86 86
ENG
Ընդհանուր տեղեկատվություն
  Ավտոմատ պարբերական վճարումների հանձնարարական
  Բանկը հաճախորդի հանձնարարությամբ և հաճախորդի փոխարեն կատարում է պարբերական վճարումներ և փոխանցումներ: Հաճախորդի ցանկությամբ հնարավոր է նշել ծառայությունների վճարման հերթականությունը, յուրաքանչուրի սահմանաչափը, վճարման ժամկետները և ընդհանուր սահմանաչափը: Միայն մեկ հանձնարարականի միջոցով կարելի է կատարել վարկի ամսական մարումներ, հարկերի և տուրքերի վճարումներ, պարբերական փոխանցումներ:
  Առավելությունները.
 
Punct Ձեր ժամանակի խնայում,
 
PunctՎճարումների առաջնահերթության սահմանում ըստ ցանկության (հաշվից պարբերական փոխանցումներ, վարձավճարների, հարկերի, տուրքերի վճարումներ, վարկի մարումներ, և այլն),
   
Punct Վճարվող գումարների սահմանաչափերի որոշման հնարավորություն,
 
Punct Ամսական քաղվածքների տրամադրում,
 
PunctԾառայության արժեքը կազմում է ընդամենը 5,000 ՀՀ դրամ ամսական:
   
Թարմացվել է`
Թարմացվել է`20/03/2023 17:26