Ընդհանուր տեղեկատվություն
  Առավելություններ
Արտերկրից փոխանցվող դրամական միջոցները ստացեք Ձեր քարտին արագ և հարմարավետ պայմաններով:
PunctԱՆՎՃԱՐ պլաստիկ քարտի տրամադրում(Cirrus Maestro կամ ArCa Classic, Visa Classic),
Punctգումարի ստացում՝ առանց Բանկ այցելելու,
Punctստացված գումարի անհապաղ մուտքագրում քարտին, միայն մեկ հեռախոսազանգի կամ կարճ հաղորդագրության միջոցով*,
Punctբանկի կողմից սահմանված արտոնյալ փոխարժեք,
Punctսպասարկման կետերի և բանկոմատների լայն ցանցի շնորհիվ, գումարի հարմար, արագ և շուրջօրյա կանխիկացման հնարավորություն,
Punctվարկային գծի տրամադրման հնարավորություն,
Punctբանկի բոլոր տեսակի քարտերին ծառայության ակտիվացման հնարավորություն:
cash2card ծառայությունից օգտվող Հաճախորդը գումարը քարտին մուտքագրելու համար ընդամենը պետք է.
    1.Ուղարկեք կարճ հաղորդագրություն  պայմանագրում նշված Ձեր հեռախոսահամարից (099)158 686 հեռախոսահամարին՝ նշելով.
Punctփոխանցողի անունը, ազգանունը,
Punct փոխանցողի տրամադրած վերահսկիչ կոդը,
2. Զանգահարեք (010) 510 991 հեռախոսահամարին նշելով.
Punctփոխանցողի և ստացողի անունը, ազգանունը,
PunctՁեր բանկային տեղեկատվական կոդը,
Punctփոխանցողի տրամադրած վերահսկիչ կոդը,
Punctպայմանագրում նշված Ձեր հեռախոսահամարը,
Punctհաճախորդի նույնականացման համար անհրաժեշտ այլ տվյալներ:
Թարմացվել է`
Թարմացվել է`24/01/2020 16:40