86 86
ENG

Անհատական բանկային պահատեղեր

Պայմաններ

Անհատական բանկային պահատեղի օգտագործման պայմանները

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ վարձակալությամբ տրամադրում է չհրկիզվող անհատական բանկային պահատեղեր արժեթղթերի և փաստաթղթերի, ոսկերչական իրերի, այլ արժեքավոր իրերի պահպանման համար: Օգտվելով անհատական բանկային պահատեղի ծառայություններից` Դուք այլևս մտահոգություն չեք ունենա Ձեր թանկարժեք իրերի պահպանության համար:Այն հարմար է նաև արժեքավոր իրերի և գաղտնի փաստաթղթերի հետ աշխատանքների համար:

 1. Հաճախորդը, պահատեղի վարձակալման ժամանակահատվածում, Բանկի գործառնական օրվա ընթացքում մուտքի իրավունք ունի դեպի անհատական պահատեղի տեղակայման սենյակ համաձայն Բանկում գործող կարգի` ներկայացնելով անձնագիրը:
 2. Հաճախորդը անհատական պահատեղի տեղակայման սենյակում կարող է գտնվել առավելագույնը 10 րոպե:
 3. Հաճախորդը արժեքները տեղադրում է պահատեղի ներսում դրված արկղի մեջ:
 4. Արգելվում է պահատեղում պահել պայթուցիկ, դյուրավառ, քիմիական, կենսաբանական վտանգ ներկայացնող, ինչպես նաև հեղուկ նյութեր, թմրանյութեր:
 5. Բանկը կասկածի դեպքում (ահաբեկչություն, թմրանյութեր) իրավասու է պահանջել պահատեղի ստուգում, բացառիկ դեպքում նաև առանց հաճախորդի մասնակցության:
 6. Հաճախորդի ցանկությամբ, պահատեղի արկղը կարող է կնքվել հաճախորդի ստորագրությամբ կամ կնիքով:
 7. Հաճախորդը պարտավորվում է թույլ չտալ բանալու կրկնօրինակի պատրաստում, անմիջապես գրավոր տեղեկացնելով Բանկին պահատեղի բանալու կորստի մասին:
 8. Պահատեղի վարձակալության պայմանագրի ժամկետի ավարտի օրը կամ, եթե այդ օրը ոչ աշխատանքային է ապա հաջորդող աշխատանքային օրը մինչև ժամը 12:00, հաճախորդը պարտավորվում է ազատել պահատեղը և հանձնել բանալին:
 9. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում պահատեղում տեղադրված կամ պահատեղում տեղադրելու կամ պահատեղից դուրս բերելու ընթացքում արժեքների կորստի կամ վնասման համար, եթե այդպիսի կորուստը կամ վնասը չի առաջացել Բանկի աշխատակիցների մեղքով:
 10. Վարձակալման ժամկետը լրանալուց 180 օրվա ընթացքում պահատեղը չազատելու դեպքում, Բանկը բացում է այն, պարունակությունը ակտի հիման վրա կնքված վիճակում պահպանում է Բանկի զետեղարանում՝ պահպանման յուրաքանչյուր օրվա համար հաճախորդից գանձելով տուգանք՝ համաձայն գործող սակագների:

Անհատական պահատեղերից կարող եք օգտվել՝ Գլխավոր գրասենյակում,  «ԿԵՆՏՐՈՆ»,  «ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ», «ԷՋՄԻԱԾԻՆ» և «ՆԱՆՈ» մասնաճյուղերում:

Առավելություններ
Անհատական բանկային պահատեղերի անվտանգությունը
Անհատական պահատեղերը գտնվում են հատուկ կառուցված, հատուկ միջոցներով հագեցված չհրկիզվող տարածքում, որտեղ կարելի է մուտք գործել միայն զրահապատ դռան միջոցով: Յուրաքանչյուր պահատեղ բացվում է միայն Ձեզ տրամադրած անհատական բանալիով՝ այսպիսով անհատական պահատեղից օգտվելու հնարավորություն տալով միայն Ձեզ:  
Անհատական բանկային պահատեղերի գաղտնիությունը
Բանկը երաշխավորում է Ձեր անհատական պահատեղի` արկղի պարունակության և գործարքների գաղտնիությունը, իսկ մեկուսացված աշխատատեղերը հնարավորություն կընձեռեն օգտվել Ձեր անհատական արկղից բացարձակ գաղտնի պայմաններում:  
Անհատական բանկային պահատեղերի հարմարավետությունը
Հաճախորդը օրվա ընթացքում մուտքի իրավունք ունի դեպի անհատական պահատեղի տեղակայման սենյակ:  
Անհատական բանկային պահատեղերի մատչելիությունը
Օգտվելով անհատական բանկային պահատեղի ծառայություններից՝ Դուք այլևս մտահոգություն չեք ունենա Ձեր արժեթղթերի, փաստաթղթերի, ոսկերչական իրերի և թանկարժեք իրերի պահպանության համար:  
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 
Punct Եթե Բանկում ունեն հաշիվ, ապա կազմակերպությունը ներկայացնող անձի անունով պահատեղից օգտվելու լիազորագիր
Punct Եթե Բանկում չունեն հաշիվ, ապա ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բանկային հաշվի բացման և սպասարկման» կարգով բանկային հաշվի բացման համար պահանջվող փաստաթղթերը (լիազորագիրը նոտարով հաստատված)
Սակագին

Անհատական պահատեղերի տրամադրում

Ժամկետ

Չափսեր

Փոքր

Միջին

Մեծ

43սմx27սմx7.5սմ

43սմx27սմx16սմ

43սմx55սմx16սմ

7 օր

10,000 ՀՀ դրամ

15,000 ՀՀ դրամ

20,000 ՀՀ դրամ

14 օր

15,000 ՀՀ դրամ

20,000 ՀՀ դրամ

25,000 ՀՀ դրամ

1 ամիս

20,000 ՀՀ դրամ

25,000 ՀՀ դրամ

30,000 ՀՀ դրամ

3 ամիս

35,000 ՀՀ դրամ

40,000 ՀՀ դրամ

45,000 ՀՀ դրամ

6 ամիս

45,000 ՀՀ դրամ

50,000 ՀՀ դրամ

55,000 ՀՀ դրամ

9 ամիս

50,000 ՀՀ դրամ

55,000 ՀՀ դրամ

60,000 ՀՀ դրամ

12 ամիս

55,000 ՀՀ դրամ

60,000 ՀՀ դրամ

65,000 ՀՀ դրամ

12 ամիս և ավել 12 ամսվա համար սահմանված սակագնին գումարած 12 ամիսը գերազանցող ժամկետին համապատասխան սակագինը 

Անհատական պահատեղի կորցրած բանալու փոխարինում

20,000 ՀՀ դրամ

 

 

 

 


 

<<ՆԱՆՈ>> Մասնաճյուղի 
անհատական պահատեղերի տրամադրում

Ժամկետ

Չափսեր

Փոքր

Միջին

 

60մմx300մմx400մմ

150մմx300մմx400մմ

 

օր

2.500 ՀՀ դրամ

3.500 ՀՀ դրամ

 

14 օր

4.500 ՀՀ դրամ

7.000 ՀՀ դրամ

 

ամիս

7.000 ՀՀ դրամ

9.000 ՀՀ դրամ

 

ամիս

10.000 ՀՀ դրամ

18.000 ՀՀ դրամ

 

ամիս

15.000 ՀՀ դրամ

25.000 ՀՀ դրամ

 

ամիս

20.000 ՀՀ դրամ

30.000 ՀՀ դրամ

 

12 ամիս

25.000 ՀՀ դրամ

35.000 ՀՀ դրամ

 
12 ամիս և ավել 12 ամսվա համար սահմանված սակագնին գումարած 12 ամիսը գերազանցող ժամկետին համապատասխան սակագինը                 12 ամսվա համար սահմանված սակագնին գումարած 12 ամիսը գերազանցող ժամկետին համապատասխան սակագինը      

Անհատական պահատեղի կորցրած կամ վնասված բանալու փոխարինում

10.000 ՀՀ դրամ

 

 

Արժեքների ի պահ ընդունում

1 ամիս

2 ամիս

3 ամիս

6 ամիս

9 ամիս

12 ամիս

10,000 ՀՀ դրամ

15,000 ՀՀ դրամ

20,000 ՀՀ դրամ

25,000 ՀՀ դրամ

30,000 ՀՀ դրամ

35,000 ՀՀ դրամ

 

 

Պայմանագրի ժամկետից հետո փաստացի օգտագործված յուրաքանչյուր օրվա համար.

 •  մինչև 7 օր օգտագործելու դեպքում՝ օրական 2500 ՀՀ դրամ 
 • 8 օրից մինչև 14 օր օգտագործելու դեպքում՝ օրական 1700 ՀՀ դրամ
 • 15 օրից մինչև 30 օր օգտագործելու դեպքում՝ օրական 1000 ՀՀ դրամ
 • 31 օրից ավելին օգտոգործելու դեպքում՝ օրական 500 ՀՀ դրամ

<<ՆԱՆՈ>> Մասնաճյուղում՝ պայմանագրի ժամկետից հետո փաստացի օգտագործված յուրաքանչյուր օրվա համար.

 • 1200 ՀՀ դրամ

<<ՆԱՆՈ>> Մասնաճյուղում՝ պահատուփից յուրաքանչյուր անգամ օգտվելու դեպքում.

 • 500 ՀՀ դրամ

 

Թարմացվել է` 26/04/2021 15:18