86 86
ENG
Սակագին
 
Երաշխիքի նպատակ 
• Հայտի ապահովում,
• Մրցույթի մասնակցություն,
•  Որակի ապահովում,
• Պայմանագրի ապահովում  
  
Երաշխիքի արժույթ 
ՀՀ դրամ
 
Տարեկան տոկոսադրույք 
1-4%
 
Մարումների հաճախականություն
Տոկոսագումարի միանվագ գանձման պայմանով կամ ամսական գանձման պայմանով
Ապահովվածությունը  
Դրամական միջոցների կամ այլ միջոցների ապահովմամբ
Ապահովագրություն  
• Անշարժ գույքի ապահովագրությունը կատարվում է հաճախորդի հաշվին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող և Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս սակագնով, որի միջակայքը տատանվում է 0.15-0.2%՝ կախված գրավի տեսակից:
• Ավտոմեքենայի ապահովագրությունը կատարվաում հաճախորդի հաշվին` ՀՀ ԿԲ-ի կողմից լիցենզիա ունեցող ապահովագրական ընկերության կողմից` վերջինիս կողմից սահմանված սակագնով: Սակագները տատանվում են վարկի պայմանագրային գումարի 2.5-3% -ի չափով:

Ապահովագրության համար հիմք է ընդունվում նվազագույնը վարկի գումարը, առավելագույնը գրավի գնահատված արժեքը:
Գրավադրվող գույքի գնահատում 
ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող և Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս սակագնով, որի միջակայքը տատանվում է՝

• Ավտոմեքենայի դեպքում՝ 15.000-20.000 ՀՀ դրամ,
• Անշարժ գույքի դեպքում՝ 20.000-200.000 ՀՀ դրամ
Գրավի ձևակերպման հետ կապված ծախսեր 
Գրավի ձևակերպման հետ կապված բոլոր ծախսերը (նոտարական վավերացում, անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներում գրանցում) կատարվում են վարկառուի կողմից՝

• Ավտոմեքենայի գրավի դեպքում նոտարական վճար՝ 12.000 ՀՀ դրամ,
• ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) միանվագ՝ 5.000 ՀՀ դրամ:
• Անշարժ գույքի գրավի դեպքում նոտարական վճար՝ 15.000 ՀՀ դրամ,
• Միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)` 10.000 ՀՀ դրամ,
• Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական` 27.000 ՀՀ դրամ:
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից 
Թարմացվել է`09/10/2023 15:53