86 86
ENG
Թարմացվել է`17.07.2023 | 10:39

Նշանակալից մասնակիցներ

Բաժնետերեր Մասնակիցներ
Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի 31.71 %
Սուքիասյան Խաչատուր Ալբերտի 15.08%
Սուքիասյան Էդուարդ Ալբերտի 10.73%

 

Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ վճարված բաժնետիրական կապիտալի 57.52% (11,973,374.40 հազար ՀՀ դրամ) պատկանում է Սուքիասյաններին, որոնք հանդիսանում են Բանկի վերջնական վերահսկող:
Թարմացվել է`17/07/2023 10:39