86 86
ENG
Մրցույթ

"ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ 2021թ. գործունեության գնահատման Աուդիտորական կազմակերպության ընտրության
"ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ հայտարարում է անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության մրցույթ:

1. Մրցույթի կազմակերպման վայրը /հասցեն/ ք. Երևան, 0002, Ամիրյան փ. 23/1
2. Մրցույթի հայտերը ընդունման ժամկետները Մրցույթի հայտերը ընդունվում են 02/04/2021թ.-ից 26.04.2021թ.-ը ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 09:00-16:00-ը:
3.Մրցույթի մասնակցելու անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը  Մրցույթի մասնակցելու փաստաթղթերի ցանկը սահմանվում է բանկի կարգով, որը տրամադրվում է հրապարակային ծանուցման օրվանը հաջորդող օրվանից:
4.Մրցույթում հաղթողի որոշելու կարգը Աուդիտորական կազմակերպություններից ընտրությունը կատարվում է մրցութային հանձնաժողովի կողմից` հաշվի առնելով ֆինանսական և/կամ տեխնիկական հայտերի առանձին կետերի առավել բարենպաստ առաջարկները (աուդիտի իրականացման, ներառյալ աուդիտորական եզրակացության և/կամ հաշվետվության ներկայացման, ժամկետներ, աուդիտի իրականացման արժեք և այլն)` նախապատվությունը տալով նախորդ երեք տարիներին անընդմեջ Բանկի աուդիտը իրականացրած կազմակերպութունից տարբեր` այլ կազմակերպությանը (առկայության դեպքում):
5.Մրցույթում հայտերը բացելու և ամփոփելու նիստի օրը և ժամը Մրցույթի հայտերը կբացվեն Հանձնաժողովի նիստում ս.թ. մայիսի 03-ին` ժամը 15:00-ին, և կամփոփվեն ս.թ. մայիսի 04-ին՝ ժամը 15:00 ին: 
6.Մրցույթի կարգին ծանոթանալու վայրը և դրա պատճենը տրամադրելու կարգը Մրցույթի կարգը տրամադրվում է հրապարակային ծանուցման օրվանը հաջորդող օրվանից հետևյալ հասցեովª ք.  Երևան, Ամիրյան փ. 23/1, (Տեղեկատուի աշխատակցից)` գանձելով պատճենահանման ծախսերը

 

Թարմացվել է` 2018-09-26 10:06:57
Ընդհանուր տեղեկատվություն

 

 

Թարմացվել է` 2018-09-26 10:06:57