարգն ու միջոցները,
Թարմացվել է` 05/11/2019 12:36