86 86
ENG

Նորություններ

13.11.2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից

բաժնետոմսերի հրապարակային առաջարկի վերաբերյալ

 

Թողարկողի անվանումը՝

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջարկվող արժեթղթերի դասը, ծավալը (հրապարակման պահին առկա տեղեկատվության սահ­ման­ներում)՝

Սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ), 676,488 հատ յուրաքանչյուրը 2,080 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով (5,410 ՀՀ դրամ շուկայական գնով), արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (անվանական արժեքով)՝ 1,407,095,040 ՀՀ դրամ, արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (շուկայական արժեքով)՝ 3,659,800,080 ՀՀ դրամ

Հրապարակային առաջարկի նա­խատեսվող ժամանակահատվածը

25/12/2023թ. ժ. 09:00-26/12/2023թ. ժ. 16:00
Դրույթ, որ ազդագիրը հրապարակվել է Ազդագիրը հրապարակվել է 13/11/2023թ.
Այն հասցեները, որտեղից կարելի է ձեռք բերել ազդագիրը էլեկտրո­նային տարբերակով, թղթային տարբերակով հրապարակման դեպքում նաև՝ թղթային տարբերակով ձեռքբերման աղբյուրները

www.aeb.am կայքի «Սեփականատերեր» բաժ­նի

«Ազ­­դագիր» ենթաբաժնում՝ https://www.aeb.am/uploads/azdagir_bajnetoms10.pdfwww.azdarar.am ՀՀ հրապարակային ծանու­ցում­­նե­րի պաշտոնական ինտերնետային կայ­քում,

ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1

Թարմացվել է` 14/11/2023 10:10