86 86
ENG
Թարմացվել է`29.11.2022 | 16:54

Նշանակալից մասնակիցներ

Բաժնետերեր Մասնակիցներ
Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի 31.89 %
Սուքիասյան Խաչատուր Ալբերտի 15.47%
Սուքիասյան Էդուարդ Ալբերտի 10.35%

 

Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ վճարված բաժնետիրական կապիտալի 57.71% (11,705,345.60 հազար ՀՀ դրամ) պատկանում է Սուքիասյաններին, որոնք հանդիսանում են Բանկի վերջնական վերահսկող:
Թարմացվել է`29/11/2022 16:54