Ընդհանուր տեղեկատվություն
Քարտի արժույթ
ՀՀ դրամ
Քարտերի գործողության ժամկետ 5 տարի
Տարեկան սպասարկման վարձ 0 դրամ
Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ բանկոմատիներից (ATM) անվճար*
Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ POS տերմինալներից ՀՀ դրամով 0%
Կանխիկի տրամադրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal) 0.5%
 
Կանխիկի տրամադրում  արտասահմանում  0.5%

 

Տվյալ քարտատեսակը ներկայումս Բանկի կողմից չի տրամադրվում:

*Այն դեպքերում, երբ տվյալ քարտից օրական կանխիկացումը գերազանցում է 1.000.000 ՀՀ դրամը, կանխիկացման սակագինը սահմանվում է 0.5%՝1.000.000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի մասով:

Visa տեսակի պլաստիկ քարտերի տրամադրման և  սպասարկման պայմաններն առավել մանրամասն 

Թարմացվել է` 23/05/2019 11:30