86 86
ENG

Նորություններ

06.05.2024

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից

բաժնետոմսերի հրապարակային առաջարկի վերաբերյալ

 

Թողարկողի անվանումը՝

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջարկվող արժեթղթերի դասը, ծավալը (հրապարակման պահին առկա տեղեկատվության սահմաններում)՝

Սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ), 373,135 հատ յուրաքանչյուրը 2,080 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով (5,360 ՀՀ դրամ շուկայական գնով), արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (անվանական արժեքով)՝ 776,120,800 ՀՀ դրամ, արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (շուկայական արժեքով)՝ 2,000,003,600 ՀՀ դրամ

Հրապարակային առաջարկի նախատեսվող ժամանակահատվածը

14/06/2024թ. ժ. 09:00-31/10/2024թ. ժ. 16:00

Դրույթ, որ ազդագիրը հրապարակվել է

Ազդագիրը հրապարակվել է 06/05/2024թ.

Այն հասցեները, որտեղից կարելի է ձեռք բերել ազդագիրը էլեկտրոնային տարբերակով, թղթային տարբերակով հրապարակման դեպքում նաև՝ թղթային տարբերակով ձեռքբերման աղբյուրները

www.aeb.am կայքի «Սեփականատերեր» բաժնի «Ազդագիր» ենթաբաժնում https://www.aeb.am/uploads/azdagir_bajnetoms10.pdf

 

www.azdarar.am ՀՀ հրապարակային ծանու­ցում­­նե­րի պաշտոնական ինտերնետային կայ­քում,

ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1

 

 

Թարմացվել է` 06/05/2024 10:50