86 86
ENG
Թարմացվել է`14.03.2024 | 17:39

Նշանակալից մասնակիցներ

Բաժնետերեր Մասնակիցներ
Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի 25.40%
Սուքիասյան Էդուարդ Ալբերտի 14.05%
Սուքիասյան Խաչատուր Ալբերտի 13.54%

Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ վճարված բաժնետիրական կապիտալի 52.99% (12,278,181.76   հազար ՀՀ դրամ) պատկանում է Սուքիասյաններին, որոնք հանդիսանում են Բանկի վերջնական վերահսկող:

Թարմացվել է`14/03/2024 17:39