86 86
ENG

AEB mobile banking

Ներբեռնեք AEB Mobile հավելվածը

Կառավարեք Ձեր հաշիվները Ձեզ համար հարմար վայրից
Հասանելի ծառայություններ
Բանկային Հաշիվներ
Punct Հաշվի դիտում
Punct Հաշվի բացում
Punct Հաշվից քաղվածքների ստացում  
Punct Հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի ստացում
Punct Հաշվից կանխիկացման հայտի ներկայացում
Փոխանցումներ
Punct «Հեշտ» փոխանցում (նշելով ստացողի հեռախոսահամարը կամ էլ․ փոստի հասցեն) 
Punct Փոխանցումներ հաճախորդի հաշիվների միջև
Punct Փոխանցումներ ՀՀ-ում դրամային և արտարժութային հաշիվների միջև
Punct Միջազգային փոխանցումներ
Punct Անհաշիվ վճարային համակարգերից գումարի ստացում քարտային (ընթացիկ) հաշվին My Transfer ծառայության միջոցով 
Վճարումներ
Punct Կոմունալ (խմբային)  
Punct ՃՈ 
Punct Բջջային կապ
Punct Ինտերնետ
Վճարային քարտեր
Punct Քարտային հաշվի դիտում  
Punct Քարտի կամ լրացուցիչ քարտի պատվիրում
Punct Քարտի վերաթողարկում
Punct Քարտի բլոկավորում/ապաբլոկավորում
Punct Քարտի կանխիկացվող գումարի/քանակի սահմանաչափի փոփոխում
Punct Քարտային հաշվի համալրում
Punct Քարտային հաշվից փոխանցումների կատարում 
Punct Քարտի sms ծանուցումների կարգավորումների կատարում
Punct Քարտային հաշիվների քաղվածքների ստացում
Ավանդներ
Punct Ավանդի ներդնում 
Punct Ավանդի համալրում
Punct Ավանդի տոկոսագումարի ստացման հաշվեհամարի փոփոխություն
Punct Ավանդի խզում
Punct Ավանդային հաշիվների քաղվածքների ստացում
Վարկեր
Punct Վարկի հերթական/մայր գումարի մարում  
Punct Վարկի մասին տեղեկատվության ստացում
Punct Վարկային հաշիվների քաղվածքների ստացում
Punct Վարկային գծի սահմանաչափի նվազեցում 
Այլ գործառնություններ
Punct Պարբերական փոխանցումների կատարում /խմբային կոմունալ վճարումներ և այլն/
Punct Կենսաթոշակային հաշվի քաղվածքների ստացում
Punct Ձևանմուշների պահպանում, փաստաթղթերի կրկնօրինակում 
Punct Տարադրամի փոխանակում 
Բանկի հետ հաղորդակցում
Punct Բանկին նամակների, դիմումների, առաջարկների ուղարկում
Punct Բանկից նամակների պատասխանների, հաղորդագրությունների, ծանուցումների ստացում
Պայմաններ և սակագներ

         

                                                                                                Հաշիվների հեռակառավարում**
Ա․ AEB Mobile bank / AEB Online համակարգով տրամադրվող ծառայությունների արտոնյալ սակագներ1 ռեզիդենտ ոչ ռեզիդենտ7
1. Հավելվածի ներբեռնում և սպասարկում /ՖԱ/ Անվճար Անվճար
2. Գաղտնաբառի փոփոխություն անվճար անվճար
3. Պլաստիկ քարտերով գործարքներ2    
3.1  Քարտային հաշվից ՀՀ  բանկերի հաճախորդների օգտին փոխանցումներ5 անվճար անվճար
3.2 Քարտի բլոկավորում   անվճար անվճար
3.3 Համակարգով բլոկավորված քարտի ապաբլոկավորում  անվճար անվճար
4.Բանկային հաշիվներից ԱՄՆ դոլարով և ԵՎՐՈ փոխանցումներ ՀՀ տարածքում անվճար անվճար
5. Գործարքների հաստատման համար ստացվող  SMS—ի մեկ միավորի արժեքն է 10 դրամ 10 դրամ
6.Բանկային դրամային ընթացիկ հաշիվ չունեցող հաճախորդի դրամային հաշվի բացում Անվճար Անվճար
7.AEB Mobile bank/ AEB Online Հավելվածի մուտքի ապաբլոկավորում  Անվճար Անվճար
8.Հավելվածով  ֆիզիկական անձանցից  ներգրավվող  IX Ժամկետային ավանդներ բաժնում Դասական ավանդատեսակի համար սահմանված տոկոսադրույքներից6  0.25 նիշով բարձր տոկոսադրույք  0.25 նիշով բարձր տոկոսադրույք
9. Նոր գաղտնաբառի ուղարկում էլ. փոստի միջոցով անվճար անվճար
10. Նոր գաղտնաբառի ուղարկում SMS հաղորդագրության միջոցով 10 դրամ 10 դրամ
  11. Սպասարկման վճար    
11.1 ԻԱ/ԱՁ հաճախորդների համար "Online bank" ծրագիր մուտք լինելիս անվտանգության կոդ չի պահանջվում4 1000 դրամ ամսական 2000 դրամ ամսական
11.2 ԻԱ/ԱՁ/ՖԱ հաճախորդի ցանկությամբ սարքի տրամադրում (համակարգ մուտք լինելիս անվտանգության կոդի ստացում սարքի միջոցով)3 միանվագ՝ 10000 դրամ +1000 դրամ ամսական  միանվագ՝ 30000 դրամ +2000 դրամա ամսական
11.3 ԻԱ/ԱՁ/ՖԱ հաճախորդի ցանկությամբ անվտանգության կոդի ստացում SMS* հաղորդագրության միջոցով (առանց սարքի)4 2000 դրամ ամսական 4000 դրամ ամսական
11.4 ԻԱ/ԱՁ/ՖԱ հաճախորդի ցանկությամբ անվտանգության կոդի ստացման հնարավորություն և՛ SMS-ի*, և՛ սարքի միջոցով 3 և 4 միանվագ՝ 10000 դրամ + 2000 դրամ ամսական միանվագ՝ 30000 դրամ + 4000 դրամ ամսական
12. ԻԱ/ԱՁ/ՖԱ յուրաքանչյուր լրացուցիչ սարքի վճար 7500 դրամ 20000 դրամ
13. ԻԱ/ԱՁ/ՖԱ Սարքի կորստի (վնասվածքի) փոխարինում 10000 դրամ 30000 դրամ

 

* Սակագինը ներառում է ԱԱՀ-ն    
** <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Mobile Banking/Online Banking էլեկտրոնային համակարգերում գրանցման հայտ ներկայացնելու դեպքում, բանկային դրամային ընթացիկ հաշիվ չունեցող ֆիզիկական անձ հաճախորդներիի համար վերոնշյալ հաշվի բացումը սահմանվում է անվճար:
1  Տվյալ սակագների ոչ արտոնյալ պայմաններին ծանոթացեք «III. ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐե, «XII-1. ARCA ՏԵՍԱԿԻ ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄե, «XII-2. MASTERCARD  ՏԵՍԱԿԻ  ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄե, «XII-3. VISA  ՏԵՍԱԿԻ ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄե բաժիններում: Բոլոր մյուս սակագները գործում են առանց արտոնյալ պայմանների:
2  Պլաստիկ քարտերի տրամադրման և սպասարկման ամբողջական սակագներին ծանոթանալու համար անցեք «XII-1. ARCA ՏԵՍԱԿԻ ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄե, «XII-2. MASTERCARD  ՏԵՍԱԿԻ  ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄե, «XII-3. VISA  ՏԵՍԱԿԻ ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄե:
3 ա/  Յուրաքանչյուր էլեկտրոնային ստորագրության կրիչի համար (մինչև հաշվետու ամսվա 25 տրամադրման դեպքում վճարը գանձվում է նույն ամսվա ընթացքում մեկ ամսվա համար, իսկ հաշվետու ամսվա 25-ին կամ ավելի ուշ տրամադրման դեպքում` հաջորդ ամսվա ընթացքում  մեկ ամսվա համար):                                           
բ/ սարքի  հանձման դեպքում հաշվետու ամսվա համար չի գանձվում սակագին, եթե  այն հանձնվել է բանկին  մինչև  հաշվետու  ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը:
4 ա/Ծառայությունից օգտվելու հայտը մինչև հաշվետու ամսվա 25-ը ստորագրելու դեպքում ամսական վճարը գանձվում է նույն ամսվա ընթացքում մեկ ամսվա համար, իսկ հաշվետու ամսվա 25-ին կամ ավելի ուշ ստորագրելու  դեպքում ՝ հաջորդ ամսվա ընթացքում մեկ ամսվա համար:
բ/Մինչև հաշվետու ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը ծառայությունից հրաժարվելու դեպքում հաշվետու ամսվա համար սակագին չի գանձվում:
5 Բացառությամբ MasterCard ARMEC's GOLD , MasterCard ARMEC's STANDARD և Visa Classic Plus քարտատեսակների:Համաձայն XII-2. MASTERCARD  ՏԵՍԱԿԻ  ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ  և XII-3. VISA  ՏԵՍԱԿԻ ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ սակագների:
6  Տվյալ սակագների ոչ արտոնյալ պայմաններին ծանոթացեք ՝ "IX Ժամկետային ավանդներ բաժնում Դասական ավանդատեսակ"
7 Ոչ ռեզիդենտ-ԻԱ / ԱՁ և ոչ ՀՀ անձը հաստատող ՖԱ
  Տեղեկացում    
1
ԻԱ/ԱՁ հաճախորդների համար պետք է ընդունել դիմում  միայն  AEB Online-ի համար, սակայն  կարող են նաև նույն տվյալներով մուտք լինել  մոբայլ հավելված:
2
Ֆիզիկական անձինք եթե  դիմել են  մոբայլ հավելվածի համար կարող են նույն տվյալներով ունենալ հասանելիություն AEB Online-ին:

<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Mobile Banking/Online Banking էլեկտրոնային համակարգերում գրանցման հայտ ներկայացնելու դեպքում, բանկային դրամային ընթացիկ հաշիվ չունեցող ֆիզիկական անձ հաճախորդներիի համար վերոնշյալ հաշվի բացումը սահմանվում է անվճար: [br]

Տվյալ սակագների ոչ արտոնյալ պայմաններին կարող եք ծանոթանալ Բանկի Սակագների  "ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ" բաժնում  և "ՔԱՐՏԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ" տեղեկատվական ամփոփագրում:

Բոլոր մյուս սակագները գործում են առանց արտոնյալ պայմանների:

 

Հասանելի ծառայություններ
 Համակարգում հաճախորդի գրանցում
PunctՀաճախորդը ներկայացնում է Բանկին հայտ համակարգում գրանցման և օգտագործողների տվյալների տրամադրման վերաբերյալ 
PunctՕգտագործողը համակարգից օգտվելու նպատակով www.aeb.am կայքից ընտրում է AEB Online հղումը («Online Banking» համակարգի դեպքում ), ներբեռնում է «Mobile Banking» բջջային հավելվածը (Mobile Banking» համակարգի դեպքում) 
PunctՄուտք հղմամբ բացվող «մուտքանուն» պատուհանում լրացվում է հայտում նշված օգտագործողի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, իսկ «գաղտնաբառ» դաշտում լրացվում է` Բանկին տրամադրված էլ. փոստին ուղարկված ժամանակավոր գաղտնաբառը, որից հետո օգտագործողի գրանցման ավարտով վերջինս ստանում է հաճախորդին մատուցվող ծառայություններին հասանելիություն 
Punct«Mobile Banking» բջջային հավելվածը ներբեռնելուց հետո ֆիզ. անձ հաճախորդը գրանցվում է հավելվածում՝ լրացնելով Բանկին ներկայացված հայտի էլ. փոստը և բջջային հեռախոսի համարը օգտագործողի ակտիվացման ավարտով, այն է՝ համակարգի ադմինիստրատորը, նույնականացնելով հաճախորդին, կցում է հաշիվները օգտագործողին, վերջինս ստանում է հաճախորդին մատուցվող ծառայություններին հասանելիություն 
PunctՕգտագործողը պետք է բանկից ստացված ժամանակավոր գաղտնաբառը փոփոխի
Թարմացվել է` 18/11/2020 17:40