Պայմաններ

Պրոդուկտ

Փաթեթի սակագին

Բիզնես պլաստիկ քարտեր

Arca, Master, Visa պլաստիկ քարտերը տրամադրել, տվյալ պահին գործող, տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 50%:

 

Հաշվի տնօրինում <> համակարգով (Սարքով հաշվի սպասարկման վճար)

50% զեղչ

Աշխատավարձային նախագիծ

Visa Classic, Master Standard, Arca Classic պլաստիկ քարտերը տրամադրել, տվյալ պահին գործող, տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 50%:

Վարկային գիծ աշխատակիցների համար- տարեկան տոկոսադրույք 14%

Ընկերության տնօրենի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար Visa Gold կամ MasterCard Gold քարտերը տրամադրել առանց տարեկան սպասարկման վճարի, իսկ VISA Platinum քարտը՝ գործող, տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 50%:

Առևտրային վարկեր

Տարեկան տոկոսադրույքը`11-13%

Ժամկետը`1-60 ամիս

Առևտրային վարկային գծեր

Տարեկան տոկոսադրույքը`13-15%

չoգտագործված մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույք` 1%

Ժամկետը`1-36 ամիս

Առևտրային վարկեր տուրիզմի ոլորտին

 1. Առևտրային վարկեր /Հեշտ/

 1. Տարեկան տոկոսադրույքը` 12-14%

 2. Ժամկետը` 12-36 ամիս

 3. կոմիսիոն վճար՝ 1%

 1. Առևտրային վարկեր /Հեշտ+/

2.1 Տարեկան տոկոսադրույքը` 12-14%

2.2 Ժամկետը` 12-36 ամիս

2.3 կոմիսիոն վճար՝ 0.5%

3. Առևտրային վարկեր

3.1 Տարեկան տոկոսադրույքը` 11-12%

3.2 Ժամկետը` 1-60 ամիս

Պահանջներ

 1. <<Կանայք Բիզնեսում>> առևտրային վարկավորման ծրագրի շրջանակներում վարկերը/վարկային գծերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով:

 2. Առաջարկվող բոլոր պրոդուկտների դեպքում (բացառությամբ առևտրային վարկերի), եթե հաճախորդի համար սահմանված է պրոդուկտների առավել բարենպաստ պայմաններ, ապա առաջնորդվել տվյալ որոշումով:

 3. Սույն որոշուը ուժի մեջ է մտնում 23.08.2018թ.-ից:

 4. Հանձնարարել Մարքեթինգի բաժնին, սույն որոշման գործողության պահից, կատարել համապատասխան փոփոխություններ <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ ինտերնետային կայքում:

 5. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը դնել ոլորտը համակարգող գործադիր տնօրենի տեղակալի վրա:

Ընդհանուր տեղեկատվություն

Պրոդուկտ

Փաթեթի սակագին

Բիզնես պլաստիկ քարտեր

Arca, Master, Visa պլաստիկ քարտերը տրամադրել, տվյալ պահին գործող, տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 50%:

 

Հաշվի տնօրինում <> համակարգով (Սարքով հաշվի սպասարկման վճար)

50% զեղչ

Աշխատավարձային նախագիծ

Visa Classic, Master Standard, Arca Classic պլաստիկ քարտերը տրամադրել, տվյալ պահին գործող, տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 20%:

Վարկային գիծ աշխատակիցների համար - տարեկան տոկոսադրույք 17%

Ընկերության տնօրենի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար Visa Gold, MasterCard Gold քարտերը՝ գործող, տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 50%:

Առևտրային վարկեր /Հեշտ/

Տարեկան տոկոսադրույքը` 12-15%

Ժամկետը` 12-36 ամիս

կոմիսիոն վճար՝ 1%

Առևտրային վարկեր /Հեշտ+/

Տարեկան տոկոսադրույքը` 12-15%

Ժամկետը` 12-36 ամիս

կոմիսիոն վճար՝ 0.5%

Առևտրային վարկեր

Տարեկան տոկոսադրույքը`11-13%

Ժամկետը`1-60 ամիս

Առևտրային վարկային գծեր

Տարեկան տոկոսադրույքը`13-15%

չoգտագործված մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույք` 1%

Ժամկետը`1-36 ամիս

Առևտրային վարկեր տուրիզմի ոլորտին

 1. Առևտրային վարկեր /Հեշտ/

 1. Տարեկան տոկոսադրույքը` 12-14%

 2. Ժամկետը` 12-36 ամիս

 3. կոմիսիոն վճար՝ 1%

 1. Առևտրային վարկեր /Հեշտ+/

2.1 Տարեկան տոկոսադրույքը` 12-14%

2.2 Ժամկետը` 12-36 ամիս

2.3 կոմիսիոն վճար՝ 0.5%

3. Առևտրային վարկեր

3.1 Տարեկան տոկոսադրույքը` 11-12%

3.2 Ժամկետը` 1-60 ամիս

 

Թարմացվել է` 13/05/2019 15:24