Ընդհանուր տեղեկատվություն
  Ավտոմատ պարբերական վճարումների հանձնարարական
  Բանկը հաճախորդի հանձնարարությամբ և հաճախորդի փոխարեն կատարում է պարբերական վճարումներ և փոխանցումներ: Հաճախորդի ցանկությամբ հնարավոր է նշել ծառայությունների վճարման հերթականությունը, յուրաքանչուրի սահմանաչափը, վճարման ժամկետները և ընդհանուր սահմանաչափը: Միայն մեկ հանձնարարականի միջոցով կարելի է կատարել վարկի ամսեկան մարումներ, հարկերի և տուրքերի վճարումներ, պարբերական փոխանցումներ: Առավելությունները. Ձեր ժամանակի խնայում, Վճարումների առաջնահերթության սահմանում ըստ ցանկության (հաշվից պարբերական փոխանցումներ, վարձավճարների, հարկերի, տուրքերի վճարումներ, վարկի մարումներ, և այլն), Վճարվող գումարների սահմանաչափերի որոշման հնարավորություն, Ամսական քաղվածքների տրամադրում: Ծառայության արժեքը կազմում է ընդամենը 5,000 ՀՀ դրամ ամսական:  
Թարմացվել է`
Թարմացվել է`08/06/2018 10:16