86 86
ENG
Թարմացվել է`26.04.2021 | 14:53

Նշանակալից մասնակիցներ

Բաժնետերեր Մասնակիցներ
Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի 27.95 %
Սուքիասյան Խաչատուր Ալբերտի 15.90%
Սուքիասյան Ռոբերտ Ալբերտի 17.38%
Սուքիասյան Էդուարդ Ալբերտի 10.59%

 

Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ վճարված բաժնետիրական կապիտալի 71.82% (14,175,688.80 հազար ՀՀ դրամ) պատկանում է Սուքիասյանների ընտանիքին, որոնք հանդիսանում են Բանկի վերջնական վերահսկող:
Թարմացվել է`26/04/2021 14:53