Նորություններ
09.01.2019

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից

արտոնյալ բաժնետոմսերի փակ բաժանորդագրության վերաբերյալ՝ ուղղված բանկի սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց

 

 

 

1.

Թողարկողի անվանումը՝

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

 

2.

Առաջարկվող արժեթղթերի դասը, ծավալը (հրապարակման պահին առկա տեղեկատվության սահմաններում)՝

 

Արտոնյալ բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ), 224,600 հատ յուրաքանչյուրը 15,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով (15,000 ՀՀ դրամ շուկայական գնով), արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (անվանական արժեքով)՝ 3,369,000,000 ՀՀ դրամ, արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (շուկայական արժեքով)՝ 3,369,000,000 ՀՀ դրամ

 

 

 

 

3.

Առաջարկի (փակ բաժանորդագրության) նախատեսվող ժամանակահատվածը

 

04/02/2019թ. ժ. 09:00-04/02/2019թ. ժ. 16:00

 

 

 

 

4.

Դրույթ, որ ազդագիրը հրապարակվել է

 

Ազդագիրը հրապարակվել է 09/01/2019թ.

 

 

 

 

5.

Այն հասցեները, որտեղից կարելի է ձեռք բերել ազդագիրը էլեկտրոնային տարբերակով, թղթային տարբերակով հրապարակման դեպքում նաև՝ թղթային տարբերակով ձեռքբերման աղբյուրները

 

www.aeb.am կայքի «Բաժնետերեր և ներդրողներ» բաժնի «Ազդագիր» ենթաբաժնում (www.aeb.am/hy/bajneterer_yev_nerdroxner/),

 

ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1

 

Թարմացվել է` 09/01/2019 11:55