Հայտարարություն
     
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Թողարկողի անվանումը` «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն: «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի
կողմից թողարկվող Դոլարային և Դրամային պարտատոմսերի հիմնական պայմանները
Արժեթղթերի դասը Անվանական արժեկտրոնային Անվանական արժեկտրոնային
Արժեթղթերի ձևը  Ոչ փաստաթղթային  Ոչ փաստաթղթային
Մեկ արժեթղթերի անվանական արժեքը 100 ԱՄՆ դոլար 10,000 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերի քանակը 30 000 հատ 100 000 հատ
Մեկ թողարկման ընդհանուր ծավալ 3 000 000 ԱՄՆ դոլար 1 000 000 000 ՀՀ դրամ
Արժեկտրոնային եկամուտ (պարտատոմսերի
անվանական տոկոսադրույք ) 
Տարեկան 5.50% Տարեկան 10.25%
Արժեկտրոնային եկամուտների վճարում Եռամսյակային վճարումների
պարբերականությամբ
Եռամսյակային վճարումների
պարբերականությամբ
Շրջանառության ժամկետ 36 ամիս 36 ամիս
Երկրորդային շուկա <<Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա>> ԲԲԸ <<Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա>> ԲԲԸ
Թողարկման ամսաթիվ 03.05.2019թ. 03.05.2019թ.
Տեղաբաշխման ժամկետ 03.05.2019թ.-02.08.2019թ. 03.05.2019թ.-02.08.2019թ.
Տեղաբաշխող «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ ներկայացնեն Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ/հայտեր:Պարտատոմսերը կարող են ձեռք բերել ֆիզիկական և իրավաբանակն անձիք՝ դիմելով <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ:
Տեղաբաշխման ավարտից հետո պարտատոմսերը ներկայացվելու են ցուցակման << Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա>>ԲԲԸ-ում և ունենալու են շուկա ստեղծող: 
Բանկին վերապահված է պարտատոմսերի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը:
<<Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն Բանկի կողմից թողարկված անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերով ներգրավված դրամական միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են <<Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի>> կողմից:
Պարտատոմսերի մարման ամսաթիվը 03/05/2022թ 03/05/2022թ
     
Դոլարային և Դրամային  պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և
պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով.
 
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում` 03/08/2019 թ.  
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում` 03/11/2019 թ.  
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում`  03/02/2020 թ.  
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում`  03/05/2020 թ.  
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում` 03/08/2020 թ.  
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում`  03/11/2020 թ.  
Արժեկտրոնային եկամուտների յոթերորդ վճարում`  03/02/2021 թ.  
Արժեկտրոնային եկամուտների ութերորդ վճարում`  03/05/2021 թ.  
Արժեկտրոնային եկամուտների իններորդ վճարում`  03/08/2021 թ.  
Արժեկտրոնային եկամուտների տասներորդ վճարում`  03/11/2021 թ.  
Արժեկտրոնային եկամուտների տասնմեկերորդ վճարում`  03/02/2022 թ.  
Արժեկտրոնային եկամուտների տասներկուերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարում`  03/05/2022 թ.  
     
     
Թողարկողի և թողարկվող արժեթղթերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է համատեղ դիտարկել ծրագրային ազդագիրը (գրանցված է 19.04.2019թ. թիվ 1/235 Ա որոշմամբ), դրա լրացումները և Թողարկման Վերջնական պայմանները:
Ծրագրային Ազդագրի, դրա լրացումների և թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակները կարելի է ներբեռնել www.aeb.am կայքի «Բաժնետերեր և ներդրողներ» բաժնի «Ազդագիր» ենթաբաժնից, իսկ թղթային տարբերակը հնարավոր է ձեռք բերել՝ այցելելով <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակ, հասցե՝ ք. Երևան, Ամիրյան 23/1:
Թարմացվել է` 2018-12-25 05:40:00
Մոբայլ բանկ , Օնլայն բանկ ծրագրերի մշակման մրցույթ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն նախատեսում է Մոբայլ Բանկ և Օնլայն Բանկ հարթակների մշակում:

Փորձ և տեխնիկական կարողություն

Հայտատուն պետք է ներկայացնի փաստաթղթային վկայություն առ այն, որ նա բավարարում է հետևյալ պահանջներին.

 • նմանատիպ ծառայությունների իրականացման նվազագույնը հինգ (5) տարվա փորձ:
 • Վերջին հինգ (5) տարվա ընթացքում (2013-2018թթ.) համանման արժեքի և բնույթի առնվազն մեկ (1) հաջողությամբ իրականացված պայմանագիր:
 • Ունենալ առնվազն հինգ (5) տարվա փորձ ՀՀ-ում ՏՏ ենթակառուցվածքների նախագծման, կազմակերպման և սպասարկման ոլորտում:
 • Ունենալ Մոբայլ հավելվածների և օնլայն հարթակների ոլորտի միջազգային առաջատար ընկերությունների կողմից սերտիֆիկացում անցած մասնագետներ, ովքեր կարող են տալ ծրագրային և դիզայնի լուծումներ, կատարել սպասարկման աշխատանքներ( առնվազն մեկ (1) տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում) :
 • Ունենալ ՏՏ անվտանգության ոլորտի միջազգային առաջատար ընկերությունների կողմից ինդուստրիալ սերտիֆիկացում անցած մասնագետներ, ովքեր ունեն առնվազն մեկ (1) տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում:

Առաջարկների համար խնդրում ենք գրել it@aeb.am և itdep@aeb.am էլ. փոստային հասցեներով:

Թարմացվել է` 2018-09-26 10:05:00
Տվյալների մշակման պահուստային կենտրոնի հետևյալ ենթակառուցվածքների նախագծման մրցույթ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն նախատեսում է կառուցել տվյալների մշակման պահուստային կենտրոն, որը կշահագործվի հիմնական տվյալների մշակման կենտրոնի անհասանելիության / խափանման դեպքում: Տվյալ հայտարարությամբ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ տվյալների մշակման պահուստային կենտրոնի հետևյալ ենթակառուցվածքների նախագծման համար`

 • Սերվերային ենթակառուցվածք
 • Տվյալների պահպանման ենթակառուցվածք
 • Ցանցային ենթակառուցվածք
 • Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման ենթակառուցվածք
 • Սերվերների վիրտուալիզացման ենթակառուցվածք

 

Որակավորում

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին`

Փորձ և տեխնիկական կարողություն

Հայտատուն պետք է ներկայացնի փաստաթղթային վկայություն առ այն, որ նա բավարարում է հետևյալ պահանջներին.

 • նմանատիպ ծառայությունների իրականացման նվազագույնը հինգ (5) տարվա փորձ: 
 • Վերջին հինգ (5) տարվա ընթացքում (2013-2018թթ.) համանման արժեքի և բնույթի առնվազն մեկ (1) հաջողությամբ իրականացված պայմանագիր:
 • Ունենալ առնվազն հինգ (5) տարվա փորձ ՀՀ-ում ՏՏ ենթակառուցվածքների նախագծման, կազմակերպման և սպասարկման ոլորտում:
 • Ունենալ սերվերների ոլորտի միջազգային առաջատար ընկերությունների կողմից ինդուստրիալ սերտիֆիկացում անցած մասնագետներ, ովքեր կարող են նախագծել, տեղադրել և սպասարկել համակարգերը և ունեն առնվազն մեկ (1) տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում:
 • Ունենալ տվյալների պահպանման համակարգերի ոլորտի միջազգային առաջատար ընկերությունների կողմից ինդուստրիալ սերտիֆիկացում անցած մասնագետներ, ովքեր կարող են նախագծել, տեղադրել և սպասարկել համակարգերը և ունեն առնվազն մեկ (1) տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում:
 • Ունենալ Cisco CCNP և CCDA կամ CCDP սերտիֆիկացված մասնագետներ, ովքեր ունեն առնվազն մեկ (1) տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում:
 • Ունենալ ՏՏ անվտանգության ոլորտի միջազգային առաջատար ընկերությունների կողմից ինդուստրիալ սերտիֆիկացում անցած մասնագետներ, ովքեր ունեն առնվազն մեկ (1) տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում:
 • Ունենալ սերվերային վիրտուալիզացիաի ոլորտի միջազգային առաջատար ընկերությունների կողմից ինդուստրիալ սերտիֆիկացում անցած մասնագետներ, ովքեր ունեն առնվազն մեկ (1) տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում:

Առաջարկների համար խնդրում ենք գրել it@aeb.am և itdep@aeb.am էլ. փոստային հասցեներով:

 

Թարմացվել է` 2018-09-26 10:06:57