86 86
ENG

Նորություններ

21.11.2023

Նոյեմբերի 21-ից մինչև 2024թ. հունվարի 31-ը AEB Mobile հավելվածի միջոցով կարող ես պատվիրել ավճար Mastercard Digital քարտ՝ առանց տարեկան սպասարկման վճարի, ինչպես նաև, կատարելով օնլայն գնումներ արտասահմանյան հարթակներից Հայէկոնոմբանկի կողմից թողարկված ցանկացած տեսակի Mastercard վճարային քարտերով, կստանաս 2% cashback:

AEB Mobile հավելվածը ներբեռնելու համար կարող ես անցնել կցված հղումով:

*Հետվճարը հաշվարկվում է ամսական կտրվածքով և փոխանցվում է քարտապանի համապապասխան Mastercard քարտի քարտային հաշվին յուրաքանչյուր ամիս՝ մինչև հաշվետու ամսվա հաջորդող ամսվա 15-րդ աշխատանքային օրը, ընդ որում, եթե քարտապանը հաշվետու ամսվա ընթացքում գործողության ժամկետից շուտ փակում է քարտը, ապա այդ ամսվա համար հետվճարը չի վճարվում:

**Հետվճարի առավելագույն գումարը յուրաքանչյուր ամսվա համար կազմում է 40 եվրոյի համարժեք ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ): 

Թարմացվել է` 21/11/2023 17:42