86 86
ENG
Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն առաջարկում է գումարների ներդրման այլընտրանքային տարբերակ` առարկայազուրկ ոսկով մետաղական հաշիվներ: Ոսկով հաշիվը անկանխիկ ոսկու հաշվառման և անկանխիկ ոսկով գործարքների կնքման նպատակով բացվող և վարվող բանկային հաշիվ է, որի համար նշվում են միայն ոսկու հարգը և կշիռը` առանց ոսկու այլ անհատական տվյալների: 
Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները հնարավորություն են տալիս դիվերսիֆիկացնել Ձեր խնայողությունները, ինչպես նաև օգտվել հետևյալ առավելություններից.
Արժույթների փոխարժեքների տատանման ազդեցության նվազում,
Առարկայական ոսկու կորստի կամ վնասման ռիսկից խուսափում,
Առարկայական ոսկով առքուվաճառք իրականացնելիս ժամանակի կորստից խուսափում,
Առարկայական ոսկու պահպանման և տեղափոխման համար կատարվող լրացուցիչ ծախսերից խուսափում,
Առարկայական ոսկու գնման ժամանակ հնարավոր զեղծարարություններից խուսափում:

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ում առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների բացման և վարման պայմաններն են.
Մետաղական հաշիվները բացվում են և ֆիզիկական անձ, և իրավաբանական անձ հաճախորդների համար,
Հաշիվները բացվում են 999.9 հարգի ոսկով,
Մետաղական հաշիվներում հաշվառվող անկանխիկ ոսկու հաշվառումն իրականացվում է գրամներով` 0.01 գրամի ճշտությամբ,
Բանկի կողմից սահմանվում են 1 գրամ անկանխիկ ոսկու առքի և վաճառքի փոխարժեքներ, որոնցով կատարվում են հաշվով գործարքները,
Մետաղական հաշիվներով գործառնությունները չեն ենթադրում ոսկու կանխիկ մուտքագրում և ելքագրում:
 

Առարկայազուրկ մետաղական հաշվի սակագինը

Տարեկան սպասարկման վարձ

5,000 դրամ

Նվազագույն մուտք/Հաշվով գործարքի նվազագույն չափ

1 գր

Մնացորդի վրա հաշվարկվող տոկոսադրույք

0%

Փոխանցումներ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ համակարգից դուրս

Փոխանցվող մետաղի քանակության գործարքի կատարման պահի դրությամբ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքով հաշվարկված գումարի 0.1% min 15,000 դրամ

Փոխանցումներ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ համակարգում

0

Փոխանցված գումարների մուտքագրում հաշվին

5,000 դրա

 

Մետաղական հաշիվները չեն հատուցվում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Ֆիզիկական անձը հաշիվ բացելու համար ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը
 
PunctԱնձը հաստատող փաստաթուղթ,
PunctՍոցիալական քարտ (ՀՀ քաղաքացիների համար):
   
Թարմացվել է`
Թարմացվել է` 02/03/2021 16:53