Անհատներին տրամադրվող այլ վարկեր
* նշանը ունեցող դաշտերը ենթակա են պարտադիր լրացման
Ծննդավայրը
Սոցիալական քարտ
Անձը հաստատող փաստաթուղթ
Բնակության հասցե
Գրանցման հասցե

Հարցում ԱՔՌԱ և Նորք տեղեկատվավերլուծական կենտրոնից

Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որպեսզի "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ կողմից հարցում կատարվի "ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ" ՓԲԸ-ին և վերջինիս խնդրում եմ "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ին տրամադրել իմ ներկա և անցյալ ֆինանսական պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաև այլ տվյալներ, որոնք "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ կողմից կարող են հաշվի առնվել ինձ հետ վարկային (փոխառության և այլն) պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ որոշում կայացնելիս: Ինչպես նաև տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որպեսզի "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ կողմից վարկային (փոխառության և այլն) պայմանագիր կնքելու դեպքում տվյալ վարկային (փոխառության և այլն) պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում ցանկացած պահին առանց ինձ նախապես տեղյակ պահելու "ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ" ՓԲԸ-ն "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ին տրամադրի իմ ապագա ֆինանսական պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկություններ և այլ տվյալներ: Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը նաև, որպեսզի "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ն "ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ" ՓԲԸ-ին տրամադրի ինձ տրամադրած կամ ապագայում տրամադրվող ֆինանսական պարտավորությունների մասին տեղեկատվություն: Գիտակցում եմ, որ տրամադրված տեղեկությունները և տվյալները, կախված դրանց բովանդակությունից, կարող են ազդել "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ կողմից կայացված համապատասխան որոշման վրա: Սույնով "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ն տեղեկացնում է Ձեզ, որ "Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների գործունեության մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն Ձեր վերաբերյալ տեղեկատվությունը "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ն տրամադրելու է կամ հնարավոր է տրամադրի "ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ" ՓԲԸ-ին և ՀՀ ԿԲ-ին: Սույն համաձայնությունը կարդացել եմ և հավաստում եմ, որ այն ինձ համար ամբողջությամբ հասկանալի և ընդունելի է
Հայտի դիմում
Թարմացվել է` 13/07/2018 10:52