86 86
ENG
Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Վարկային գիծ 
Վարկի գումարը
50.000-3.000.000 ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավել միջին ամսական չհարկված եկամտի 10-ապատիկը
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Քարտի տեսակը 
Ցանկացած հաշվարկային քարտ, որին փոխանցվում է աշխատավարձը
Տարեկան տոկոսադրույքը
14-15% (կախված վարկի ժամկետից և վարկառուի աշխատանքային ստաժից) 
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը
14.93-16.07% 
 
Վարկի ժամկետը
12-48 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական հավասարաչափ (անուիտետային) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված) 
Ապահովվածությունը
եկամտի վեցապատիկից ավել գումարի և/կամ 1.500.000 ՀՀ դրամից ավել գումարի դեպքում` առնվազն 1 անձի երաշխավորությամբ, ընդ որում սույն վարկատեսակի շրջանակներում երաշխավորություն տրամադրած ֆիզիկական անձը Բանկի առջև պետք է կրի համապարտ պատասխանատվություն, հակառակ դեպքում՝ եթե երաշխավորող ֆիզիկական անձը կրելու է սուբսիդիար պատասխանատվություն, ապա վերջինս պետք է ստանձնի համապարտ պատասխանատվությունը որպես Համավարկառու,
2.000.000 ՀՀ դրամից ավել գումարի և/կամ Հայտատուի տարիքը` 63 և բարձր լինելու դեպքում` առնվազն 2 անձի երաշխավորությամբ, ընդ որում սույն վարկատեսակի շրջանակներում երաշխավորություն տրամադրած ֆիզիկական անձը Բանկի առջև պետք է կրի համապարտ պատասխանատվություն, հակառակ դեպքում՝ եթե երաշխավորող ֆիզիկական անձը կրելու է սուբսիդիար պատասխանատվություն, ապա վերջինս պետք է ստանձնի համապարտ պատասխանատվությունը որպես Համավարկառու
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
մինչև 5 աշխատանքային օր
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից: 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.Վարկի վաղաժամկետ մարում թույլատրվում է, որի համար տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները):
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.Բանկը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, տրամադրում է անհատական թերթիկ ՀՀ դրամով վարկային գծերի դեպքում:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.Տոկոսները հաշվարկվում են վարկի մնացորդի նկատմամբ:
Առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղմամբ՝Եկամտի հիմնավորումով (aeb.am)  
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԱնձնագրի պատճեն,
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,
PunctԵկամուտը հավաստող փաստաթուղթ .
PunctԸստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:
Հաշվիչ

Վարկային Հաշվիչ

Թարմացվել է` 04/04/2023 16:17