86 86
ENG

Բիզնես գրագիտություն

30.10.2019

Բրենդը՝ ներկայացումների, կարծիքների, ասոցիացիաների, հույզերի, արժեքների բնութագրերի սպառողների սպառողների մտքում: 

Ապրանքանիշը, որպես թիրախային լսարանի ասոցիացիա, խորհրդանշում է ինքնին արտադրանքի արտադրողի ցանկացած հատուկ որակ կամ բնութագիր: Ապրանքանիշի կարևոր բաղադրիչներից մեկը ապրանքանիշի հեղինակությունն է : 

Բրենդինգը  համալիր միջոցառումների համալիր է, որի նպատակն է դրական կերպարի ստեղծումը ապրանքի կամ ծառայության մասին: Այլ կերպ ասած , դա շուկայի ուսումնասիրությունն է, ապրանքի դիրքավորումը,բրենդի և կարգախոսի ընտրությունը , փաթեթավորումը եւ այլն:    

Բրենդինգային քաղաքականությունը ուժեղացնում է ապրանքանիշը:

Բրենդինգը բաղկացած է հետևյալ քայլերից.

1. Նպատակների սահմանում

 • Ընկերության կամ կազմակերպության (ձեռնարկության) առաքելության վերլուծություն:
 • Ընկերության կամ կազմակերպության ապրանքանիշների կառուցվածքի մեջ ապրանքանիշի տեղի և դիրքի հստակեցում:
 •  Ապրանքանիշի ցանկալի վիճակի որոշում (որակներ, կյանքի ցիկլ, մրցակցային առավելություններ):
 •  Չափելի ապրանքային պարամետրերի ձևակերպում ( KPI ):              

2. Ծրագրի պլանավորում

 • Առկա ռեսուրսների վերլուծություն (ֆինանսական, մարդկային, գիտելիքներ և այլն):  
 • Ծրագրի ժամկետի հստակեցում:
 • Սահմանափակող գործոնների հստակեցում :                    

3. Ապրանքի ապրանքանիշի ներկա վիճակի վերլուծություն (միայն առկա ապրանքանիշերի համար)

 • Նպատակային  լսարանի տեղեկացվածության բարձրացում:
 • Թիրախային լսարանի բրենդի մասին գիտելիքներ:
 • Թիրախային լսարանի վերաբերմունքը բրենդի հանդեպ:
 • Ապրանքանիշի նկատմամբ հավատարմության մակարդակը:
 • Որոշում է, թե արդյոք ապրանքանիշի ներկայիս վիճակը համապատասխանում է ցանկալի մակարդակին:

4. Շուկայական վիճակի վերլուծություն

 • Մրցակիցների վերլուծություն (տեսականի, թիրախային լսարան , դիրքավորում, առաջխաղացման մեթոդներ, գնագոյացում): 
 • Նախընտրելի նպատակային լսարանի վերլուծություն (բնութագրեր, նախասիրություններ): Սպառողի վարքի ձևերը:  
 • Վաճառքի շուկաներ (պահանջարկ, բաժնեմաս, դինամիկա):

5. Ապրանքանիշի էության և հիմնական կետերի սահամանում

 • Նպատակային լսարանի համար  ապրանքանիշի նպատակը, դիրքավորումը և օգտակարությունը:
 • Անհատականություն` արժեքներ, ասոցիացիաներ, հատկություններ, մրցակցային առավելություններ:
 • Ապրանքանիշի հատկանիշներ (անուն, պատկերանշան կամ ապրանքային նշան, բնույթ կամ հերոս, տառատեսակ, փաթեթավորում և այլն):   

6. Ապրանքանիշերի կառավարման ռազմավարություն

 • Բրենդինգային  նյութերի ստեղծման և ապրանքանիշի կառավարման ընթացակարգերի նկարագրության կանոնների մշակում (brand-book):
 • Բրենդի զարգացման համար պատասխանատու անձանց (ապրանքանիշի պահապաններ)ցանկի հստակեցում:
 • Ապրանքանիշի խթանման գործողությունների ծրագրի մշակում:
 • Ապրանքանիշի մոնիտորինգի և արդյունքների գնահատման համար պլանի և ընթացակարգերի մշակում:

7. Բրենդի առաջխաղացում - Ինտեգրված մարքեթինգային  հաղորդակցություն 

 • Մեդիապլան:
 • Գովազդային իրերի պատրաստում:
 • Գովազդային նյութերի տեղադրումը ինֆորմացիոն աղբյուրներում:
 • Հավատարիմ հաճախորդների համար նախատեսված ծրագրերի մշակում :                   

8. Ապրանքանիշի մոնիտորինգ և արդյունավետության գնահատում

 • Առաջին փուլում  հստակեցված չափելի ցուցանիշների մոնիտորինգ:
 • Ապրանքանիշի ներկայիս վիճակի համեմատությունը ցանկալի արդյունքների հետ:
 • Ռազմավարության կամ մարտավարության շտկումներ: 
Թարմացվել է` 21/04/2023 11:06